Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Archive Editorial Board Contact ... Login
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Namik Kemal University | http://sbmyo.nku.edu.tr/


Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren bilimsel ve hakemli bir dergidir. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Mart ve Eylül sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, sosyal bilimler üst başlığı altında yer alan interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi için yazım kuralları ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanan makaleler DergiPark sistemi üzerinden başvuru yapıldığında ön değerlendirme ve intihal denetiminden geçirilir. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisinde intihal denetimi IThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen başvurular akademik etik ve intihal değerlendirmelerinin yanı sıra ilgili alan editörleri vasıtasıyla gizli hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Namik Kemal University | http://sbmyo.nku.edu.tr/
Cover Image


Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren bilimsel ve hakemli bir dergidir. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Mart ve Eylül sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, sosyal bilimler üst başlığı altında yer alan interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi için yazım kuralları ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanan makaleler DergiPark sistemi üzerinden başvuru yapıldığında ön değerlendirme ve intihal denetiminden geçirilir. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisinde intihal denetimi IThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen başvurular akademik etik ve intihal değerlendirmelerinin yanı sıra ilgili alan editörleri vasıtasıyla gizli hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.