Yazım Kuralları

MAKALELER

 • Makale Öz, Abstract, dipnotlar ve Kaynakça dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Metin yazı tipi Palatino Linotype ve boyutu 10 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır.
 • Gönderilen eserlerin yayın dilinde ve yabancı dilinde 500-750 kelime aralığında genişletilmiş özet istenmektedir (Türkçe olan eserler için Türkçe ve İngilizce, Arapça eserler için Arapça ve Türkçe genişletilmiş özet).
 • Dergimizde yayımlanan makalelerin atıf ve kaynakça yazımında Chicago Sistemi (The Chicago Manual of Style) ile uyumlu olan İsnad2 Atıf Sistemi'ni kullanmaktadır.
 • Dergimize gönderilen çalışmalarda İlahiyat alanına ait kavramların İngilizce yazımında Brill Ansiklopedisi esas alınmalıdır. 
 • Dergimize gönderilen tüm yazılar makale şablonuna uyarlanmalıdır. Makale Yazım Şablonu
 • Çalışmalarınızda referansları İsnad2 Atıf sistemine uygun, doğru ve aktif şekilde uyarlamak için ZOTERO uygulaması önerilmektedir.
 • Dergimize gönderilen Arapça çalışmaların kaynakçalarının Latinizasyonu gerekmektedir.
 • Tüm çalışmalarda metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.

Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:

 1. Türkçe Başlık
 2. İngilizce Başlık
 3. Atıf Bilgileri
 4. Öz
 5. Anahtar Kelimeler
 6. Abstract
 7. Keywords
 8. Gövde Metni
 9. Sonuç
 10. Kaynakça

ÇEVİRİLER
Çeviriler için makale yazım kuralları geçerlidir.
Ayrıca;

 • Mütercim metin sahibiden ve çalışmayı yayınlayan kuruluştan izin aldığını belgelemelidir. (Bu noktada sorumluluk tamamen mütercime aittir.)
 • Çeviride çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmalıdır.
 • Çeviri başlığı çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
 • Orijinal metnin tümü çevirilmelidir.  (Seçki yapılarak yazılan çeviriler dergimiz tarafından yayınlanmamaktadır.) 
 • Çeviri başlığının sonunda (*) eklenerek sayfa sonunda çevrilen metnin türü (makale, kitap bölümü, bildiri vs.) ve metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi eklenmelidir.
 • Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun, dipnotlar İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Öz, anahtar kelimeler, abstract ve keywords asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Metinde yoksa 250-500 kelimelik Öz ve Abstract,Keywords ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

Kitap Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.
Ayrıca; 

 • 150-250 kelimeden oluşan Öz ve Abstract yer almalıdır.
 • Kitap Değerlendirmeleri, 500-1500 kelime arasında olmalıdır. 
 • Kitap Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

DOKTORA TEZİNDEN ÜRETİLEN MAKALELER

Doktora tezinden üretilen makaleler için yazım kuralları geçerlidir.
Şayet makale tezin kabulünden önce yayınlanacaksa ayrıca;

 • Doktora tezinin "yenilik" özelliği korunmalıdır.
 • Makale ayrı yayın türü, tez ayrı yayın türü olduğundan ikisinin farklılığı korunmalıdır.
 • Atıf-alıntı yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Duplikasyon (Bir araştırmanın aynı sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.) olmamalıdır.
 • Tezlerden üretilen makalelerde, danışmanın katkısına bakılmaksızın;
  - Tez danışmanının adının yazılması
  - Tezden üretilmiştir ibaresinin eklenmesi gerekir. 

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ

Sempozyum Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.

Ayrıca;

 • 150-250 kelimeden oluşan Öz ve Abstract yer almalıdır. 
 • Sempozyum Değerlendirmeleri, 500-1500 kelime arasında olmalıdır. 
 • Sempozyum Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

SÖYLEŞİ DEĞERLENDİRMELERİ
Söyleşi Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.
Ayrıca;

 • 150-250 kelimeden oluşan Öz ve Abstract yer almalıdır.
 • Söyleşi Değerlendirmeleri, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.
 • Söyleşi Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

Gönderilen çalışmalarda araştırmanın problemi, amacı, kullanılan yöntem, kapsamı ve araştırmanın süreçleri net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511