Eskiyeni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni


EskiyeniAnadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe ve Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online ve matbu olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. Atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

 SayıE-Yayım TarihiBaskı Tarihi
Eskiyeni 4020 Mart 2020 (Makale Kabul: 1 Ekim - 10 Ocak)30 Mart 2020

Eskiyeni 41

20 Eylül 2020 (Makale Kabul: 1 Nisan - 5 Temmuz)

30 Eylül 2020

Eskiyeni

ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni
Kapak Resmi


EskiyeniAnadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe ve Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online ve matbu olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. Atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

 SayıE-Yayım TarihiBaskı Tarihi
Eskiyeni 4020 Mart 2020 (Makale Kabul: 1 Ekim - 10 Ocak)30 Mart 2020

Eskiyeni 41

20 Eylül 2020 (Makale Kabul: 1 Nisan - 5 Temmuz)

30 Eylül 2020

Sayı 40 - 20 Mar 2020
 1. Eskiyeni: 40. Sayı
  Sayfalar 7 - 8
  Abdullah DEMİR
 2. Sünnî Olmayan Mezheplerde Karşı Cinse Dokunmanın Abdeste Etkisi
  Sayfalar 9 - 35
  Yakup MAHMUTOĞLU , İdris CEBECİ
 3. 16. ve 18. Asırlarda Osmanlı Fetva Literatüründe Mudârebe Ortaklığı
  Sayfalar 37 - 72
  Ahmet İNANIR
 4. Fıkıh Usulü Tarihinde Dört Temel Şerʿî Delil Tertibinin Gelişimi
  Sayfalar 73 - 94
  Ahmet TEMEL
 5. Dil ve Mantık İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 95 - 106
  Coşkun BABA
 6. Dil Oyunları Teorisi Perspektifinde Kur’ân-ı Kerîm’e Yaklaşma Denemesi
  Sayfalar 107 - 128
  Ergin ÖGCEM
 7. Değerler Eğitimi Açısından Tek Parti Dönemi Âdâb-ı Muâşeret Kitapları
  Sayfalar 129 - 153
  Kamil COŞTU
 8. Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi (Sivas İli Örneği)
  Sayfalar 155 - 179
  Yasin YİĞİT
 9. Anabaptistler ve Osmanlı, İran ve Diyalog Perspektifinden Hristiyan-Müslüman İlişkileri
  Sayfalar 181 - 198
  Halil TEMİZTÜRK
 10. ‘Emir bi’l-Ma‘rūf Nehiy ani’l-Münker’ İlkesinin Günümüz Dini Söylemin İnşasında İşlevsel Yönü
  Sayfalar 199 - 218
  Seyithan CAN
 11. Çerkeşşeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Tevhîd Anlayışı
  Sayfalar 219 - 242
  İbrahim BAYRAM
 12. Cahiliye Şiirlerinden Kur’an Metnine ‘Şehit’ Teriminin İçerdiği Anlamlar
  Sayfalar 243 - 258
  Musa YILDIZ , Ayşe İSPİR KURUN
 13. İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l- Ḳur’ân’ında Cihad ve Kitâl Âyetlerinin Yorumu
  Sayfalar 259 - 281
  Hadiye ÜNSAL
 14. Müfessir Fahreddin er-Râzî’nin Meteorolojik Olaylarla İlgili Âyetlere Yaklaşımı
  Sayfalar 283 - 302
  Abdulkadir DEMİR
 15. İsmail Sirâceddin Şirvânî’nin (öl. 1269/1853) Vahdet-i Vücûd ile Vahdet-i Şuhûd Yorumu
  Sayfalar 303 - 320
  Orkhan MUSAKHANOV
 16. Üsküdar’da Konumlanmış Bir Ocak: Tazıcılar Ocağı
  Sayfalar 321 - 340
  Nevzat ERKAN
 17. Şifâî Mehmed Dede (öl. 1081/1671) ve Öncesindeki Şârihlerin Menevî’nin Birinci Beytine Dair Yorumlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 341 - 362
  Halim YAR
 18. The Role of Islam in Decent Care for People with Stigmatized Diseases: An Evaluation via the Concept of Human Dignity
  Sayfalar 363 - 376
  Fatumetul Zehra GULDAS
 19. Farkındalık ve Kabullenme Psikoterapilerinin Temel Stratejileri ve İslam
  Sayfalar 377 - 406
  Elif KARA
 20. Türkiye’de Yapılan ‘Dinî Başa Çıkma’ Konulu Araştırmalar Hakkında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 407 - 429
  Süleyman ABANOZ
 21. İbnü’l-Cevzî’nin Zemmü’l-hevâ Adlı Eseri: Takdim ve Tahlil
  Sayfalar 431 - 448
  Adnan ARSLAN
Dizinler