Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İbn-i Sina’nın Egzersize Bakışı: El- Kânûn Fi’t-Tıbb Eserinin İçerik Analizi

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 483 - 492, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1109335

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserinde yazdığı bilgiler ışığında İbn-i Sina’nın egzersize bakışını incelemek, ‘egzersiz’ konusundaki yaklaşımlarını günümüz literatürü ile tartışmaktır.
Yöntem: Çalışma, nitel bir araştırmadır. Türkçe çevirisini Prof. Dr. Esin Kâhya’nın yaptığı toplam 6 kitaptan oluşan 5 ciltlik El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserden içerik analizi için yararlanılmıştır. Eserin Türkçe tercümesinde ‘egzersiz’ konusunu içeren bölümler içerik analizine tabi tutulmuştur. İbn-i Sina’nın ilgili bölümlerdeki yorumları derinlemesine analiz edilerek yorumlanmıştır.
Bulgular: Beş ciltlik eserin 1. ve 4. kitaplarında ‘egzersiz’ temalarının işlendiği görülmüştür. İbn-i Sina’nın El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserinde ‘egzersiz’ temasına göre; ‘sağlığın korunması ve egzersiz, egzersizin nabız üzerine fizyolojik etkileri, egzersiz zamanlaması ile ilişkili faktörler, egzersiz ile ilişkili sorunlar, hastalık etiyolojisinde egzersiz fazlalığı/azlığı ve tedavide egzersiz’ ana başlıkları altında kategorize edilebilecek altı ana başlık belirlenmiştir.
Sonuç: El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserde ‘egzersiz’ konusunda yapılan yorumların ve önerilerin birçoğunun modern teknolojik imkanlardan yoksun olarak yapılmış olmasına rağmen kanıta dayalı çağdaş tıp verilerini içeren güncel literatürde karşılıklarının bulunması İbn-i Sina’nın çağları aşan bir hekim olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilir.

References

 • 1. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54(24):1451-62.
 • 2. Ercan S, İnce F. Arşiv belgeleri işığında Türkiye’de spor hekimliği tarihine bakış. Üniversite Araştırmaları Derg 2022;5(1):46-53.
 • 3. Ergen E. Roots of sports medicine. Arch Med Deporte 2014;31(4):263-7.
 • 4. Çetkin M. Evaluation of exercise in Canon of Medicine. Arch Iran Med 2016;19(10):743-6.
 • 5. Keser M. Almanya’da İbn-i Sînâ etkisine bir bakış. İn: Türk Tarihine Dair Yazılar III-Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan. Ankara: Gece Akademi; 2018. pp: 695-704.
 • 6. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 1.Kitap. Vol 1. 7th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 7. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 2.Kitap. Vol 2. 7th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 8. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 3-1.Kitap. Vol 3-1. 5th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 9. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 3-2.Kitap. Vol 3-2. 4th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 10. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 4.Kitap. Vol 4. 4th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 11. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 5.Kitap. Vol 5. 6th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 12. Karakaya E. el-KĀNÛN fi’t-TIB. In: TDV İslâm Ansiklopedisi. Vol 24. Ankara: TDV; 2001. pp: 331-2.
 • 13. Creswell J. Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. 3rd ed. Bütün M, Demir SB, editors. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2013.
 • 14. Kiziltoprak S. Fatigue and recovery in football. Turk J Sports Med 2020;55(2):172-85.
 • 15. Peng Y, et al. Integrated cooling (i-Cool) textile of heat conduction and sweat transportation for personal perspiration management. Nat Commun 2021;12(1):6122.
 • 16. Liguori G. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2021.
 • 17. Ercan S. Gebelikte ve gebelik sonrası dönemde egzersiz önerileri. 1th ed. Ankara: Derman Tıbbi Yayıncılık; 2018.
 • 18. Celik T. Time to remember Avicenna for his contribution to pulsology. Int J Cardiol 2010;144(3):446.
 • 19. Naseri M, et al. Bloating: Avicenna’s perspective and modern medicine. J Evid-Based Complement Altern Med 2016;21(2):154-9.
 • 20. Zouhal H, et al. Exercise Training and fasting: Current insights. Open Access J Sports Med 2020;11:1-28.
 • 21. Çetkin M, Bahşi İ, Orhan M. The massage approach of Avicenna in the Canon of Medicine. Acta Medico-Hist Adriat 2019;17(1):103-14.
 • 22. Pournot H, et al. Time-course of changes in inflammatory response after whole-body cryotherapy multi exposures following severe exercise. PLoS ONE 2011;6(7):e22748.
 • 23. Naaz F. Contributions of Avicenna to sports medicine. J Int Soc Hist Islam Med JISHIM 2019;31-36:106-10.
 • 24. Ercan S, et al. Effects of isokinetic calf muscle exercise program on muscle strength and venous function in patients with chronic venous insufficiency. Phlebology 2018;33(4):261-6.
 • 25. Kutuphane.akmb.gov.tr [Internet]. İbni Sina Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1984 Kayseri / Yayın Komisyonu: Ahmet Hulusi Köker, Cihat Tunç. Erciyes Üniversitesi; 1984. Available from: http://kutuphane.akmb.gov.tr/opac/details?id=23134

Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 483 - 492, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1109335

Abstract

Objective: This study aims to examine Avicenna's view of exercise in light of the information in his book Canon of Medicine and discuss his approaches to 'exercise' with today's literature.
Methods: The study is qualitative. Five volumes work consisting of 6 books in total called El-Kânûn Fit-Tıbb (The Canon of Medicine) which are Turkish translation by Professor Esin Kâhya, were used for content analysis. In the Turkish translation of the book, the sections containing the subject of 'exercise' were sent to content analysis. Avicenna's comments in the relevant sections were analyzed and interpreted in-depth.
Results: It was observed that the themes of 'exercise' were handled in the first and fourth books of the five-volume book. According to the theme of 'exercise' in Avicenna's book called Canon of Medicine; six main topics that can be categorized under the main headings of 'prevention of health and exercise, physiological effects of exercise on heart rate, factors related to exercise timing, exercise-related problems, excess/insufficiency of exercise in the etiology of the disease, and exercise in the treatment' have been determined.
Conclusion: Although many of the comments and suggestions on 'exercise' in the Canon of Medicine book were made without modern technological opportunities, their equivalents in the current literature containing evidence-based contemporary medical data can be considered as proof that Avicenna was a physician who transcended the ages. 

References

 • 1. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med 2020;54(24):1451-62.
 • 2. Ercan S, İnce F. Arşiv belgeleri işığında Türkiye’de spor hekimliği tarihine bakış. Üniversite Araştırmaları Derg 2022;5(1):46-53.
 • 3. Ergen E. Roots of sports medicine. Arch Med Deporte 2014;31(4):263-7.
 • 4. Çetkin M. Evaluation of exercise in Canon of Medicine. Arch Iran Med 2016;19(10):743-6.
 • 5. Keser M. Almanya’da İbn-i Sînâ etkisine bir bakış. İn: Türk Tarihine Dair Yazılar III-Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan. Ankara: Gece Akademi; 2018. pp: 695-704.
 • 6. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 1.Kitap. Vol 1. 7th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 7. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 2.Kitap. Vol 2. 7th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 8. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 3-1.Kitap. Vol 3-1. 5th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 9. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 3-2.Kitap. Vol 3-2. 4th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 10. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 4.Kitap. Vol 4. 4th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 11. Kâhya E. El-Kânûn Fi’t-Tıbb/ İbn-i Sina 5.Kitap. Vol 5. 6th ed. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2020.
 • 12. Karakaya E. el-KĀNÛN fi’t-TIB. In: TDV İslâm Ansiklopedisi. Vol 24. Ankara: TDV; 2001. pp: 331-2.
 • 13. Creswell J. Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. 3rd ed. Bütün M, Demir SB, editors. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2013.
 • 14. Kiziltoprak S. Fatigue and recovery in football. Turk J Sports Med 2020;55(2):172-85.
 • 15. Peng Y, et al. Integrated cooling (i-Cool) textile of heat conduction and sweat transportation for personal perspiration management. Nat Commun 2021;12(1):6122.
 • 16. Liguori G. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2021.
 • 17. Ercan S. Gebelikte ve gebelik sonrası dönemde egzersiz önerileri. 1th ed. Ankara: Derman Tıbbi Yayıncılık; 2018.
 • 18. Celik T. Time to remember Avicenna for his contribution to pulsology. Int J Cardiol 2010;144(3):446.
 • 19. Naseri M, et al. Bloating: Avicenna’s perspective and modern medicine. J Evid-Based Complement Altern Med 2016;21(2):154-9.
 • 20. Zouhal H, et al. Exercise Training and fasting: Current insights. Open Access J Sports Med 2020;11:1-28.
 • 21. Çetkin M, Bahşi İ, Orhan M. The massage approach of Avicenna in the Canon of Medicine. Acta Medico-Hist Adriat 2019;17(1):103-14.
 • 22. Pournot H, et al. Time-course of changes in inflammatory response after whole-body cryotherapy multi exposures following severe exercise. PLoS ONE 2011;6(7):e22748.
 • 23. Naaz F. Contributions of Avicenna to sports medicine. J Int Soc Hist Islam Med JISHIM 2019;31-36:106-10.
 • 24. Ercan S, et al. Effects of isokinetic calf muscle exercise program on muscle strength and venous function in patients with chronic venous insufficiency. Phlebology 2018;33(4):261-6.
 • 25. Kutuphane.akmb.gov.tr [Internet]. İbni Sina Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1984 Kayseri / Yayın Komisyonu: Ahmet Hulusi Köker, Cihat Tunç. Erciyes Üniversitesi; 1984. Available from: http://kutuphane.akmb.gov.tr/opac/details?id=23134

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Research Article
Authors

Sabriye ERCAN>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9500-698X
Türkiye


Aydan ÖRSÇELİK> (Primary Author)
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, GÜLHANE SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-8610-8869
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Application Date April 26, 2022
Acceptance Date July 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mutftd1109335, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {483 - 492}, doi = {10.31020/mutftd.1109335}, title = {Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”}, key = {cite}, author = {Ercan, Sabriye and Örsçelik, Aydan} }
APA Ercan, S. & Örsçelik, A. (2022). Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine” . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 12 (3) , 483-492 . DOI: 10.31020/mutftd.1109335
MLA Ercan, S. , Örsçelik, A. "Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 483-492 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mutftd/issue/72580/1109335>
Chicago Ercan, S. , Örsçelik, A. "Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 483-492
RIS TY - JOUR T1 - Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine” AU - SabriyeErcan, AydanÖrsçelik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31020/mutftd.1109335 DO - 10.31020/mutftd.1109335 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 483 EP - 492 VL - 12 IS - 3 SN - -1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.1109335 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.1109335 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine” %A Sabriye Ercan , Aydan Örsçelik %T Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine” %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P -1309-8004 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.1109335 %U 10.31020/mutftd.1109335
ISNAD Ercan, Sabriye , Örsçelik, Aydan . "Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 / 3 (September 2022): 483-492 . https://doi.org/10.31020/mutftd.1109335
AMA Ercan S. , Örsçelik A. Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 483-492.
Vancouver Ercan S. , Örsçelik A. Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 483-492.
IEEE S. Ercan and A. Örsçelik , "Avicenna's Perspective of Exercise: Content Analysis of the “Canon of Medicine”", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 483-492, Sep. 2022, doi:10.31020/mutftd.1109335

                                                                                                                                  Creative Commons Lisansı                        
                                                                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

  

                                    Periodical scientific publication of Mersin University School of Medicine. Can not be cited without referenceResponsibility of the articles belong to the authors

  Cover

Ayşegül Tuğuz

from composition of İlter Uzel named Dioscorides and his Student

Address

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin