e-ISSN: 2148-4899
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

KIŞ SAYISI IÇIN MAKALE GÖNDERIMI KAPATMIŞTIR! DERGI ÖZEL SAYISI IÇIN MAKALE GÖNDERIMI AÇIKTIR. GÖNDERILEN MAKALELERIN SEMPOZYUM ÖZEL SAYISI KAPSAMINDA OLMASI GEREKMEKTEDIR.


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır. Atıflar sayfa sonunda olmalıdır. 

PAUİFD, Ulakbim'in 25/02/2020  tarihli Kararı ile 2019 , 11. Sayısından itibaren "TR Dizin" tarafından taranmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 8 Ekim 2022 Bitiş: 15 Kasım 2022

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1