Amaç

MT Bilimsel dergisinin amacı Madencilik ve Yer Bilimleri alanında makaleleri bilim dünyasına sunarak yeni araştırmalara katkı sağlamaktır

Kapsam

Madencilik ve Yerbilimleri alanındaki tüm konularda yazılmış akademik makaleler yılda iki kez (Ocak ve Temmuz sayılarında) yayınlanır.