Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 11, Issue 1, 20 - 27, 13.06.2022
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1067121

Abstract

Bu çalışmada, sulu ortamda bulunabilen Cd2+ metal iyonlarının katı faz ekstraksiyonu yöntemi ile uzaklaştırılması için gereken optimum şartlar belirlenmiştir. Katı faz olarak bir biyo-adsorban olan çam kozalağı (Pinus pinea) kullanılmıştır. Cd2+ metal iyonları içeren analit çözeltilerde, çözelti pH’sının etkisi, denge zamanı, biyo-adsorban miktarı ve yabancı iyonların etkileri incelenerek optimizasyon sağlanmıştır. Optimizasyon basamakları sonucunda ortam pH’sı 5,0 olduğunda, 60 dakika denge zamanı sonrasında, sulu ortamda bulunan Cd2+ metal iyonları kantitatif olarak uzaklaştırılmıştır. Kadmiyum derişimleri alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir. Geliştirilen yöntem gerçek su örneklerinde bulunan kadmiyum iyonlarının uzaklaştırılmasında başarıyla uygulanmıştır.

References

 • [1] Yadav M., Gupta R., Sharma R.K., “Green and sustainable pathways for wastewater purification” Advances in Water Purification Techniques 14, 355-383, 2019
 • [2] Burakov A.E., Galunin E.V., Burakova I.V., Kucherova A.E., Agarwal S., Tkachev A.G., Gupta V.K., “Adsorption of heavy metals on conventional and nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review” Ecotoxicology and Environmental Safety 148, 702-712, 2018
 • [3] Okcu M., Tozlu E., Kumlay A.M., Pehluvan M., “Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri” Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 17, 14-26, 2009
 • [4] Kayhan F. E., “Su ürünlerinde kadmiyumun biyobirikimi ve toksisitesi” Ege Ünv. Su Ürünleri Dergisi 23, 1-2, 215-220, 2006
 • [5] Hajiaghababaei L., Badiei A., Ganjali M. R., Heydari S., Khaniani Y., Ziarani G.M., “Highly efficient removal and preconcentration of lead and cadmium cations from water and wastewater samples using ethylenediamine functionalized SBA-15” Desalination 266, 182–187, 2011
 • [6] Mathew B.B., Jaishankar M., Biju V.G., Beeregowda K.N., “Role of bioadsorbents in reducing toxic metals” Journal of Toxicology 1-13, 2016
 • [7] Singh S. , Kumar V. , Datta S. , Dhanjal D.S. , Sharma K. , Samuel J. & Singh J., “Current advancement and future prospect of biosorbents for bioremediation” Science of the Total Environment, 709, 135895-135919, 2020
 • [8] Tanyıldızı M.Ş., Uygut M.A., “Çam kozalağıyla bazik mavi 3 adsorpsiyonu” Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi 28 (2), 169-174, 2016
 • [9] Schwantes D., Gonçalves Jr A.C., Campagnolo., M.A., Tarley C.R.T., Dragunski D.C., Varennes A., Silva A.K.S., Junior E.C., “Chemical modifications on pinus bark for adsorption of toxic metals” Journal of Environmental Chemical Engineering 6, 1271–1278, 2018
 • [10] Angelis M., Romagnoli M., Vek V., Poljanšek I., Oven P., Thaler N., Lesar B., Kržišnik D., Humar M., “Chemical composition and resistance of Italian stone pine (Pinus pinea L.) wood against fungal decay and wetting” Industrial Crops & Products 117, 187–196, 2018

Year 2022, Volume 11, Issue 1, 20 - 27, 13.06.2022
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1067121

Abstract

References

 • [1] Yadav M., Gupta R., Sharma R.K., “Green and sustainable pathways for wastewater purification” Advances in Water Purification Techniques 14, 355-383, 2019
 • [2] Burakov A.E., Galunin E.V., Burakova I.V., Kucherova A.E., Agarwal S., Tkachev A.G., Gupta V.K., “Adsorption of heavy metals on conventional and nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review” Ecotoxicology and Environmental Safety 148, 702-712, 2018
 • [3] Okcu M., Tozlu E., Kumlay A.M., Pehluvan M., “Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri” Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 17, 14-26, 2009
 • [4] Kayhan F. E., “Su ürünlerinde kadmiyumun biyobirikimi ve toksisitesi” Ege Ünv. Su Ürünleri Dergisi 23, 1-2, 215-220, 2006
 • [5] Hajiaghababaei L., Badiei A., Ganjali M. R., Heydari S., Khaniani Y., Ziarani G.M., “Highly efficient removal and preconcentration of lead and cadmium cations from water and wastewater samples using ethylenediamine functionalized SBA-15” Desalination 266, 182–187, 2011
 • [6] Mathew B.B., Jaishankar M., Biju V.G., Beeregowda K.N., “Role of bioadsorbents in reducing toxic metals” Journal of Toxicology 1-13, 2016
 • [7] Singh S. , Kumar V. , Datta S. , Dhanjal D.S. , Sharma K. , Samuel J. & Singh J., “Current advancement and future prospect of biosorbents for bioremediation” Science of the Total Environment, 709, 135895-135919, 2020
 • [8] Tanyıldızı M.Ş., Uygut M.A., “Çam kozalağıyla bazik mavi 3 adsorpsiyonu” Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi 28 (2), 169-174, 2016
 • [9] Schwantes D., Gonçalves Jr A.C., Campagnolo., M.A., Tarley C.R.T., Dragunski D.C., Varennes A., Silva A.K.S., Junior E.C., “Chemical modifications on pinus bark for adsorption of toxic metals” Journal of Environmental Chemical Engineering 6, 1271–1278, 2018
 • [10] Angelis M., Romagnoli M., Vek V., Poljanšek I., Oven P., Thaler N., Lesar B., Kržišnik D., Humar M., “Chemical composition and resistance of Italian stone pine (Pinus pinea L.) wood against fungal decay and wetting” Industrial Crops & Products 117, 187–196, 2018

Details

Primary Language Turkish
Subjects Basic Sciences
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

İsmail TASA>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-1819-6051
Türkiye


Yavuz SÜRME> (Primary Author)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4368-6658
Türkiye

Early Pub Date June 13, 2022
Publication Date June 13, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { nevbiltek1067121, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevsehir Haci Bektas Veli University}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {20 - 27}, doi = {10.17100/nevbiltek.1067121}, title = {Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tasa, İsmail and Sürme, Yavuz} }
APA Tasa, İ. & Sürme, Y. (2022). Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (1) , 20-27 . DOI: 10.17100/nevbiltek.1067121
MLA Tasa, İ. , Sürme, Y. "Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2022 ): 20-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nevbiltek/issue/70263/1067121>
Chicago Tasa, İ. , Sürme, Y. "Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (2022 ): 20-27
RIS TY - JOUR T1 - Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi AU - İsmailTasa, YavuzSürme Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.1067121 DO - 10.17100/nevbiltek.1067121 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 27 VL - 11 IS - 1 SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.1067121 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1067121 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Nevsehir Journal of Science and Technology Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %A İsmail Tasa , Yavuz Sürme %T Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %D 2022 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17100/nevbiltek.1067121 %U 10.17100/nevbiltek.1067121
ISNAD Tasa, İsmail , Sürme, Yavuz . "Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 / 1 (June 2022): 20-27 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1067121
AMA Tasa İ. , Sürme Y. Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 11(1): 20-27.
Vancouver Tasa İ. , Sürme Y. Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 11(1): 20-27.
IEEE İ. Tasa and Y. Sürme , "Pinus pinea (Çam) Kozalağının Sulardaki Cd2+ Metal İyonlarının Giderilmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 20-27, Jun. 2022, doi:10.17100/nevbiltek.1067121

Dergimizin tarandığı indeksler


12300          20980     2097822081