Baş Editör

C. Okay Aksoy

o.aksoy@mtbilimsel.com

Dokuz Eylül Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü


Editörler

Güzin Gülsev Uyar

Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü


Mahmut Yavuz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü


Vehbi Özacar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü


Eren Kömürlü

e.komurlu@mtbilimsel.com

Giresun Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü


Yayın Kurulu

Ali Sarıışık
   Harran Üni., İnşaat Müh. Bölümü

Ayhan Kesimal
Karadeniz Teknik Üni., Maden Müh. Bölümü

Bahtiyar Ünver 
   Hacettepe Üni., Maden Müh. Bölümü

 Christopher Mark 
   Mine Safety & Health Admin., Coal Mine S. & H.

 Çağatay Pamukçu 
   Dokuz Eylül Üni., Maden Müh. Bölümü

Emin Candansayar 
   Ankara Üni,. Jeofizik Müh. Bölümü

Erol Kaya 
   Dokuz Eylül Üni., Maden Müh. Bölümü

G. Gülsev Uyar
   Hacettepe Üni., Maden Müh. Bölümü

Güner Gürtunca 
   National Institute for Occupational Safety & Health

Hakan Başarır 
   The Univ. of Western Australia, Dept. of Civil, Environ. & Min. Eng.

Işık Yılmaz 
   Cumhuriyet Üni., Jeoloji Müh. Bölümü

İhsan Özkan 
   Selçuk Üni., Maden Müh. Bölümü

Kadri Dağdelen 
   Colorado School Of Mines, Dept. of Mining Eng.

Kerim Aydıner
Karadeniz Teknik Üni., Maden Müh. Bölümü

Kerim Küçük 
   Dokuz Eylül Üni., Maden Müh. Bölümü

Melih Geniş 
   Bülent Ecevit Üni., Maden Müh. Bölümü

Melih İphar 
   Eskişehir Osmangazi Üni., Maden Müh. Bölümü

Mustafa Ayhan 
   Dicle Üni., Maden Müh. Bölümü

Nuh Bilgin 
   İstanbul Teknik Üni., Maden Müh. Bölümü

Nuray Demirel 
   Orta Doğu Teknik Üni., Maden Müh. Bölümü

Pinnaduva Kulatilake 
   The Univ. of Arizona, Dept. of Min. & Geo. Eng.

Raşit Altındağ 
   Süleyman Demirel Üni., Maden Müh. Bölümü

Reşat Ulusay 
   Hacettepe Üni., Jeoloji Müh. Bölümü

Sair Kahraman 
   Hacettepe Üni., Maden Müh. Bölümü

Samuel Frimpong 
   Missouri Univ. of Science & Tech., Dept. of Min. Eng.

Şevket Durucan 
   Imperial College, Mining And Environmental Eng.

Tim Joseph 
   Univ. of Alberta, School of Mining & Petroleum Eng.

Turgay Ertekin 
   The Pennsylvania State Univ., Petroleum & Nat. Gas Eng.

Turgay Onargan 
   Dokuz Eylül Üni., Maden Müh. Bölümü