Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 28 Nisan 2021
Bitiş: 31 Ekim 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


           Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi, 2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.


Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde yayımlanacak olan makalelerde İngilizce ve Türkçe özet gönderimi zorunludur.


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


           Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi, 2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.


Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde yayımlanacak olan makalelerde İngilizce ve Türkçe özet gönderimi zorunludur.


Cilt 11 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. İletişim Modelleri Işığında Dini İletişimin Doğası
  Sayfalar 417 - 439
  Yusuf BATAR
 2. Tanrı-İnsan İlişkisi Bağlamında Deizm’in Temel İddialarının Eleştirisi
  Sayfalar 441 - 469
  Mustafa BOZKURT, Mehmet KUYUCU
 3. Bid'at ve Hurafelerin Ortaya Çıkış Sebepleri
  Sayfalar 471 - 489
  Leyla YILDIRIM, Fikret KARAMAN
 4. Mezhep Faktörünün Hadis Literatürüne Etkisi
  Sayfalar 491 - 526
  Mehmet KUBAT, Mehmet ÇETİNKAYA
 5. On Feet, Necks and the “Greatest Saint”: Debating Sufism in Nineteenth and Twentieth Century Africa
  Sayfalar 527 - 544
  Mohammd Ajmal HANİF
 6. Tefsir Usûlü ve ‘Ulûmu’l-Kur’ân İlişkisi (Kapsam ve Sınırlılıklar)
  Sayfalar 545 - 571
  Mehmet BAĞIŞ
 7. Arapça Gurbet/Göçmen Şiiri’nin Biçimsel Özellikleri
  Sayfalar 573 - 640
  Abdelkarim AMIN MOHAMED SOLIMAN
 8. Mâtürîdîlikte İmâmet/Devlet Başkanlığı Anlayışı (Ebü’l-Yüsr El-Pezdevî ve Ebü’l-Muîn En-Nesefî Örneği)
  Sayfalar 641 - 669
  Süleyman ÇAM, Muhammed Sefa ÖNGÜÇ
 9. İbn Sînâ'da Ruh-Nefs Kavramı ve Ruh Kasidesi Bağlamında Ruhun Bedenle Olan Münasebeti
  Sayfalar 671 - 692
  Emine TAŞÇİ YILDIRIM
 10. İbn Battûta Seyahatnamesinde Şazeliyye Tarikatı ve Adı Geçen Dervişleri
  Sayfalar 693 - 708
  Mahmut Askeri KÜÇÜKKAYA
 11. Kur’ân’da İnşâallah Kavramı ve Kültürümüzdeki Yeri
  Sayfalar 709 - 729
  Hasan Fehmi ULUS
 12. Şeyh Ahmed Ahsâî’ye Göre Hurkulyâ
  Sayfalar 731 - 751
  Buşra ARSLAN MEÇİN
 13. Hisbe Kurumundan Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSE’ye İyiliği Önerme İlkesi
  Sayfalar 753 - 779
  Mustafa BARIŞ
 14. Kuran’da Yer Alan Huzn ve Yakın Anlamlı Kelimelerin Furûk Bağlamında Tahlili
  Sayfalar 781 - 804
  Sıddıka TÜRKMEN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1308-9684 1308-9684 0 2010-2018
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 28 Nisan 2021
Bitiş: 31 Ekim 2021