Açık Erişim Politikası

26767

Editör, yayınlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir.
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned dergi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.
Arşiv Politikası: LOCKSS https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned/lockss-manifest 
Depo Politikası:

SHERPA ROMEO: https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/42597 

Yayıncının Kendi Sitesi: 

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makaleler LOCKSS ve CLOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2667-7075 e-ISSN: 2687-3605) araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar:

  • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir. 
  • Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
  • Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
  • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
  • Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.
Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/mesned
LOCKSS:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mesned/rss-feeds
Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon

Ambargo Süresi: Yok

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Dergiye Gönderilen İlk Metin

Ambargo Süresi: Yok

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.


Oluşturulma: 02 Kasım 2022


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, dijital nesne tanımlayıcısını (DOI) kullanır. DOI, nerede olursa olsun makaleyi bulmak için kullanılır.
Düzeltme ve Geri Çekme: Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, literatürün bütünlüğünü korumayı taahhüt eder ve duruma bağlı olarak ve COPE Geri Çekme Yönergeleri uyarınca Hatalar, Endişe İfadeleri veya Geri Çekme Bildirimleri yayınlar. Her durumda, bu bildirimler orijinal makaleyle bağlantılıdır.
Minör ve majör olmak üzere iki güncelleme kategorisi vardır:
Minör (Küçük) Değişiklikler, biçimlendirme ve yazım düzeltmeyi içerir. Okurların uyarılmasını gerektiren önemli bir değişiklik yoktur. Bu nedenle Crossmarak durumu günceldir, olduğu gibi kalır.
Major (Büyük) Değişiklikler, okurların yayınlanmış çalışmada önemli değişiklikler yapıldığını bilmesini sağlamaya yöneliktir. Büyük değişiklikler çalışmanın Crossmark durumunu etkiler. Bir hata nedeniyle makalenin geri çekilmesi veya bir yazarın eklenmesi veya çıkarılması gibi önemli değişiklikler, Crossmark durumunu etkiler. Yapılan değişiklikler, Crossmark simgesine tıklanarak izlenebilir. Crossmark Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.
ORCID: Evet
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.
ROR ID: Evet
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Araştırma Kurumları Kayıt Tanımlayıcısını (ROR ID) kullanır. ROR ID, dünyadaki her araştırma kuruluşu için açık, sürdürülebilir, kullanılabilir ve benzersiz kurum numara kaydıdır.
Kaynakça Paylaşımı: Evet
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, I4OC standartlarına uygun kaynakça paylaşımında bulunmaktadır. I4OC standartları, referansların yapılandırılmış, ayrılabilir ve açık olmasını ister.

Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Crossmark Politikası: CrossMark, okuyucuların bir makalenin veya diğer yayınlanmış içeriğin güncel sürümünü bulmaları için standart bir yol sağlayan yayıncılık girişimidir. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, CrossMark logosunu uygulayarak, yayınladığı içeriği korumayı ve okuyucuları değişiklikler olduğunda ve meydana geldiklerinde uyarmayı taahhüt eder.


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511