Amaç ve Kapsam

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi /  Mesned Journal of Theological  Studies, ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap değerlendirmesi ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Mesned Journal of Theological Studies, Temel İslam Bilimleri: Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Kur’an-ı Kerim, Tasavvuf ve Tefsir; Felsefe ve Din Bilimleri: Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki alanlarında yapılan çalışmalara yer vermektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511