avatar
Mehterhan Furkani Doç. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yayın 11 Hakemlik 9 CrossRef Atıf 1
11 Yayın
9 Hakemlik
1 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İslam Hukuku

Kurum

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Yayınlar

Osmanlı Hukukunun Afgan Hukukuna Etkisi: Ceza ve Medeni Kanunları Örneği
Yayın Bilgisi: 2022 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.1050804
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 397

0

397

Kul Hakkı Bağlamında Yunus Emre’nin İbadete Yaklaşımı
DOI: 10.47948/efad.1000654
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 514

0

514

Bekkâr b. Kuteybe: Hanefî Bir Fakîh ve Âdil Bir Kadı
Yayın Bilgisi: 2021 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.1032639
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 289

0

289

Afganistan Topraklarında Yetişmiş Hanefi Fıkıh Âlimleri
Yazarlar: Mehterhan Furkani Çevirmenler: Adel Abed
Yayın Bilgisi: 2020 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.849996
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 466

0

466

0

513

Cemâleddin Aksarâyî’nin Fıkhî Konuları Çözümleme Metodu: el-Es’ile ve’l-ecvibe Kitabı Örneğinde
Yayın Bilgisi: 2020 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.757904
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 563

0

563

Belh Fukahâsının Yöneticilere Karşı Duruşları: Fezâil-i Belh Bağlamında
Yayın Bilgisi: 2020 , Bilimname
DOI: 10.28949/bilimname.687360
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 686

0

686

0

13530

رسالة الدرر المنثورة لعز الحنفي: دراسة و تحقيق
Yayın Bilgisi: 2017 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.375169
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1673

0

1673

Cemal-i Halvetî el-Aksarayî’nin Esraru’l-Vudû Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi
Yayın Bilgisi: 2017 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.331952
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3804

0

3804

Günümüz Afganistan’ında Fıkıh Öğretimi
Yayın Bilgisi: 2016 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.245568
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1058

0

1058

Yayınlar

Kul Hakkı Bağlamında Yunus Emre’nin İbadete Yaklaşımı
DOI: 10.47948/efad.1000654
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 514

1

0

514

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.