Eskiyeni
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni


EskiyeniAnadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

 Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online (30 Mart ve 30 Eylül tarihlerinde matbu) olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. 20 Mart tarihli sayı için 1 Ekim - 10 Ocak; 20 Eylül tarihli sayı için ise 1 Nisan - 25 Temmuz tarihleri arasında yazı kabul edilir. Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

Eskiyeni

ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni
Kapak Resmi


EskiyeniAnadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

 Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online (30 Mart ve 30 Eylül tarihlerinde matbu) olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. 20 Mart tarihli sayı için 1 Ekim - 10 Ocak; 20 Eylül tarihli sayı için ise 1 Nisan - 25 Temmuz tarihleri arasında yazı kabul edilir. Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

Dizinler