Amaç ve Kapsam

MT Bilimsel dergisinin amacı Madencilik ve Yer Bilimleri alanında orjinal makaleleri bilim dünyasına sunarak yeni araştırmalara katkı sağlamaktır/ MT Bilimsel aims to contribute for new researches on mining and earth sciences by publishing original and high quality scientific papers.

Madencilik ve Yerbilimleri alanındaki tüm konularda yazılmış akademik makaleler yılda iki kez (Ocak ve Temmuz sayılarında) yayınlanır. MT Bİlimsel issues including papers in the topic of mining and earth sciences are published two times a year (January, July).

Yayımlanma Ayları
Şubat Ağustos

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.