Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4424 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | http://kmu.edu.tr/efad/tr


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Aralık 2020' de yayımlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz 01/11/2020 tarihine kadar devam etmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4424 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | http://kmu.edu.tr/efad/tr
Kapak Resmi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Aralık 2020' de yayımlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz 01/11/2020 tarihine kadar devam etmektedir.

Cilt 3 - Sayı 1 - 12 Haz 2020
 1. Karaman İstasyonunda Ermeni Tehciri Sırasında Yaşanan Bir Olay ve Düşündürdükleri
  Sayfalar 156 - 159
  Alaattin UCA
 2. Ursula REINHARD- Tiago de OLIVEIRA PINTO, (2019) Türk Âşık ve Ozanları
  Sayfalar 148 - 150
  Duygu YILMAZ
 3. Emek ÜŞENMEZ, (2019) Çağatay Türkçesi Kur’an Tefsiri. Tercüme-i Tefsîr-i [Ya‘ḳûb-i] Çerḫî. H. 993/M. 1585
  Sayfalar 151 - 152
  Döndü Nur TEMİZ
 4. Fatih TEPEBAŞILI (Çev.), (2016) Longin: Yüce Poetika
  Sayfalar 153 - 155
  Uğur YOKSUL
 5. Yeniyurt'ta Bulunan Dorik Mezar Anıtı (Kilikia)
  Sayfalar 1 - 10
  Gamze EVGEN
 6. Mardin’i Romandan Tanımak: Abbara/Bir Umudun Masalı
  Sayfalar 11 - 24
  Semih ZEKA
 7. Asıl Sayı Sıfatlarıyla Oluşturulan Yer Adlarında Çokluk Ekinin Kullanımı
  Sayfalar 25 - 33
  Tarık ÇELİK
 8. Yeni Türk Edebiyatında Ölüm Acısını Yaşayanlar
  Sayfalar 34 - 54
  Bahar SAYIM
 9. Ekoeleştiriyi Tasavvufi Yorum Üzerinden Okuma Denemesi: Semih Kaplanoğlu’nun Buğday Filmi Örneği
  Sayfalar 55 - 62
  Şükrü Can BALTA
 10. Stefan Zweig’ın Nasyonal Sosyalizme Karşı Yükselen Sesi: Castellio Calvin’e Karşı
  Sayfalar 63 - 72
  Melda KESER
 11. Tuhfetü’l-Hasîb’de Geçen Okçuluk Terimleri Üzerine
  Sayfalar 73 - 80
  Hasan Çağrı ÖLÇÜCÜ
 12. Yakup Kadri’nin Hep O Şarkı Romanında 19. Yüzyıl Osmanlı Sosyo-Kültürel Hayatı ve Kadın
  Sayfalar 81 - 90
  Hamza AYDOĞDU
 13. Karamanda Yaşayan Yetişkin Bireylerin Sosyal Medya Kullanma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 91 - 105
  Mehmet ÇAKIR
 14. Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–
  Sayfalar 106 - 115
  Tahir AŞİROV , Çağdaş ALBAYRAK
 15. Covid-19 Küresel Salgınına Eko-Dini Tepkiler: Çevre Hareketleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
  Sayfalar 116 - 127
  Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ
 16. “Fahim Bey ve Biz” Romanında Sosyal Dışlanma: Birey ve Toplum Arasındaki Çelişkiler
  Sayfalar 128 - 135
  Eşqane BABAYEVA
 17. Orhan Kemal'in Çikolata Öyküsünde Yoksulluğun İzi
  Sayfalar 136 - 147
  Banu ANTAKYALI
Duyurular

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Son Sayımız Haziran 2020 3. Cilt, 1. Sayı 12.06.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Gelecek yeni sayımız Aralık 2020' de yayımlanacaktır.

yeni gif ile ilgili görsel sonucu" Makale kabulümüz  01.11.2020 tarihine kadar devam etmektedir.