Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 44 - 59 2019-06-26

Social and Economic and Psychosocial Reasons of Rural Migration Example of Central District of Erzincan
Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği

İbrahim AKKAŞ [1] , Oben LALELİ [2]


There are many social, economic and psychological reasons for the migration of rural people from rural to urban areas. This study focuses on the relationship between rural migration and economic,

In this study, social activities that cause migration towards rural to urban areas in Turkey, economic, psychological factors and migration after emerging social, economic, intended to identify the psychological problems. Within the framework of this aim, the theoretical background of the study was formed from the previous studies on migration from rural to urban areas. In order to reveal the economic, social and psychological reasons of the migration in the region, 280 questionnaires were conducted with the head of households who were permanently residing in the neighborhoods and villages of the central district of Erzincan. The results of this survey were analyzed by Structural Equation Model using LISREL 8.72 and SPSS 13 package programs.

Social and psychological factors. In the analysis conducted with structural equation model in the villages of the central district of Erzincan province, it was determined that there was a high level of relationship between rural migration and social and economic psychological factors. Demographic structure, economic expectations, social and cultural expectations and psychological expectations were highly effective on rural migration.


Erzincan ili merkez ilçesine bağlı köylerde yapısal eşitlik modeli ile yapılan analizde kırsal göç ile sosyal, ekonomik psikolojik etkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kırsal göç üzerinde, demografik yapı, ekonomik beklentiler, sosyal ve kültürel beklentiler ve psikolojik beklentiler yüksek düzeyde

Çalışmada Türkiye’de kırdan kente doğru göç faaliyetlerine neden olan sosyal, ekonomik, psikolojik faktörlerin ve göç sonrası ortaya çıkan sosyal, ekonomik, psikolojik sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın teorik altyapısı oluşturulurken kırdan kente göç ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalardan faydalanılmıştır. Bölgedeki göçün ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerinin ortaya konulması için Erzincan ili merkez ilçesine bağlı mahalle ve köylerde sürekli ikamet etmekte olan hane reisleriyle 280 adet anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması sonucunda elde edilen yatay kesit verileri LISREL 8.72 ve SPSS 13 paket programları kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmiştir.

Kırsal kesimde yaşayan insanların kırdan kente doğru göç etme faaliyetinin altında sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenler yatmaktadır. Bu çalışma; kırsal göç ile ekonomik, sosyal ve psikolojik etkenler arasındaki ilişkiyi konu edinmiştir.


 • Akkaş, İ. ve Sevim Y. (2017). Toplumsal Entegrasyon Bağlamında Erzincan’da Yaşayan Ahıska Türkleri. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu Cilt 1 (Ed.Hüsrev Akın). Erzincan Üniversitesi Yayınları. 437-447.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2014). Lısrel 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. İstanbul: Arı Yayınları.
 • Doğanay, F. (1997). Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Kitabı. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. Gürak, H. (2008). Küresel Ekonomi. www.hasmendi.net adresinden edinilmiştir.
 • Güvenç, B. (1997). Göç Olgusu ve Türk Toplumu. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Kitabı. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. Hayduk, L.A. (1987). Structural Equation Modeling with LISREL Essential and Advances. Baltimore: The John Hopkins Universty Press.
 • Jöreskog, K. G., ve Sörbom, D. (1996). PRELIS 2 user's reference guide: A program for multivariate data screening and data summarization: A preprocessor for LISREL. Chicago: Scientific Software International.
 • Kaya, M. (2003). Beyin Göçü/Erozyonu. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (2), 1-9.
 • Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Kılıç, M. (2017). Göç ve Kültürel Değişme: Düzceli Kimliğinin İnşasında Kültürel Bütünleşme, III. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, s.100-105.
 • Köymen, O. (1998). Bazı İçgöç Verileri. 75 Yılda Köylerden Şehirlere, (Ed. O. Baydar). İstanbul: Tarih Vakfı Yayını, S. 260 – 263.
 • Onat, Ü. (1993). Gecekondu Kadının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Parasız, İ. ve Bildirici, M. (2002). Modern Ekmek Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Reisinger, Y. ve Turner, L. (1999). Structural Equation Modeling with LISREL: Aplication in Tourism, Tourism Management, 20, 71-88.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İçgöç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları. 5, 33-34.
 • Şahin, Y. (2010). Kentleşme Politikası. Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Tatlıdil, E. (1989). Kentleşme ve Gecekondu. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay.
 • Tümertekin, E. (1994). Beşeri Coğrafya. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.
 • Tütengil, O. C. (1983). Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları. İstanbul: Gerçek Yayınları.
 • Uğuz, Ş., Bilgen, İ., Yerlikaya, E.E. ve Evlice, Y.E. (2004). Göç ve Göçün Ruhsal Sonuçları. Ç.Ü. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 13 (3), 383-391.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yamane, T. (1967). Statistics: An ıntroductory analysis. New York: Harper and Row.
 • Yılmaz, V. (2004). Lisrel ile yapısal eşitlik modelleri: Tüketici şikâyetlerine uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (1), 77-90.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2468-6225
Author: İbrahim AKKAŞ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Oben LALELİ

Dates

Publication Date : June 26, 2019

Bibtex @research article { muhakeme533176, journal = {Muhakeme Dergisi}, issn = {2636-8749}, address = {}, publisher = {Metin KILIÇ}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {44 - 59}, doi = {10.33817/muhakeme.533176}, title = {Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Akkaş, İbrahim and Laleli̇, Oben} }
APA Akkaş, İ , Laleli̇, O . (2019). Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği . Muhakeme Dergisi , 2 (1) , 44-59 . DOI: 10.33817/muhakeme.533176
MLA Akkaş, İ , Laleli̇, O . "Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği" . Muhakeme Dergisi 2 (2019 ): 44-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muhakeme/issue/46343/533176>
Chicago Akkaş, İ , Laleli̇, O . "Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği". Muhakeme Dergisi 2 (2019 ): 44-59
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği AU - İbrahim Akkaş , Oben Laleli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33817/muhakeme.533176 DO - 10.33817/muhakeme.533176 T2 - Muhakeme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 59 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8749- M3 - doi: 10.33817/muhakeme.533176 UR - https://doi.org/10.33817/muhakeme.533176 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Muhakeme Dergisi Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği %A İbrahim Akkaş , Oben Laleli̇ %T Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği %D 2019 %J Muhakeme Dergisi %P 2636-8749- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33817/muhakeme.533176 %U 10.33817/muhakeme.533176
ISNAD Akkaş, İbrahim , Laleli̇, Oben . "Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği". Muhakeme Dergisi 2 / 1 (June 2019): 44-59 . https://doi.org/10.33817/muhakeme.533176
AMA Akkaş İ , Laleli̇ O . Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği. Muhakeme Dergisi. 2019; 2(1): 44-59.
Vancouver Akkaş İ , Laleli̇ O . Türkiye’deki Kırdan Kente Göçün Sosyal ve Ekonomik Nedenleri: Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği. Muhakeme Dergisi. 2019; 2(1): 44-59.