Eskiyeni
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni


Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe ve Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online ve matbu olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. Atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

 SayıE-Yayım TarihiBaskı Tarihi
Mart20 Mart (Makale Kabul: 1 Ekim - 10 Ocak)30 Mart

Eylül

20 Eylül (Makale Kabul: 1 Nisan - 5 Temmuz)

30 Eylül

Eskiyeni

ISSN 1306-6218 | e-ISSN 2636-8536 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Anadolu İlahiyat Akademisi | www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni
Kapak Resmi


Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanır. 

Eskiyeni; Din, Felsefe ve Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

TR DİZİN'de taranan Eskiyeni; araştırma makalesi, çeviri, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi ve doktora tez özeti türündeki akademik çalışmaları kabul eder.

Eskiyeni’nin yayın dili, Türkçedir. Ancak yayımlanacak toplam makale sayının %40’ını geçmemek üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde de çalışma yayımlanabilir.

Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.

Eskiyeni, 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online ve matbu olmak üzere yılda iki kez matbu ve online olarak yayımlanır. Atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

 SayıE-Yayım TarihiBaskı Tarihi
Mart20 Mart (Makale Kabul: 1 Ekim - 10 Ocak)30 Mart

Eylül

20 Eylül (Makale Kabul: 1 Nisan - 5 Temmuz)

30 Eylül

Sayı 43 - 20 Mar 2021
 1. Hz. Mâriye bint Şem‘ûn’a Atılan İftira ve Sünnî-Şiî Geleneklerdeki Rivayet Farklılıklarının Sebepleri
  Sayfalar 11 - 26
  Recep ERKOCAASLAN
 2. Ṭaḥâvî’nin Şerḥu Müşkili’l-Âsâr’ında İhtilaflı Rivayetleri Çözüm Yöntemi
  Sayfalar 27 - 54
  Şuayip SEVEN
 3. İbnü’s-Salâh’a Nispet Edilen Müsnedü’l-Hâfız Osmân b. es-Salâh el-Eserî fîmâ verede mine’l-ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve ʿAskalân İsimli Eser Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 55 - 76
  Hasan YERKAZAN
 4. Medineli Kadın Sahâbe ve Tâbiûnun Tefsire Katkıları
  Sayfalar 77 - 93
  Ceyda GÜRMAN
 5. İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Makâsıd Anlayışı
  Sayfalar 95 - 118
  Fatih ÇİNAR
 6. Kelâmî ve Felsefî Düşüncede İlahî İrade Sorunu
  Sayfalar 119 - 144
  Hikmet YAĞLI MAVİL
 7. Adudüddîn el-Îcî’nin Bilgi Teorisi
  Sayfalar 145 - 166
  Mehmet Akif CEYHAN
 8. İyi’nin Kuruculuğu ile Değer’in Rehberliği Arasında Ahlak
  Sayfalar 167 - 182
  Emrullah KILIÇ
 9. Kemalpaşazâde’ye Göre Mahiyetin Mec‘uliyeti
  Sayfalar 183 - 211
  Murat DEMİRKOL
 10. William James’in Mistik Tecrübe Tahlili Fenomenolojik mi Yoksa Felsefi midir?
  Sayfalar 213 - 236
  Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN
 11. Postmodern Dönemde Türkiye'de Sosyolojik Olarak Turizm-Din İlişkisi
  Sayfalar 237 - 267
  Muhammed YAMAÇ
 12. İlahiyat Fakültelerinde Okul Terki: İlahiyat Fakültesinden Kayıt Sildirenler Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
  Sayfalar 269 - 288
  Mustafa Fatih AY
 13. Memlük Sultanı Berkuk Döneminde Mezâlim Davaları
  Sayfalar 289 - 314
  Mehmet Fatih YALÇIN
 14. Erkânname Geleneğinde Siyer ve Tarih Referansları: Arnavutluk Arşivinde Bir Yazma Örneği
  Sayfalar 315 - 336
  Mehmet ÇAKIRTAŞ
 15. Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un ‘Denizi Kim Sürüyor?’ İsimli Hikâyesi
  Sayfalar 337 - 350
  İsmail EKİNCİ
 16. İsrail’in Kuruluşunun Teolojik Meşruiyet Sorunu: 1967 Altı Gün Savaşları Bağlamında Bir Soruşturma
  Sayfalar 351 - 370
  Rahim AY
Dizinler
MLA International

MLA International Bibliography