Journal of Accounting and Taxation Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu


            About JATS

Authors have to apply JATS (MUVU) system on Dergipark to submit their papers due to blind peer review. Articles are accepted in Turkish and English languages. Assigned referees should complete their evaluations in 4 weeks.

Authors are informed about the process immediately.

JATS is published three times (in March, July and November) a year as an international academic and peer-reviewed journal.


            News & Announcements

 • The second issue of our journal in July, 2020, is online. (5/8/2020)
 • Article submissions are scanned with the iTenticate Plagiarism Program!

Journal of Accounting and Taxation Studies

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu
Cover Image


            About JATS

Authors have to apply JATS (MUVU) system on Dergipark to submit their papers due to blind peer review. Articles are accepted in Turkish and English languages. Assigned referees should complete their evaluations in 4 weeks.

Authors are informed about the process immediately.

JATS is published three times (in March, July and November) a year as an international academic and peer-reviewed journal.


            News & Announcements

 • The second issue of our journal in July, 2020, is online. (5/8/2020)
 • Article submissions are scanned with the iTenticate Plagiarism Program!
Volume: 13 Issue: 2 Last Issue
Volume 13 - Issue 2 - Jul 1, 2020
 1. MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ: BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 195 - 214
  Mehmet GÜNER , Ersin KURNAZ
 2. MUHASEBE AÇISINDAN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK VE ETİK KAVRAMLARI
  Pages 215 - 232
  Nezih TAYYAR , Fatma AKYÜZ , Tolga YEŞİL , Yeliz USLU , Ebru KARA
 3. MESLEKİ YETERLİLİK AÇISINDAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÖZ YETERLİLİKLE OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 233 - 255
  Erkin Nevzat GÜDELCİ
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Pages 257 - 280
  Vedat EKERGİL , Ezgi POLAT
 5. MUHASEBE DENETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DENETİM YAZILIMLARI
  Pages 281 - 308
  Züleyha YILMAZ SOĞUKSU
 6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: BİR OSB ÖRNEĞİ
  Pages 309 - 335
  Enver BOZDEMİR , Ebru DEMİR
 7. TMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI; MURABAHA SUKUKU’NUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 337 - 351
  Ali ANTEPLİ
 8. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR VAKA ANALİZİ
  Pages 353 - 376
  Alp AYTAÇ , Adem ÇABUK
 9. RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ KAPSAMINDA ETKİNLİK ŞARTININ RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
  Pages 377 - 400
  Gözde BABAOĞLU , Erkan ÖZTÜRK
 10. SİLSİLE HALİNDEKİ MUHASEBE HİLELERİNİN ETKİLERİ VE FİNANSAL TABLOLARA YANSIMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Pages 401 - 427
  Mete YİĞİTLER , Rabia AKTAŞ , Koray KAYALIDERE
 11. KRİPTO VARLIKLAR VE IFRS KAPSAMINDA KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 429 - 451
  Filiz YÜKSEL
 12. GELENEKSEL BÜTÇELEME SÜRECİNE ALTERNATİF: BÜTÇELEME ÖTESİ YAKLAŞIMI
  Pages 453 - 476
  Abdullah Kürşat Kürşat MERTER , Gökhan ÖZER
 13. ÇALIŞAN BULUŞLARINDA BULUŞTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN, ÇALIŞANA ÖDENECEK BEDELİN BELİRLENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 477 - 494
  Ayşegül İPEK , Şükrü DOKUR
 14. KONKORDATO SÜRECİNİN İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNE KATKISI
  Pages 495 - 515
  Filiz ÖZŞAHİN KOÇ , Şaban UZAY
Indexes and Platforms