Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fiqh Education in Today’s Afghanistan

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 157 - 175, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245568

Abstract

In the beginning of spreading of Islam in todays Afghanistan, some sahaba (companions of the prophet Mohammad) and tâbi’ûn (followers; muslims who saw the sahaba) scholars have been sent to this region for teaching the Islamic religion in general and especially Islamic fiqh (Islamic jurisprudence). In short time, many famous fiqh scholars were educated from this region, they undertook this duty and continued this education until today. The fiqh education that started in mosques in the begining, continued also in madrasas after some time. Today the fiqh lessons have been included in modern primary, secondary and high schools’ curriculum, as well as the formal and informal madrasas. In higher education, the fiqh classes are included in law faculties’ curriculum as well as shariah (theology) faculties. This article provides informations and evaluations about the mentioned issues.

Günümüz Afganistan’ında Fıkıh Öğretimi

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 157 - 175, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245568

Abstract

Afganistan’a İslam’ın girdiği yıllarda, genel olarak İslam dinini, özel olarak da fıkıh ilmini öğretmeleri için bazı sahabi ve tabiûn âlimler gönderilmiştir. Çok fazla zaman geçmeden bu topraklarda birçok fıkıh âlimi yetişip bu görevi üstlenmiş ve günümüze kadar bu sistem devam edegelmiştir. İlk başta sadece mescit ve camilerde başlayan fıkıh öğretimi daha sonra mescit ve camilerin yanı sıra medreselerde de yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise modern eğitim müfredatına dâhil edilerek resmi ve gayri resmi medreselerin yanı sıra düz okulların ilk, orta ve lise kısımlarında da fıkıh dersleri okutulmaktadır. Yükseköğretimde de fıkha dair dersler, şer’îyât fakülteleri ve hukuk fakültelerinin ders müfredatında yer almaktadır. Elinizdeki çalışma buna dair bilgi ve değerlendirmelere yer vermektedir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehterhan FURKANİ

Publication Date June 30, 2016
Submission Date January 27, 2016
Acceptance Date May 16, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5

Cite

ISNAD Furkani, Mehterhan . "Günümüz Afganistan’ında Fıkıh Öğretimi". Mütefekkir 3 / 5 (June 2016): 157-175 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245568

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.