Journal of Accounting and Taxation Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu


            About JATS

Authors have to apply JATS (MUVU) system on Dergipark to submit their papers due to blind peer review. Articles are accepted in Turkish and English languages. Assigned referees should complete their evaluations in 4 weeks.

Authors are informed about the process immediately.

JATS is published three times (in March, July and November) a year as an international academic and peer-reviewed journal.

Article application procedures are carried out free of charge.


            News & Announcements

 • The second issue of our journal in July, 2020, is online. (5/8/2020)
 • Article submissions are scanned with the iTenticate Plagiarism Program!

Journal of Accounting and Taxation Studies

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu
Cover Image


            About JATS

Authors have to apply JATS (MUVU) system on Dergipark to submit their papers due to blind peer review. Articles are accepted in Turkish and English languages. Assigned referees should complete their evaluations in 4 weeks.

Authors are informed about the process immediately.

JATS is published three times (in March, July and November) a year as an international academic and peer-reviewed journal.

Article application procedures are carried out free of charge.


            News & Announcements

 • The second issue of our journal in July, 2020, is online. (5/8/2020)
 • Article submissions are scanned with the iTenticate Plagiarism Program!
Volume: 13 Issue: 3 Last Issue
Volume 13 - Issue 3 - Nov 1, 2020
 1. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ
  Pages 519 - 541
  Burcu ASLANTAŞ ATEŞ , Serpil SENAL
 2. ASSESSING THE FRAUD RISK FACTORS IN THE FINANCIAL STATEMENTS WITH BENFORD'S LAW
  Pages 543 - 569
  Onur ÖZEVİN , Hassan YAZDİFAR
 3. DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ALT BOYUTLARININ MUHASEBE MESLEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR90 BÖLGESİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÖRNEĞİ
  Pages 571 - 587
  Büşra TOSUNOĞLU , Nurbanu ÖZTÜRKCİ
 4. ŞİRKETLERE YAPILAN SERMAYE YATIRIMLARI ORTAKLARIN MİNİMUM GETİRİ BEKLENTİSİNİ KARŞILAYABİLİYOR MU?
  Pages 589 - 601
  Selahattin KARABINAR , Fırat ALTINKAYNAK
 5. MUHASEBE MESLEK ADAYI ÖĞRENCİLERİN STAJDAN BEKLENTİLERİ VE BU BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 603 - 620
  İ̇smail BEKCİ , Ali APALI , Eda KÖSE
 6. DENETİM FİRMASI FAALİYET ALANINA GÖRE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN, MESLEKİ BAĞLILIK VE DENETİMDE KALİTE ALGI DÜZEYİ
  Pages 621 - 636
  Zeynep HATUNOĞLU , Nurettin KOCA
 7. MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 637 - 665
  Fatma TEMELLİ
 8. MALİYET YAPIŞKANLIĞININ PAY GETİRİSİNE ETKİSİ: TURİZM ALT SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 667 - 707
  Fatih GÜNAY , Levent KOŞAN
 9. ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ’NDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 709 - 738
  Ahmet Vecdi CAN , Şenol BARDİ
 10. BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ STANDARDI UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 739 - 771
  Mahmut CAN , Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 11. MATEMATİK BİLGİ DÜZEYİNİN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ BAŞARISINA ETKİSİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 773 - 786
  İbrahim AKSU , Tolga ORAL
 12. TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 787 - 817
  Burak ÖZDOĞAN , Batuhan Fatih MOLLAOĞULLARI
 13. CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED QUOTED COMPANIES IN TURKEY
  Pages 819 - 828
  Şükran GÜNGÖR TANÇ , Tuğba ÇETİNEL
 14. MÜKELLEFLERİN MALİ MÜŞAVİR ALGISI: GİRESUN ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 829 - 849
  Murat ÖZDEMİR , Menduh HAYTA
 15. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİNİN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Pages 851 - 881
  İrfan Faruk TANIŞ , Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
 16. EFFECTS OF JOINT PRODUCTION ON PRODUCTION COSTS: BRICK FACTORY SAMPLE
  Pages 883 - 910
  Ergin TEMEL , Fatih Coşkun ERTAŞ
 17. VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-2 ÇERÇEVESİNDE STOKLARIN İNCELENMESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI'NA GÖRE MUHASEBE UYGULAMALARI
  Pages 911 - 947
  Abitter ÖZULUCAN , Ergin TEMEL
 18. FİNANSAL VARLIKLAR: VERGİ USUL KANUNU VE BÜYÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLEME VE MUHASEBELEŞTİRME
  Pages 949 - 974
  Mehmet Maşuk FİDAN , İlknur ESKİN
 19. VEKALET TEORİSİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN VEKALET MALİYETLERİNİN MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI
  Pages 975 - 987
  Elçin ŞİŞMANOĞLU , Durdane Tuğçe KARAYİĞİT , Selahattin KARABINAR
 20. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ: MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Pages 989 - 1011
  Yavuz KILINÇ
Indexes and Platforms