Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University |


Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine, review, medical sociology, Folklore Studıes and folk medical practice, letter to editor with reference, editorial comment and discussion, besides folkloric method and product publicity.

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

ISSN 1309-761X | e-ISSN 1309-8004 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine is open access, peer-reviewed publication of Mersin University School of Medicine that publishes articles about history of medicine and folk medicine, review, medical sociology, Folklore Studıes and folk medical practice, letter to editor with reference, editorial comment and discussion, besides folkloric method and product publicity.

Published via internet for three times a year (January, May, September).

 Lokman Mersin University School of Medicine History of Medicine and Folk Medicine Journal is indexed in TR Index, Turkey Citation Index, Turkish Medline and DOAJ.

Volume 10 - Issue 2 - May 22, 2020
 1. An Epidemic and The Rise of Ethical Thoughts
  Pages 145 - 146
  Çağatay ÜSTÜN
 2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (2015-2030) Emzirmenin Önemi ve Türkiye’deki Mevcut Durum Işığında Hemşireye Düşen Görevler
  Pages 147 - 153
  Tuğba KARTAL , Elif GURSOY
 3. Total Fenolic Contents of Ferula elaeochytris Root Extract and Its Effect on Glucose Levels
  Pages 154 - 161
  Nadire ESER , Kezban KARTLAŞMIŞ , Yılmaz UÇAR , Umut KÖKBAŞ
 4. Genel Kolluk Kuvveti Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  Pages 162 - 170
  Alper Tunga KOKCU
 5. Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Obeziteye Yönelik Farkındalıkları
  Pages 171 - 178
  Miray ARSLAN , Tuğse AKKAYA , Sevgi ŞAR
 6. Müzik Aracılığı ile Türk Kültüründe Doktor Algısı
  Pages 179 - 189
  Zehra TOPAL , Ayşe BAHŞİ , İlhan BAHŞİ , Şeyma KARATEPE
 7. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya Karşı Tutumları
  Pages 190 - 200
  Rana CAN , Hatice TAMBAĞ , Melike ÖZTÜRK , Metin KAYKUNOĞLU , Rabiye ERENOĞLU , Fatma GÜMÜŞOĞLU
 8. Öğrenci Ebe ve Hemşirelerin Anatomi Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 201 - 208
  Ş. Deniz MUTLUAY , Ahmet Kürşad AÇIKGÖZ
 9. Kızılay’ın Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri sağlık hizmetlerine yönelik faaliyetleri
  Pages 209 - 221
  Gülhan SEYHUN
 10. Eğitimli Gençlerin Benlik Saygısı ile Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 222 - 230
  Leyla DELİBAŞ , Filiz POLAT , İbrahim BİLİR , Aynur EKREN , Semra ÇELİKLİ
 11. Ebū’l-Ḳāsım Ḫalef b. ʿAbbās ez-Zehrāvī Ebu Bekr Muḥammed b. Zekeriyyā er-Rāzī’nin hamam üzerine yazdıklarından etkilendi mi?
  Pages 231 - 241
  Ahmet ACİDUMAN
 12. Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitkisel Ürünlerin Akılcı Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  Pages 242 - 251
  Sibel ŞENTÜRK
 13. Germiyanoğlu Vakıflar Hamamı
  Pages 252 - 257
  Sibel ÖNER YALÇIN , Mehmet DEMİRCİ
 14. Menopozal Semptom Yönetiminde Sarı Kantaron Kullanımı: Sistematik Derleme
  Pages 258 - 268
  Tuğba DÜNDAR , Belma TOPTAŞ , Zekiye KARAÇAM
 15. Türkiye’de Klinik Araştırma Etik Kurullarının Yapılanmaları
  Pages 269 - 279
  Mukadder GÜN
 16. Türkiye'de Hemşirelik Lisans Programlarında Hemşirelik Tarihi Dersi Öğretiminin İncelenmesi
  Pages 280 - 280
  Serap TORUN
 17. Kınanın Gizli Özneleri: Sağlık Söylemleri Altında Yatan Duyuların Belleği
  Pages 281 - 281
  Gözde DALAN POLAT
Indexes and Platforms
index

Türkiye Atıf Dizini

TR Dizin

Türk Medline

DOAJ