Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi,  2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.

Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimiz aşağıdaki endekslerden taranmaktadır:


http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=714        

http://www.isam.org.tr/                                    


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi,  2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.

Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimiz aşağıdaki endekslerden taranmaktadır:


http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=714        

http://www.isam.org.tr/                                    


Cilt 10 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. ORGAN NAKLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 9 - 33
  Fikret KARAMAN
 2. Ebu’l-Muîn en-Nesefî’de Hikmet Kavramı ve Kötülük Problemi
  Sayfalar 35 - 55
  Ebubekir Yalçın, Hulusi Arslan
 3. أھمیة التفسیر النفسي(السیكولوجي) وأھدافھ وفوائده - من حیث فھم القرآن الكریم -
  Sayfalar 57 - 83
  Abdurrahman KASAPOĞLU
 4. TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANSMAN SİSTEMİ VE FIKHÎ MEŞRUİYETİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 85 - 114
  Mehmet BİRSİN, Hatice ÖTEGEÇELİ
 5. Kur’an’da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku’l-Vukû‘ Ke’l-Vukû‘ Prensibi
  Sayfalar 115 - 131
  Harun BEKİROĞLU
 6. حمل الصّفة المفردة على معنى الجمع في القرآن الكريم دراسة وصفيّة نحويّة
  Sayfalar 133 - 154
  Muhammed Nur Ramazan Yusuf
 7. Arap Dili ve Belâgatı’nda Cinâs Sanatı
  Sayfalar 155 - 167
  Ayşe Meydanoğlu
 8. İmam Şâfiî’nin Kavl-i Kadîm ve Kavl-i Cedîd’inin Oluşmasına Etki Eden Sosyal Faktörler
  Sayfalar 169 - 194
  Abdurrahman Güneş
 9. İʻTİZÂR ve İSTİʻTÂF ŞİİRİ –CAHİLİYE ve İSLAMÎ DÖNEM
  Sayfalar 195 - 215
  Ramazan Meşe
 10. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 217 - 241
  Şefika Mutlu
 11. KUR’ÂN-I KERÎM’DE İMAM KAVRAMI VE İLK DÖNEM MEZHEPLERİN İMÂMET ANLAYIŞLARI
  Sayfalar 243 - 278
  Mehmet hanifi Yoldaş
 12. ŞERİAT VE HAKİKAT: TASAVVUFUN TEŞEKKÜL SÜRECİ -KİTAP KRİTİĞİ
  Sayfalar 279 - 284
  Soner ERASLAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1308-9684 1308-9684 2010-2019