Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 534 - 550, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1140115

Abstract

Amaç: : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası üzerinden, binanın adını aldığı Ratip Hoca’nın çok yönlü hekim kimliğini ve tıp tarihindeki yerini tanıtmak amacıyla yapılan bu çalışmanın, gelecek nesillere ışık tutacağı düşünülmektedir.
Yöntem: Araştırma verileri 1 Mayıs 2022 - 1 Eylül 2022 tarihler arasında literatür taraması yapılarak toplandı. Araştırmada Dr. Ratip Kazancıgil’in (1920-2017) yaşamı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tarihi literatür ışığında gözden geçirilip, Amfi Binası tanıtılarak, derslik binasına Hoca’nın isminin verilme süreci ayrıntılı olarak ele alındı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak literatür ve döneme ait fotoğraflar ışığında karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmaya konu olan Dr. Ratip Kazancıgil’in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yolu düşen herkesin hemen görebildiği bir konumda olan, günün her saatinde öğrencilerle dolup taşan çok sayıda modern amfiyi barındıran bu binanın üniversitenin en büyük amfi binası olduğu görülmüştür. Dr. Ratip Kazancıgil’in yaşamıyla hekimlere rol model olduğu, Tıp Fakültesi’ne kuruluşundan itibaren sahip çıkarak emek verdiği, tüm Trakya Üniversitesi ve Edirne şehrine büyük katkı sağladığı ve en yeni ve büyük derslik binasına, O’nun adını verme kararı üniversitenin tüm kurullarında oy birliği ile benimsendiği tespit edilmiştir. Karar süreci büyük memnuniyet ile karşılanan derslik binasının açılış töreninin de, Hoca’nın sağlığında kendisinin katılımıyla yapılmış olması özgün bir örnektir.
Sonuç: Amfi binasının kendisinin ve başka bir örneği olmayan adlandırılma sürecinin Dr. Ratip Kazancıgil’in bize yaşamıyla verdiği dersler için bir vefa örneği olduğu görülmüştür. Bu sürecin tıp tarihinde ve tıp eğitiminde yeri olan hocalarımız için, diğer fakültelere de “Ustalara Saygı” bağlamında örnek oluşturabileceği düşünülmektedir.

References

 • 1. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Erişim: https://tip.trakya.edu.tr/pages/hakkimizda. Erişim Tarihi: 25.05.2022
 • 2. Enver Şengül Ratip Kazancıgil Koleksiyonu. İl Sağlık Müdürlüğü Arşivi
 • 3. Fotoğraflarla Dr. Ratip Kazancıgil Sergisi. Edirne: Kent Müzesi Arşivi; 2018.
 • 4. Kazancıgil R, Gökçe N, Bilar E. Edirne'nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi (1361-2008), II. Cilt. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları; 2008. s 119-120.
 • 5. Kodaman B. Tarih Araştırmalarında Metod Meselesi. Akademik Aç, 1997; 4: 1-8.
 • 6. Bilar E. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 17-19.
 • 7. Gökçe N. Edirne’de Önder Bir Hekim: Dr. Ratip Kazancıgil (1920 - ...). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2014; 4(2): 43- 49.
 • 8. Tuğrul HM. In Memory of Dr. Ratip Kazancıgil. Balkan Med J 2019; 36(4):204-205.
 • 9. Dinç G. Dr. Ratip Kazancıgil Hoca’yı Anarken. İçinde: Bilar E, editör. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 369-371.
 • 10. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim: https://edirne.ktb.gov.tr/TR- 90111/sultan-ii-bayezid-kulliyesi-saglik-muzesi.html. Erişim Tarihi: 03.06.2022
 • 11. Baykan D. Müzecilik Tarihimizde Edirne. İçinde: Dönmez Ş, editör. Güneş Karadeniz’den Doğar Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar. Ankara: Hel Yayıncılık; 2013. s 25-36.
 • 12. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi, Senato Kararları, 2016.
 • 13. Tuğrul M, Gökçe N. Edirne’ye ve Halk Sağlığına Adanmış Bir Ömür Dr. Ratip Kazancıgil. İstanbul: Acar Basım ve Cilt San. Tic. AŞ; 2010. s 425-427.
 • 14. Demi, AM. Toplum ve Bireyler için Bir Rol Model: Dr. Ratip Kazancıgil. İçinde: Bilar E, editör. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 365-367.

The Story of a Classroom Building in Thrace: A Fidelity for Dr Ratip Kazancıgil

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 534 - 550, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1140115

Abstract

Purpose: In this study, which was carried out over the Dr. Ratip Kazancıgil Classroom Building at the Trakya University Faculty of Medicine, to introduce the versatile physician identity of Ratip Teacher and his place in the history of medicine, will shed light on future generations.
Method: The research data were collected between May 1, 2022 and June 1, 2022 by means of literature review with the source people. In the research, The life of Dr. Ratip Kazancıgil (1920-2017) was reviewed in the light of the historical literature of the Trakya University Faculty of Medicine, with the introduction of the Dr. Ratip Kazancıgil amphitheatre building and the process of giving the teacher's name to the classroom building was discussed in detail. The obtained data were transferred to the computer environment and evaluated comparatively in the light of the literature and photographs of the period.
Results: It has been seen that this building, Dr. Ratip Kazancıgil's Amphitheatre, at Trakya University Faculty of Medicine, is located in a place that can be seen by anyone who passes by, and, which houses many modern lecture halls that are overflowing with students at all hours of the day, is the largest lecture hall of the university. Dr. Ratip Kazancıgil, a role model for all generations with his life, a protector for the Faculty of Medicine since its birth, made great contributions to the entire Trakya University and the entire city of Edirne. It was determined to name the newest and largest classroom building after him, and accepted, with a large majority of votes in all boards of the university. It is a unique example that the opening ceremony of the classroom building, whose decision process was met with great pleasure, was held with the participation of the Ratip Teacher while he was alive.
Conclusion: The amphitheater itself and its unique naming process, It has been seen that Dr. Ratip Kazancıgil is an example of fidelity for the lessons he gave us in his life. It is thought that this process can set an example for our professors who have a place in the history of medicine and medical education, and to other faculties in the context of "Respect for Masters".


References

 • 1. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Erişim: https://tip.trakya.edu.tr/pages/hakkimizda. Erişim Tarihi: 25.05.2022
 • 2. Enver Şengül Ratip Kazancıgil Koleksiyonu. İl Sağlık Müdürlüğü Arşivi
 • 3. Fotoğraflarla Dr. Ratip Kazancıgil Sergisi. Edirne: Kent Müzesi Arşivi; 2018.
 • 4. Kazancıgil R, Gökçe N, Bilar E. Edirne'nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi (1361-2008), II. Cilt. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları; 2008. s 119-120.
 • 5. Kodaman B. Tarih Araştırmalarında Metod Meselesi. Akademik Aç, 1997; 4: 1-8.
 • 6. Bilar E. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 17-19.
 • 7. Gökçe N. Edirne’de Önder Bir Hekim: Dr. Ratip Kazancıgil (1920 - ...). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2014; 4(2): 43- 49.
 • 8. Tuğrul HM. In Memory of Dr. Ratip Kazancıgil. Balkan Med J 2019; 36(4):204-205.
 • 9. Dinç G. Dr. Ratip Kazancıgil Hoca’yı Anarken. İçinde: Bilar E, editör. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 369-371.
 • 10. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim: https://edirne.ktb.gov.tr/TR- 90111/sultan-ii-bayezid-kulliyesi-saglik-muzesi.html. Erişim Tarihi: 03.06.2022
 • 11. Baykan D. Müzecilik Tarihimizde Edirne. İçinde: Dönmez Ş, editör. Güneş Karadeniz’den Doğar Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar. Ankara: Hel Yayıncılık; 2013. s 25-36.
 • 12. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Arşivi, Senato Kararları, 2016.
 • 13. Tuğrul M, Gökçe N. Edirne’ye ve Halk Sağlığına Adanmış Bir Ömür Dr. Ratip Kazancıgil. İstanbul: Acar Basım ve Cilt San. Tic. AŞ; 2010. s 425-427.
 • 14. Demi, AM. Toplum ve Bireyler için Bir Rol Model: Dr. Ratip Kazancıgil. İçinde: Bilar E, editör. Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi. İstanbul: Hiperlink Yayınları; 2018. s 365-367.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Research Article
Authors

F. Gülsüm ÖNAL> (Primary Author)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TRAKYA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
0000-0002-1981-6611
Türkiye

Thanks Çalışmada ele alınan döneme dair veri toplamamda destek veren Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve arşive ulaşmamı sağlayan Fakülte Sekreterimiz Nurgül Arda’ya çok teşekkür ediyorum.
Publication Date September 30, 2022
Application Date July 4, 2022
Acceptance Date September 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mutftd1140115, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {534 - 550}, doi = {10.31020/mutftd.1140115}, title = {Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa}, key = {cite}, author = {Önal, F. Gülsüm} }
APA Önal, F. G. (2022). Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 12 (3) , 534-550 . DOI: 10.31020/mutftd.1140115
MLA Önal, F. G. "Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 534-550 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mutftd/issue/72580/1140115>
Chicago Önal, F. G. "Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 534-550
RIS TY - JOUR T1 - The Story of a Classroom Building in Thrace: A Fidelity for Dr Ratip Kazancıgil AU - F. GülsümÖnal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31020/mutftd.1140115 DO - 10.31020/mutftd.1140115 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 534 EP - 550 VL - 12 IS - 3 SN - -1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.1140115 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.1140115 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa %A F. Gülsüm Önal %T Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P -1309-8004 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.1140115 %U 10.31020/mutftd.1140115
ISNAD Önal, F. Gülsüm . "Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 / 3 (September 2022): 534-550 . https://doi.org/10.31020/mutftd.1140115
AMA Önal F. G. Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 534-550.
Vancouver Önal F. G. Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 534-550.
IEEE F. G. Önal , "Trakya’da Bir Derslik Binasının Hikayesi: Dr. Ratip Kazancıgil için Bir Vefa", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 534-550, Sep. 2022, doi:10.31020/mutftd.1140115

                                                                                                                                  Creative Commons Lisansı                        
                                                                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

  

                                    Periodical scientific publication of Mersin University School of Medicine. Can not be cited without referenceResponsibility of the articles belong to the authors

  Cover

Ayşegül Tuğuz

from composition of İlter Uzel named Dioscorides and his Student

Address

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin