Review Article
BibTex RIS Cite

İBN MÂCE IŞIĞINDA HZ. MUHAMMED'İN GAZVE VE SERİYYELERİ

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2 - Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı, 33 - 41, 03.12.2019

Abstract

Bu çalışma da Hz.Muhammed’in gazve ve seriyyeleri İbn
Mâce’nin es-Sünen adlı hadis külliyatı çerçevesinde incelenecek ve rivayetler
arasındaki farklılıklar ortaya konularak bu mücadelelerin çeşitli safhaları
yansıtılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu rivayetler ekseninde Hz. Muhammed’in
savaş ilkeleri ve Arap toplumunun gelenek ve görenekleri yansıtılması
amaçlanacak, bu toplumun tıp ve diğer ilim sahalarındaki bilgi ve birikimleri
tahlile tabii tutulacaktır. Çalışmanın eleştirel bir tutum takip etmesinden
dolayı ilgili rivayetler, Arapça’nın el verdiği gramer ve kavram katmanı
açısından da incelenecektir. Bu çalışmada bir bütün olarak savaş ve gazvelerde
kronolojik sıranın takip edildiği söylenmelidir. Ayrıca gerek savaş isimleri
gerekse zât isimleri konusunda İslâm Ansiklopedisi temel alınmıştır. 

References

  • Haydar Hatipoğlu Sünen-i İbn Mâce ve Şerhi Buhari Müslim
Year 2019, Volume: 1 Issue: 2 - Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı, 33 - 41, 03.12.2019

Abstract

References

  • Haydar Hatipoğlu Sünen-i İbn Mâce ve Şerhi Buhari Müslim

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Hatice Nur PİŞKİN

Publication Date December 3, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 2 - Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı

Cite

APA PİŞKİN, H. N. (2019). İBN MÂCE IŞIĞINDA HZ. MUHAMMED’İN GAZVE VE SERİYYELERİ. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 33-41.
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.