Year 2017, Volume 6 , Issue , Pages 112 - 121 2017-10-20

Vineyard Pests and Management
Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri

Ferit TURANLI [1]


Grape is an important fruit for domestic consumption and becomed an important export crop for Turkey in the last decades, for this reasion all stage of production started to be carefully watched. In recent years, vineyard pest and residues of chemicals used for their control were decisive for grape export of Turkey. In this study, some of these pests of vineyard and control methods were briefly explained. Among these pest, European grapevine moth [Lobesia botrana (Den. & Schiff, 1775) (Lepidoptera; Tortricidae)] were wide spread in all grape production areas and chemical control is still necessary until the end of production period for this pest. Alternative control methods instead of chemical control of this pest were also given. In this context, IPM were proposed due to it is considering of all available pest control techniques and minimize risks to human health and the environment.

Ülke içi tüketimimiz ve ihracatımız açısından son yıllarda önemi artan üzümün üretim aşamaları dikkatle gözden geçirilmeye başlanmıştır. Özellikle üretiminde öne çıkan zararlılar ve bunlarla mücadelelerinde kullanılan kimyasalların kalıntıları ihracatımızda geçtiğimiz yıllarda belirleyici olmuştur. Bu çalışma ile bazı bağ zararlıları ve mücadele yöntemleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlar içinde tüm bağ alanlarında en yaygın olanı ve üretim sezonunun sonuna kadar kimyasal mücadelenin hala gerekli olduğu zararlı salkım güvesi [Lobesia botrana (Den. & Schiff, 1775) (Lepidoptera; Tortricidae)]’dir. Bu zararlıyla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatifler konusunda da bilgilerde verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, zararlılarla mücadelede tüm savaş yöntemlerinin bir bütün olarak ele alan, uygun olanlarının insan ve çevre sağlığına en az olumsuz etki hedefiyle tavsiye edildiği “Entegre Savaş” önerilmiştir.

 • [1] Anonymous, “Üzüm Raporu” T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, 42s, 2015
 • [2] Anonymous, “TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri, Üzüm Üretim Verileri”. Erişim tarihi; 19 Mart 2017
 • [3] Altındişli, A., “Sürdürülebilir bağcılık açısından sofralık üzüm yetiştiriciliği” Sarıgöl sempozyum sunumları, 2010, http://www.sarigolsempozyumu.com (Erişim tarihi: 15.03.2011)
 • [4] Anonymous, “World Vitiviniculture Situation”, OIV Statistical Report on World Vitiviniculture, 15pp., 2016
 • [5] Öncüer, C. and Madanlar, N., “An investigation on the effect of deltamethrin on Tetranychus urticae Koch population which used in control programme against grapemoth” Türk. entomol. derg. 17(4): 225-233, 1993
 • [6] Anonymous, “European Crop Protection in 2030” Endure Diversifying Crop Protection, INRA, 79pp. http://www.endure-network.eu/content/download/5736/44220/file/ENDURE Foresight Study.pdf, Erişim tarihi: 2016
 • [7] Anonymous, “Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı” T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, 155s, 2011
 • [8] Thiéry, D., Moreau, J., “Relative Performance of European Grapevine Moth (Lobesia botrana) on Grapes and Other Hosts” Oecologia, 143: 548–557, 2005
 • [9] Moreau, J., Benrey, B., Thiéry, D., “Grape variety affects larval performance and also female reproductive performance of the European grapevine moth Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae)” Bulletin of Entomological Research 96: 205–212, 2006
 • [10] Moreau, J., Thiéry, D., Troussard, J.P., Benrey, B., “Grape variety affects female but also male reproductive success in wild European grapevine moths” Ecological Entomology 32: 747–753, 2007
 • [14] Altındişli, F.Ö., Koçlu, T., Özsemerci, F., Altındişli, A., “Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. And Schiff. Lep.: Tortricidae) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Yaygınlaştırılması” Organik Tarımda Başarı Öyküleri, İzmir Arama Konferansı, İzmir, 27- 28 Ağustos 2009
 • [15] Şekerden Çağlar, Y., “Hatay İli Bağ Alanlarındaki Zararlılar, Yayılışları, Parazitoit ve Predatörler İle Bağ Salkım Güvesi, Lobesia botrana (Den. and Schiff.) (Lepidoptera: Tortricidae)'nın Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi”. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 126 sayfa, Adana, 2009
 • [16] Uygun, N., Ulusoy, M.R., Karaca, İ., Satar, S., “Meyve ve Bağ Zararlıları” Özyurt Matbaacılık, Adana, 347 s, 2010
 • [17] Birgücü A. K., Turanlı F., Gümüş E., Güzel B., Karsavuran Y., “Telli Terbiye Sisteminin Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):111-117, 2014
 • [18] Birgücü A. K., Turanlı F., Gümüş E., Güzel B., Karsavuran Y., “The Effect of Grape Cultivars on Oviposition Preference and Larval Survival of Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae)” Fresenius Environmental Bulletin (FEB ) Volume 24 – No 1. 33-38, 2015
Subjects Engineering
Journal Section Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı Özel Sayısı
Authors

Author: Ferit TURANLI
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 20, 2017

Bibtex @review { nevbiltek298860, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevsehir Haci Bektas Veli University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {112 - 121}, doi = {10.17100/nevbiltek.298860}, title = {Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri}, key = {cite}, author = {Turanlı, Ferit} }
APA Turanlı, F . (2017). Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , 6 () , 112-121 . DOI: 10.17100/nevbiltek.298860
MLA Turanlı, F . "Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017 ): 112-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nevbiltek/issue/28379/298860>
Chicago Turanlı, F . "Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017 ): 112-121
RIS TY - JOUR T1 - Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri AU - Ferit Turanlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.298860 DO - 10.17100/nevbiltek.298860 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 121 VL - 6 IS - SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.298860 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.298860 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri %A Ferit Turanlı %T Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri %D 2017 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 6 %N %R doi: 10.17100/nevbiltek.298860 %U 10.17100/nevbiltek.298860
ISNAD Turanlı, Ferit . "Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / (October 2017): 112-121 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.298860
AMA Turanlı F . Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 6: 112-121.
Vancouver Turanlı F . Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 6: 112-121.