Amaç ve Kapsam

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin amacı, Lisans ve Lisansüstü eğitimin niteliğini arttırarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bu anlayışı sürdürmek amacıyla, öğrencilerini evrensel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen üstün nitelikli profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamları yetiştiren, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve gerek üniversite-toplum, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında görev alan bir kurum olmayı seçmiştir. Bu doğrultuda, bünyesinde kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD), fakülteninizin misyonunu gerçekleştirmek için, mükemmelliğe, işbirliğine, uyuma, etkinliğe ve yeniliğe değer verir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nde (KMÜ EFAD) yer alan yayınlar, kuramsal ve yöntemsel açıdan Sosyal ve Beşeri Bilimlere katkı sağlayacak ve araştırmaların uluslararası düzeye erişmesine ortam hazırlayacaktır. Bu süreçte dergimiz, Sosyal Bilimlere yönelik araştırmalara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar kazandırmayı hedeflemektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD) 2018 yılında kurulan sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün ve derleme bilimsel araştırma makalelerine yer veren uluslararası nitelikte, akademik, hakemli ve çevrimiçi yayınlanan bir dergidir. KMÜ EFAD Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. KMÜ EFAD'in yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide yayınlanması istenilen araştırma makalelerinin KMÜ EFAD yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak editör grubuna ulaştırılması gerekmektedir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

20525   20522     20540       Creative Commons Lisansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of the Faculty of Letters is lisensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.