Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 107 - 117 2016-04-07

BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ
THE BIRTH OF THE BANKING AND THE TURKISH BANKING SYSTEM

Filiz YETİZ [1]


Özet

                Bankalar, fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara fonların transferini sağlayarak kar amaçlı faaliyet gösteren ekonomik kuruluşlardır. Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bankalar bu nedenle ekonomik büyümede çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede banka kavramı ve bankacılığın ortaya çıkış nedenleri açıklanmaktadır. Ayrıca bankacılığın tarihsel gelişimi incelenmekte ve günümüz Türk bankacılık sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Banka, Bankacılık Sektörü, Türk Bankacılık Sistemi

JEL Kodları: 

Banks are profit-oriented economic institutions that facilitate the flow of surplus funds to deficits. Developments in the banking sector may have either positive or negative effects on the economy. This makes banks significant factors of economic growth. This paper describes the reasons for the emergence of concept of bank and banking sector. It also examines the historical development of the banking sector and presents relevant information about the banking system in Turkey today

Banks are profit-oriented economic institutions that facilitate the flow of surplus funds to deficits. Developments in the banking sector may have either positive or negative effects on the economy. This makes banks significant factors of economic growth. This paper describes the reasons for the emergence of concept of bank and banking sector. It also examines the historical development of the banking sector and presents relevant information about the banking system in Turkey today

 • Aydın, N. (2006). Bankacılık Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Yayınları,13-30.
 • Bakdur, A. (2003). Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneri. DPT Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Turkey.
 • BDDK (2015). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri. Retrieved December 16, 2015 (de indirildi) https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/14114tbs_temel_gostergeler_raporu _mart_2015.pdf the World Wide Web:
 • BDDK (2009a). Krizden İstik rara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği. Ankara.
 • BDDK (2009b). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Ankara.
 • BDDK (2010). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği. Ankara.
 • Bulut, K. (2015). Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Finansal Yapısı ve Bu Yapının Müşteri Tercihine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüs, İstanbul, Turkey.
 • Çankaya F. ve Öz M. (2011). Türkiye'de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları,1,13.
 • Çolak, Ö. F. (2002). Finansal Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Durumu ve Sektörün Yeniden Yapılandırılması, Kriz ve IMF Politikaları. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Demir, M. (2015). 2008 Küresel Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey.
 • Doğan, A. (2011). Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Şube Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.
 • Ertuğrul, A. ve Zaim, O.(1996). Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz. Ankara: İşletme ve Finans Yayınları
 • Kaya, S. (2003). Uluslararası Bankacılık . Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keskin, E. ve diğerleri (2008). 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1958-2007). Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 262.
 • Korukçu, Ü. (1998). Bankacılığın Tarihsel Gelişimi. Ankara: Bankalar BirliğiYayınları.
 • Parasız, İ. (2005). Para Banka ve Finansal Piyasalar. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Parasız, İ. (2011).Türkiye’de ve Dünya’da Bankacılık . Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Parasız, İ. (2014). Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • TBB (2015). Banka, Şube ve Personel Bilgileri. Retrieved February 16, 2016 (de indirildi) from the World Wide Web:http//www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
 • Yazıcı M.(2015). Bankacılığa Giriş. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık
 • Yetiz, A. (2009). Ofis Mobilyaları ve Ofis Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi Adana’da Bir Banka Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Turkey.
 • Yıldırım, O. (2004). Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları ve SektördeYaşanan Mali Riskler. Dış Ticaret Dergisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 36.
 • Zirekoğlu, N. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmelerin Hanehalkı Üzerinde Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik, Turkey.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Filiz YETİZ

Dates

Publication Date : April 7, 2016

Bibtex @conference paper { niguiibfd211698, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {107 - 117}, doi = {}, title = {BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Yetiz, Filiz} }
APA Yetiz, F . (2016). BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 107-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211698
MLA Yetiz, F . "BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 107-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211698>
Chicago Yetiz, F . "BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 107-117
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ AU - Filiz Yetiz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 117 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ %A Filiz Yetiz %T BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Yetiz, Filiz . "BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 107-117 .
AMA Yetiz F . BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 107-117.
Vancouver Yetiz F . BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 107-117.
IEEE F. Yetiz , "BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 107-117, Apr. 2016