Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4424 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | http://kmu.edu.tr/efad/tr


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Haziran 2020' de yayınlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz devam etmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4424 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | http://kmu.edu.tr/efad/tr
Kapak Resmi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Haziran 2020' de yayınlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz devam etmektedir.

Cilt 2 - Sayı 2 - 27 Ara 2019
 1. Göç Olgusuna Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri Üzerinden Bir Bakış
  Sayfalar 132 - 142
  Semih ZEKA
 2. Karaman’ın Akcaalan/Philadelphia Köyü ve Tarihi
  Sayfalar 143 - 161
  Özcan OĞUR , Hüseyin ASLAN
 3. Ahlaki Oto-Kontrol Bağlamında Eğlence Meclisleri (Meclis-i Fısk) ve Çalınan Müzik Aletlerinin (Alet-i Fısk) Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Bazı Yansımaları
  Sayfalar 162 - 179
  Emre KOÇ , Hüseyin YILMAZ
 4. Smyrna Antik Kenti Erken Roma Dönemi Bouleuterionu Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 180 - 203
  Hakan GÖNCÜ
 5. Türkiye, Almanya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 204 - 218
  Kevser ÇINAR , Cemile DOGAN
 6. Bir Elyazmasının Minyatürlerini Okumak
  Sayfalar 219 - 229
  Mürüvet HARMAN
 7. Ermenek Havzası’nda (Dağlık Kilikia) Antik Dönemde Tarımsal Üretim
  Sayfalar 230 - 247
  Ercan AŞKIN , Mehmet KURT
 8. Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma Örneği
  Sayfalar 248 - 265
  Ziyaeddin KIRBOĞA
 9. R. K. Narayan’ın The English Teacher Adlı Romanına Postkolonyal Kuram Çerçevesinden Altmetinsel Bir Okuma
  Sayfalar 266 - 275
  Mehmet Recep TAŞ
 10. Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Sosyal Meselelere Yöneltilen Dikkat
  Sayfalar 276 - 289
  Murat TURNA
 11. Çağatay BENHÜR, (2018) Soğuk Savaşta Sıcak Temas: Cevdet Sunay’ın Sovyetler Birliği Ziyareti (12-21 Kasım 1969)
  Sayfalar 290 - 291
  Canan SARIYAR
 12. Cemile TEKİN, (2018) Hırvatistan Devleti’nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetler
  Sayfalar 292 - 294
  Mevlüt Samet YILDIZ
 13. Karaman Sempozyumu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) 20 – 22 Haziran 2019
  Sayfalar 295 - 296
  Hüseyin MUŞMAL
 14. Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın İstanbul’da İki Çeşmeye Su Getirtmesi
  Sayfalar 297 - 298
  Alaattin UCA
Duyurular

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Son Sayımız Aralık 2019 2. Cilt, 2. Sayı 27.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Haziran 2020' de yayınlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz devam etmektedir.