e-ISSN: 2636-8536
Başlangıç: 2006
Yayıncı: Anadolu İlahiyat Akademisi
Kapak Resmi
       

Eskiyeni; din, felsefe, tarih ve sosyoloji alanlarına ilişkin konuları kapsar. 2022 yılına kadar yılda iki sayı yayımlanan Eskiyeni, 2023 itibari ile yılda dört sayı (Mart - Haziran- Eylül - Aralık) olarak sadece e-dergi formatında yayın hayatına devam edecektir. Dergide, Çift Taraflı Kör Hakemlik + Şeffaf Hakemlik Modeli kullanılır. Değerlendirme süreci yaklaşık 10 hafta sürmektedir. Hakem raporları, hakem isimleri kapatılarak makale ile birlikte yayımlanır. Başvurular, Mart ve Haziran sayıları için 1 Ekim-1 Ocak, Eylül ve Aralık sayıları için 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında kabul edilir.   Makale Şablonu İndir

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Ekim 2023

2023 - Sayı: 49

Araştırma Makalesi

İbnü'l-Arabî’de Vâv Harfi ve Berzahlık Özelliği

Araştırma Makalesi

6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde Din Hizmetleri: Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Bağlamında Bir Saha Araştırması

Araştırma Makalesi

Seküler, Dindar ve Akışkan Dindar Kimliğin Kendini Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerinden Üretimi: Kızılcık Şerbeti Örneği

Araştırma Makalesi

Arab Poets’ Panegyric Odes to Ottoman Sovereigns

Araştırma Makalesi

Hz. Peygamber’in Hayatının Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı: İslâm Minyatür Sanatı Örneği

Araştırma Makalesi

Yalnızlık Hissi ve Duygusal Zekâ İlişkisi: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Gençlerde Kimlik Algısı ve Dini Hayat: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Araştırma Makalesi

TRT 1 Kur’ân-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Tilâvetlerindeki Benzer Nağmelerin Tespiti Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Bir Ara/Yeni Mekan Düşünürü: Fazlur Rahman

Araştırma Makalesi

Cinlerin Beşer Peygambere İman Etmelerinin Kelâmî Mahiyeti

Araştırma Makalesi

Is Islamic Philosophy an Authentic Philosophy?

Araştırma Makalesi

Religion-Science Relationship in Western Thought: A Historical Review

Araştırma Makalesi

الألفاظ المالية المعربة في ديوان الخراج (دلالاتها اللغوية والاقتصادية)

Araştırma Makalesi

Muhammed Abduh’un Hikmet Kavramına Yaklaşımı

ESKİYENİ

28031

Eskiyeni, Mart 2022 sayısından itibaren yayımlanan tüm makalelerin hakem raporlarını da yayımlama kararı almıştır.
Eskiyeni  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.