e-ISSN: 2636-8536
Başlangıç: 2006
Yayımcı: Anadolu İlahiyat Akademisi
Kapak Resmi
 

Eskiyeni; din, felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarında güncelle bağlantılı Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makalelerini yayınlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına katkıda bulunmayı amaçlar. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında e-dergi olarak yayımlanır. Başvurular; Mart ve Haziran sayıları için 1 Ekim-1 Ocak, Eylül ve Aralık sayıları için 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında kabul edilir. Ancak her sayıda en fazla 20 makale yayımlanabileceğinden, iki sayı için 100 makale başvurusu alındığında başvurular durdurulur. Dergide, Çift Taraflı Kör Hakemlik + Şeffaf Hakemlik Modeli kullanılır. Web of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve TR Dizin'de taranan dergide değerlendirme süreci yaklaşık 10 hafta sürmektedir.  Makale Şablonu İndir

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Ekim 2024

2024 - Sayı: 53

ESKİYENİ

28031

Eskiyeni  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır. | Sherpa Romeo