Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ali SEVER |


Mevzu, Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan mevzu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak   sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.

 

Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ali SEVER |
Kapak Resmi


Mevzu, Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan mevzu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak   sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.

 

Sayı 2 - 30 Eyl 2019
 1. Çeviribilim Bölümü Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Gramer Derslerinde Yaşadığı Sorunların Dilbilimsel ve Eğitim Bilimsel Veriler Işığında Temellendirilmesi
  Sayfalar 11 - 24
  Merve Çukurova
 2. Hutbe ve Vaazların Dili ve Üslubuyla İlgili Yaşanan Olumsuzluklar
  Sayfalar 25 - 41
  Şükrü KEYİFLİ
 3. Participation Banks: A Suitable Environment For Workplace Spirituality
  Sayfalar 43 - 63
  Elif BAYKAL
 4. Organizational Commitment, Human Resources, Continuance Commitment, Affective Commitment, Normative Commitment, Banking Sector
  Sayfalar 65 - 91
  Ayşe ASİLTÜRK , Mesut Esat ULUSOY , Eda ULUSOY
 5. İmam Hatiplerin Hadis Bilgileri ve Sünnet Algıları (Uşak İli Örneği)
  Sayfalar 93 - 128
  Hikmet GÜLTEKİN
 6. Dinler Tarihçisi Bir Şair Asaf Hâlet Çelebi ve Şiirlerinde Dinlerle İlgili Motifler
  Sayfalar 129 - 166
  Necati SÜMER
 7. Fudayl b. İyâz’in Hadis İlmindeki Yeri ve Temel Hadis Kaynaklarındaki Rivayetleri
  Sayfalar 167 - 189
  Ömer Faruk KAVUNCU
 8. 1756 İstanbul Yangını
  Sayfalar 191 - 213
  Fatih KÖSE
 9. el-Elbânî’nin Buhârî Tenkitleri
  Sayfalar 215 - 236
  Hikmetullah ERTAŞ
 10. Kamyon Arkası Yazılardan Yansıyan Dinsellik
  Sayfalar 237 - 262
  Ramazan AKKIR
 11. Sosyoloji’nin Öğretmen Okullarında Ders Olarak Okutulmasına Yönelik Görüşler : İbrahim Alaaddin Gövsa ve Hilmi Ziya Ülken
  Sayfalar 263 - 278
  Yeliz OKAY
 12. Katharlar: Balkan Kökenli, Avrupa Ortaçağinda Katoliklerce Yakilarak Öldürülen Heretik Hiristiyan Dinî Hareket Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 279 - 321
  Halim IŞIK
 13. Uşak İli Örneğinde İmam Hatiplerin Hadis Yeterlilikleri
  Sayfalar 323 - 361
  Hikmet GÜLTEKİN
 14. Eurocentrism at The Margins: Encounters, Critics and Going Beyond, edited by Lutfi Sunar, Routledge, 2016.
  Sayfalar 363 - 368
  Erdem SARIAYDIN
 15. Gündelik Hayatın Eleştirisi I Çeviren Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık 2010.
  Sayfalar 369 - 377
  Nuh AKÇAKAYA
 16. Fıkıhtan Faşizme: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Günah ve Suç Çeviren Hamdi Çilingir, İstanbul: Ekin Yayıncılık 2018.
  Sayfalar 379 - 383
  Zeynep KAHRAMAN
 17. Riâyetü’l-makâsıd fi’l-mezhebi’l-Hanefî Hazırlayan el-Hasen es-Sâfirî, Rabat: 5. Muhammed Üniversitesi, 1420 (1999/2000).
  Sayfalar 385 - 396
  Mehmet Ali YARGI
Sosyal Medya