e-ISSN: 2667-8772
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ali SEVER
Kapak Resmi
       

Mevzu, Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan mevzu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak   sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Used CC-BY-NC-ND license.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

 

2022 - Sayı: 7

Bilgilendirme

Sosyal Medya