Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam yedi bin beş yüz kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, dergi sayfasında ve her sayının sonunda yer alan Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır.  https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam yedi bin beş yüz kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, dergi sayfasında ve her sayının sonunda yer alan Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır.  https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

Cilt 6 - Sayı 12 - 30 Ara 2019
 1. Jenerik ve İçindekiler
  Sayfalar 205 - 208
  Osman Mutluel
 2. Hz. Peygamber Dönemi Mehir Miktarları ve Günümüzdeki Karşılıkları
  Sayfalar 209 - 232
  Ayşe Betül Algül , Ömer Faruk Habergetiren
 3. Cevdet Said Düşüncesinde İslam Toplumlarında Şiddet Sorunsalı ve Din
  Sayfalar 233 - 247
  Abdullah İnce , Murat Çelik
 4. Ayna Sembolü Çerçevesinde Metafiziksel Anlatımlar: İbnü’l-Arabî Örneği
  Sayfalar 248 - 266
  Fevzi Yiğit
 5. İslam Hukukunda Parada Meydana Gelen Değişiklikler ve Borçları Ödemenin Yolları.
  Sayfalar 267 - 292
  Muhammed Çuçak
 6. Caferi Fıkhında Akıl Delilinin Fürû Fıkha Uygulanması -Örnek Fıkhî Meseleler Üzerinde-
  Sayfalar 293 - 313
  Sefa Atik
 7. “Yenâbiü'l-Yakîn Fi İhyâi Ulûmi'd-Din” Adlı Eserin Müellifi
  Sayfalar 314 - 325
  Yasin Karakuş
 8. Beyan İlmi Özelinde Mukatil B. Süleyman'ın et-Tefsîrü'l-Kebîr'inin Belâğî Yönü
  Sayfalar 326 - 341
  Salih Tuna , Harun Abacı
 9. إضاءات بلاغية على ضمير المخاطب والتفاته بين المفرد والجمع في سورة الفاتحة
  Sayfalar 342 - 356
  Bashar Al Qahwajı
 10. Mimari ve Anlatı: Hâce Ebû Nasr Pârsâ Türbesi. Bölüm I: Müştemilâtın İnşâsı ve Anlamı, 1469-1696
  Sayfalar 357 - 394
  Süleyman Saz
 11. Geert Hendrich- Arabisch-İslamische Philosophie-Geschichte Und Gegenwart
  Sayfalar 395 - 398
  Özcan Taşcı
 12. Nüzul Sürecinde Kur'an'a Karşı Algı Yönetimi
  Sayfalar 399 - 404
  Gökhan Erdoğan
 13. Üsküdarlı Âlim Abdülhay Celvetî ve Sûre Tefsirleri
  Sayfalar 405 - 408
  M. Sami ÇÖLLÜOĞLU
 14. Makale Yazım Kuralları
  Sayfalar 409 - 411
  Osman MUTLUEL