Year 2020, Volume 13 , Issue 1, Pages 25 - 50 2020-03-01

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ
PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS: RESEARCH FROM MUŞ AND AĞRI PROVINCES

Utku ŞENDURUR [1] , Yunus ÇELİK [2]


Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Muş ve Ağrı illerindeki toplam 53 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmış, elde edilen veriler yüzde ve frekans dağılımı yöntemi ile analiz edilmiş, sorunlar ve beklentiler belirlenmiş ve birtakım çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre, muhasebe meslek mensupları, daha düşük bir ücretle defter tutan meslektaşlarının olduğunu ve bunun haksız rekabeti doğurduğunu, iş yüklerinin fazla olduğunu ve ücretlerini zamanında alamadıklarını belirtmiş, Mali Müşavirler Odaları ve Hazine ve Maliye Bakanlığının kendilerine daha çok yardımcı olmalarını istemişlerdir.

The purpose of this study is to determine the problems and expectations of accountants. In this study, 53 accountanst working at Muş and Ağrı province were choosen and implemented a survey. Frequency, proportion and mean analysis is done with obtained datas and attempt to suggest solutions to determinated problems. According to findings of the study, accountants specified that, there is an unfair competititon between accountants, because some of them agree to get low charges, accountants workloads are much and can not get their money in time. Accountants also demand more help from Independent Accountants Chambers and Ministry of Treasury and Finance. 

 • Aydemir , O. (2015, Temmuz). Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad), 71-84.
 • Durmuş, A. F., & Sekizsu, H. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri Ve Sorunlarının Analizi: Malatya İli Örneği. International Journal Of Academic Value Studies, 3(16), 429-438.
 • Ergün, H., & Gül, K. (2005, Ocak). Muhasebe Mesleği Etik Kuralları Ve Bu Kuralların Meslek Mensuplarınca Algılanışı. Muhasebe Ve Finansam Dergisi (Mufad)(25), 144-154.
 • Gökgöz, A., & Zeytin, M. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentileri: Bilecik Ve Yalova İlleri Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17, 477-493.
 • Gündüz, M., & Özen, E. (2016, Nisan). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Ve Mesleki Memnuniyetlerinin Analizi: Uşak İli Örneği. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad), 67-90.
 • Hepaksaz, E. (2018, Haziran). Vergi Mükellefi - Mali Müşavir İlişkilerinde Yetki - Sorumluluk Sorunsalı (Genel Sorunlar Ve Bazı Yargı Kararları Işığında Değerlendirmeler). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 233-251.
 • Kalaycı, Ş., & Tekşen, Ö. (2006). Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Isparta İl Merkezi Uygulaması. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad), 90-101.
 • Kaya, G. A. (2015, Aralık). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Elazığ'da Bir Araştırma. Akademk Sosyal Araştırmalar Dergisi(41), 207-231.
 • Kaygusuz, S. Y. (2014). Genel Muhasebe - 1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Organ, İ., & Yegen, B. (2013). Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 241-271.
 • Özulucan, A., Bengü, H., & Özdemir, F. S. (2010, Mayıs). Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları Ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi(31), 41-64.
 • Özyürek, H. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik: Ankara’da Muhasebeciler Üzerine Araştırma. Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 125-137.
 • Tekşen, Ö., & Tuğay, O. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktsadi Ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1), 223-232.
 • Tetik, N., Kınay, F., & Ciğer, A. (2008). Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Durum Analizi Ve Beklentilerini Saptamaya Dönük Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad)(38), 70-79.
 • Tükenmez, N. M., & Kutay, N. (2005). Muhasebe Meslek Mensubunun Karar Alma Sürecinde Meslek Ahlakının Yeri: Çok Boyutlu Analiz-İzmir Örneği. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad)(25), 155-164.
 • Uzay, Ş., & Güngör Tanç, Ş. (2004, Nisan). Muhasebecilerin Sorunları Ve Beklentileri: Kayseri Ve Nevşehir İlleri Uygulaması. Muhasebe Ve Finansman Dergisi (Mufad)(22), 94-114.
 • Yıldız, G. (2011, Mart). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(36), 155-178.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Utku ŞENDURUR (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Yunus ÇELİK

Dates

Application Date : May 20, 2019
Acceptance Date : September 10, 2019
Publication Date : March 1, 2020

Bibtex @research article { muvu568083, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {}, publisher = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {25 - 50}, doi = {10.29067/muvu.568083}, title = {MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şendurur, Utku and Çeli̇k, Yunus} }
APA Şendurur, U , Çeli̇k, Y . (2020). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 13 (1) , 25-50 . DOI: 10.29067/muvu.568083
MLA Şendurur, U , Çeli̇k, Y . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ" . Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 13 (2020 ): 25-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muvu/issue/51376/568083>
Chicago Şendurur, U , Çeli̇k, Y . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 13 (2020 ): 25-50
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ AU - Utku Şendurur , Yunus Çeli̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29067/muvu.568083 DO - 10.29067/muvu.568083 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 50 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.568083 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.568083 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ %A Utku Şendurur , Yunus Çeli̇k %T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 13 %N 1 %R doi: 10.29067/muvu.568083 %U 10.29067/muvu.568083
ISNAD Şendurur, Utku , Çeli̇k, Yunus . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 13 / 1 (March 2020): 25-50 . https://doi.org/10.29067/muvu.568083
AMA Şendurur U , Çeli̇k Y . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ. MUVU. 2020; 13(1): 25-50.
Vancouver Şendurur U , Çeli̇k Y . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ve BEKLENTİLERİ: MUŞ ve AĞRI İLLERİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2020; 13(1): 25-50.