Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 549 - 558 2019-01-28

In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI
MICROSTRUCTURAL EVOLUTION AND MECHANICAL BEHAVIOR OF In–Bi–Cd EUTECTIC ALLOY

Uğur BÜYÜK [1] , Sevda ENGİN [2] , Semra DURMUŞ ACER [3] , Aynur AKER [4] , Necmetttin MARAŞLI [5]


   In–%30.8Bi–7.5Cd (ağ.) ötektik alaşımı Bridgman tipi kontrollü katılaştırma fırınında farklı katılaştırma hızlarında (V=2.9–173.8 µm/s) tek yönlü katılaştırılmıştır. Yapılan deneyler neticesinde In–Bi–Cd ötektik alaşımının mikroyapısında; In2Bi lamelsel, In–esaslı (ε) ve Cd fazları gözlenmiştir. Kontrollü katılaştırma deneyleri yapılan her bir numune için gözlenen mikroyapılar arası mesafeler, mikrosertlikleri ve maksimum çekme–dayanım değerleri ölçülmüştür. Deneysel olarak elde edilen değerler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek için ise lineer regrasyon analizi ve Hall–Petch tipi bağıntılar kullanılmıştır. Kontrollü katılaştırma deneylerinde 80 µm/s’nin üzerinde katılaştırma hızına sahip numunelerde birincil In2Bi fazları etrafında bölgesel olarak lamelsel ve çubuksal fazların oluştuğu gözlenmiştir. Çünkü katılaştırma hızı arttıkça In2Bi fazının hacim yüzdesi de artmıştır. Ayrıca katılaştırma hızı 2.9 µm/s’den 173.8 µm/s’e kadar artırıldığında mikrosertlik ve maksimum çekme–dayanım değerlerinin yaklaşık iki kat arttığı belirlenmiştir. In–Bi–Cd alaşımı için elde edilen mikroyapılar arası mesafeler, mikrosertlik ve maksimum çekme–dayanım değerleri benzer deneysel çalışmalar ile kıyaslanmıştır.

   In–30.8%Bi–7.5%Cd (wt.) alloy was directional solidified at different growth rates (V=2.9–173.8 µm/s) in a Bridgman type equipment. The microstructure of In–Bi–Cd alloy was observed, which resulted lamellae of In2Bi phase, In–rich () phase, and Cd phase from quenched samples. The eutectic spacing, microhardness   and ultimate tensile strength of alloy were measured from directionally solidified samples, and the relationships between them were experimentally obtained using both linear regression analysis and Hall–Petch type correlations. The local lamellae and rod–like phase structures which were grown around primary In2Bi phase have been observed in the microstructure of the solidified alloys larger than 80 µm/s growth rate. As growth rate increases, the volume percentage of primary In2Bi phases increase. And also it was found that, as the growth rate increases from 2.9 to 173.8 µm/s, the values of microhardness and ultimate tensile strength increases about two times. The values of the eutectic spacing, microhardness and ultimate tensile strength for In–Bi–Cd eutectic alloys were compared with similar eutectic alloys.

 • [1] MANKO H.H., “Solders and Soldering Materials: Design Production, Analysis for Reliable Bonding”, (fourth ed.), McGraw–Hill, New York, 2001.
 • [2] NOOR E.E.M., SHARİF N.M., YEW C.K., ARİGA T., ISMAİL A.B., HUSSAİN Z., “Wettability and strength of In–Bi–Sn lead–free solder alloy on copper substrate.” Journal of Alloys and Compounds 507, 290–296, 2010.
 • [3] McCORMACK M., CHEN H.S., KAMMLOTT G.W., JİN S., “Significantly improved mechanical properties of Bi-Sn solder alloys by Ag-doping” Journal of Electronic Materials 26, 954–958, 1997.
 • [4] TAO D.P., “Prediction of activities of all components in the lead-free solder systems Bi-In-Sn and Bi-In-Sn-Zn” Journal of Alloys and Compounds 457, 124–130, 2008.
 • [5] JIN S., McCORMACK M., “Dispersoid Additions to a Pb-Free Solder for Suppression of Microstructural Coarsening” Journal of Electronic Materials 23, 735–739, 1994.
 • [6] ACOFF V.L., ARENAS M.F., “Contact angle measurements of Sn-Ag and Sn-Cu lead-free solders on copper substrates” Journal of Electronic Materials 22, 1452–1458, 2004.
 • [7] BANG W.H., MOON M.W., KİM C.U., KANG S.H., JUNG J.P., OH K.H., “Study of fracture mechanics in testing interfacial fracture of solder joints” Journal of Electronic Materials 37, 417–427, 2008.
 • [8] SEO S., KANG S.K., SHIH D., LEE H.M., “An investigation of microstructure and microhardness of Sn–Cu and Sn–Ag solders as functions of alloy composition and cooling rate” Journal of Electronic Materials 38, 257–265, 2009.
 • [9] SUGANUMA K., KIM S., KIM K., “High–temperature lead–free solders: properties and possibilities” JOM–J. Met. 61, 64–71, 2009.
 • [10] ÇADIRLI E., KAYA H., BOYUK U., MARAŞLI N., “Effects of solidification parameters on the microstructure of directionally solidifed Sn–Bi–Zn lead–free solder” Metals and Materials International, 18, 349–354, 2012.
 • [11] SHEN L., SEPTİWERDANİ P., CHEN Z., “Elastic modulus, hardness and creep performance of SnBi alloys using nanoindentation” Materials Science and Engineering A– Struct. 558, 253–258, 2012.
 • [12] SANTOS W.L.R., BRİTO C., QUARESMA J.M.V., SPİNELLİ J.E., GARCİA A., “Plate–like cell growth during directional solidification of a Zn–20 wt% Sn high–temperature lead–free solder alloy” Materials Science and Engineering, B 182, 29–36, 2014.
 • [13] DİAS M., COSTA T., ROCHA O., SPİNELLİ J.E., CHEUNG N., GARCİA A., “Interconnection of thermal parameters, microstructure and mechanical properties in directionally solidified Sn–Sb lead–free solder alloys” Materials Characterization,106, 52–61, 2015.
 • [14] SİLVA B.L., GARCİA A., SPİNELLİ J.E., “Cooling thermal parameters and microstructure features of directionally solidified ternary Sn–Bi–(Cu,Ag) solder alloys” Materials Characterization, 114, 30–42, 2016.
 • [15] MOON K., BOETTİNGER W.J., KATTNER U.R., Handwerker C.A., Lee D., “The effect of Pb contamination on the solidification behavior of Sn–Bi solders” Journal of Electronic Materials 30, 45–52, 2001.
 • [16] SİLVA B.L., BERTELLİ F., CHEUNG N., GARCİA A., “Solder/substrate interfacial thermal conductance and wetting angles of Bi–Ag solder alloys” J. Mater. Sci.– Mater. El. 27, 1994–2003, 2015.
 • [17] SEPTİMİO R.S., COSTA T.A., VİDA T.A., GARCİA A., CHEUNG N., “Interrelationship of thermal parameters, microstructure and microhardness of directionally solidified Bi–Zn solder alloys” Microelectronics Reliability 78, 100–110, 2017.
 • [18] CHRİAˇSTEL’OV´A J., OˇZVOLD M., “Properties of solders with low melting point” Journal of Alloys and Compounds 457, 323–328. 2008.
 • [19] SİLVA B.L., XAVİER M.G.C., GARCİA A., SPİNELLİ J., “Cu and Ag additions affecting the solidification microstructure and tensile properties of Sn–Bi lead–free solder alloys” Materials Science & Engineering A 705, 325–334, 2017.
 • [20] SILVA B.L., SILVA V.C.E., GARCIA A., and SPINELLI J.E., “Effects of Solidification Thermal Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Sn–Bi Solder Alloys” Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 46, (3), 1754-1769, 2017.
 • [21] MOKHTARİ O., NİSHİKAWA H., “Correlation between microstructure and mechanical properties of Sn–Bi–X solders” Materials Science & Engineering A 651, 831–839, 2016.
 • [22] MEI Z. and MORRIS J.W., “Superplastic Creep of Low Melting Point Solder Joints” Journal of Electronic Materials, Vol. 21, (4), 401-407, 1992.
 • [23] KAYA H., ÇADIRLI E., GÜNDÜZ M., “Eutectic growth of unidirectionally solidified bismuth-cadmium alloy” J Mater Process Tech, 183, 310-320, 2007.
 • [24] HUANG M.L., ZHOU Q., ZHAO N., CHEN L.D., “Interfacial microstructure and mechanical properties of In–Bi–Sn lead–free solder” J Mater Sci: Mater Electron 24, 2624–2629, 2013.
 • [25] ÇADIRLI E., BÖYÜK U., KAYA H., MARAŞLI N., KEŞLİOĞLU K., AKBULUT S., OCAK Y., “The effect of growth rate on microstructure and microindentation hardness in the In–Bi–Sn ternary alloy at low melting point” Journal of Alloys and Compounds 470, 150–156, 2009.
 • [26] NOOR E.E.M., ZUHAİLAWATİ H., RADZALİ O., “Low temperature In–Bi–Zn solder alloy on copper substrate” J Mater Sci: Mater Electron, 27,1408–1415, 2016.
 • [27] ENGİN S., “Kontrollü Katılaştırılan Çok Bileşenli Ötektik Alaşımların, Mekanik ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği, Kayseri, 2013..
 • [28] OURDJİNİ A., LİU J. and ELLİOTT R., “Eutectic Spacing Selection in Al–Cu System”, Mater Sci Tech–Lond 10, 312, 1994.
 • [29] PERETTI E.A.J., “The ternary system cadmium-bismuth-indiyum”, Trans Am Soc Met, 53, 95-107, 1961.
 • [30] SNUGOVSKY L., PEROVİC D.D., RUTTER J.W., “Microstructures formed by directional solidification of two ternary eutectic alloys of Bi-Cd-In system”, Mater Sci Tech-Lond 16, 979-983, 2000.
 • [31] JACKSON K.A., and HUNT J.D., Lamellar and Rod Eutectic Growth, Trans. Metall. Soc. A.I.M.E. 236, 1129, 1966.
 • [32] KAYA H., ÇADIRLI E., GÜNDÜZ M., UZUN O., “Effect of growth rate and lamellar spacing on microhardness in the directionally solidified Pb–Cd, Sn–Zn and Bi–Cd eutectic alloys”, J Mat Sci 39, 6571–6576, 2004.
 • [33] MEİ., HOLDER H.A., AND VANDER PLAS H.A., “Low-Temperature Solders”, Hewlett-Packard Journal (Artical 10) 1-10, 1996
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Materials and Metallurgical Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-6830-8349
Author: Uğur BÜYÜK (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8746-8770
Author: Sevda ENGİN
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6790-2792
Author: Semra DURMUŞ ACER
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5932-5449
Author: Aynur AKER
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1993-2655
Author: Necmetttin MARAŞLI
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 28, 2019

Bibtex @research article { ngumuh517188, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-6605}, address = {Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Niğde}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {549 - 558}, doi = {10.28948/ngumuh.517188}, title = {In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI}, key = {cite}, author = {Büyük, Uğur and Engi̇n, Sevda and Durmuş Acer, Semra and Aker, Aynur and Maraşlı, Necmetttin} }
APA Büyük, U , Engi̇n, S , Durmuş Acer, S , Aker, A , Maraşlı, N . (2019). In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 549-558 . DOI: 10.28948/ngumuh.517188
MLA Büyük, U , Engi̇n, S , Durmuş Acer, S , Aker, A , Maraşlı, N . "In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 549-558 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/42884/517188>
Chicago Büyük, U , Engi̇n, S , Durmuş Acer, S , Aker, A , Maraşlı, N . "In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 549-558
RIS TY - JOUR T1 - In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI AU - Uğur Büyük , Sevda Engi̇n , Semra Durmuş Acer , Aynur Aker , Necmetttin Maraşlı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28948/ngumuh.517188 DO - 10.28948/ngumuh.517188 T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 558 VL - 8 IS - 1 SN - -2564-6605 M3 - doi: 10.28948/ngumuh.517188 UR - https://doi.org/10.28948/ngumuh.517188 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI %A Uğur Büyük , Sevda Engi̇n , Semra Durmuş Acer , Aynur Aker , Necmetttin Maraşlı %T In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI %D 2019 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2564-6605 %V 8 %N 1 %R doi: 10.28948/ngumuh.517188 %U 10.28948/ngumuh.517188
ISNAD Büyük, Uğur , Engi̇n, Sevda , Durmuş Acer, Semra , Aker, Aynur , Maraşlı, Necmetttin . "In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 / 1 (January 2019): 549-558 . https://doi.org/10.28948/ngumuh.517188
AMA Büyük U , Engi̇n S , Durmuş Acer S , Aker A , Maraşlı N . In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.. 2019; 8(1): 549-558.
Vancouver Büyük U , Engi̇n S , Durmuş Acer S , Aker A , Maraşlı N . In-Bi-Cd ÖTEKTİK ALAŞIMININ MİKROYAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEKANİK DAVRANIŞI. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1): 549-558.