Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University |


Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. 

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine. 

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Volume 9 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Hasta Hakları ve Ölme Hakkı: Masum Bir Hak ya da Suistimal
  Pages 280 - 281
  Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi
 2. Tere Bitkisinin (Lepidium sativum L.) Halk Hekimliğinde Kullanılması
  Pages 282 - 284
  İbrahim Başağaoğlu, Gülsel Kavalalı
 3. Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Farmakovijilans Hakkında Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirmesi
  Pages 285 - 293
  Nalan Tiftik, İbrahim Duman, İsmail Ün
 4. Çocuk Nöroloji Polikliniğinde Uzun Dönem Takipli Erken Doğan Bebeklerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
  Pages 294 - 301
  Meltem Direk, Khatuna Makharoblidze, Yalçın Çelik, Çetin Okuyaz
 5. İbn Hubel ve eseri Kitābu’l-Muḫtārāt fī’ṭ-Ṭıbb’da kafa yaraları ve kafatası kırıkları üzerine
  Pages 302 - 311
  Ahmet Acıduman, Fatih Kökeş
 6. Anadolu Folklorik Tıbbında Siğil Tedavisinde Kullanılan Yılan Gömleklerinin Element İçeriğinin Belirlenmesi
  Pages 312 - 316
  Veli Sakallı, Ülkü Çömelekoğlu
 7. Türkiye'de Hemşirelik Lisans Programlarında Hemşirelik Tarihi Dersi Öğretiminin İncelenmesi
  Pages 317 - 325
  Serap Torun
 8. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları Kullanımı
  Pages 326 - 336
  Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu Küçükkaya
 9. Verem Mücadelesinde Sosyal Yardım Kurumları
  Pages 337 - 348
  İlknur Genç Kuzuca, Serap Şahinoğlu, Ahmet Acıduman
 10. Mersin Bölgesinde Yaşayan Yüksek Riskli Myelodisplastik Sendrom Hastalarında Kronik Hastalık Varlığının Sağ Kalım Üzerine Etkisi
  Pages 349 - 356
  Mehmet Ali Uçar
 11. Ebe ve Hemşirelerde Duygusal Emek İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 357 - 366
  Işık Atasoy, Zekiye TURAN
 12. Vincetoxicum canescens subsp. canescens ve Vincetoxicum cancescens subsp. pedunculata Tohumlarının Antimikrobiyal ve Antiproliferatif Aktiviteleri
  Pages 367 - 375
  Sevda Güzel, Mahmut Ülger, Yusuf Özay, Önder Yumrutaş, İbrahim Bozgeyik, Özkan Sarıkaya
 13. Kelebeğin Rüyası Filmi Üzerinden Tüberküloz ve Heybeliada Sanatoryumu
  Pages 376 - 384
  Gülay Halidi, Alper Bulut, Abdullah Yıldız, Ayşe Kurtoğlu, İlknur Genç Kuzuca, Hayati Bice, Şekure Handan Akın, Serap Şahinoğlu
 14. Peripheral Analgesic Effect and Possible Mechanisms of Ferulic Acid
  Pages 385 - 392
  Merve Kaşık, Hazal Eken, Rana Arslan, Nurcan Bektas
 15. Türkiye'de Akıl Hastalığı Olan Hastalarda Zorla Yatırma ve Zorla Tedavi/ Hukuki ve Etik Sorunlar
  Pages 393 - 404
  Gürkan Sert, Hatice Özçelik, Gülay Yıldırım
Indexes and Platforms
index

Türkiye Atıf Dizini

TR Dizin

Türk Medline

DOAJ