Kilitbahir
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ekim 2020
Bitiş: 28 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2692 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir


2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan Kilitbahir, 18 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde yılda iki sayı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 18 Mart tarihli sayı için 01 Ekim - 28 Ocak; 18 Eylül tarihli sayı için 01 Nisan - 28 Temmuz). Kilitbahir, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri/İlahiyat/Dil/Felsefe) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi ve çeviri türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların ya da tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve (iThenticate programı yardımıyla) intihal içermediği araştırılır. Telif Hakkı Bildirimi formunu word belgesi formatında yükleyebilirsiniz. Dergimize çalışmalarınızı göndermeden önce Yayım İlkeleri, Yayım Süreçleri ve Yazım Kuralları bölümlerini okumanız, yayım süreçlerinin hızlandırmasını sağlayacaktır. Arapça yazı tipi Simplified Arabic olmalıdır. The Chicago Manual of Style” CMS Dipnot Atıf sistemine göre metin ve kaynakça yazılmalıdır. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Kilitbahir

e-ISSN 2687-2692 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir
Kapak Resmi


2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan Kilitbahir, 18 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde yılda iki sayı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 18 Mart tarihli sayı için 01 Ekim - 28 Ocak; 18 Eylül tarihli sayı için 01 Nisan - 28 Temmuz). Kilitbahir, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri/İlahiyat/Dil/Felsefe) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi ve çeviri türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların ya da tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve (iThenticate programı yardımıyla) intihal içermediği araştırılır. Telif Hakkı Bildirimi formunu word belgesi formatında yükleyebilirsiniz. Dergimize çalışmalarınızı göndermeden önce Yayım İlkeleri, Yayım Süreçleri ve Yazım Kuralları bölümlerini okumanız, yayım süreçlerinin hızlandırmasını sağlayacaktır. Arapça yazı tipi Simplified Arabic olmalıdır. The Chicago Manual of Style” CMS Dipnot Atıf sistemine göre metin ve kaynakça yazılmalıdır. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ekim 2020
Bitiş: 28 Ocak 2021