Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sosyal bilimlerin her türlü alanında, özgün araştırma makalelerine yer veren, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. Ayrıca dergimizde, üniversitemiz işbirliğiyle yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda sunulan sözlü bildirilerden veya kültürümüzün/bölgemizin önemli olayları/şahsiyetleri ile ilgili yapılmış araştırma makalelerinden oluşan özel sayılar yayımlanabilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte, ayrıca yazar veya yazarlardan yayın ücreti talep edilmemektedir. Yayımlanmasına karar verilen makaleler, intihal taramasına tabi tutulur. İntihal raporu doğrultusunda yalnızca benzerlik oranı %25'in altında olan makaleler düzenleme aşamasına alınır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Cover Image


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sosyal bilimlerin her türlü alanında, özgün araştırma makalelerine yer veren, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. Ayrıca dergimizde, üniversitemiz işbirliğiyle yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda sunulan sözlü bildirilerden veya kültürümüzün/bölgemizin önemli olayları/şahsiyetleri ile ilgili yapılmış araştırma makalelerinden oluşan özel sayılar yayımlanabilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Çalışmanın kabul edilip yayımlanması durumunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte, ayrıca yazar veya yazarlardan yayın ücreti talep edilmemektedir. Yayımlanmasına karar verilen makaleler, intihal taramasına tabi tutulur. İntihal raporu doğrultusunda yalnızca benzerlik oranı %25'in altında olan makaleler düzenleme aşamasına alınır.

Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Özel Sayısı Last Issue
Volume 1 - Issue 2 - Dec 2019
 1. ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?
  Pages 1 - 11
  Mehmet KART , HÜSEYİN ŞİMŞEK
 2. TR71 BÖLGESİNİN BÖLGESEL GELİRİ VE SOSYAL SERMAYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 12 - 21
  Derya Nur TÜRKSEVEN , Aziz KUTLAR
 3. E-DEMOKRASİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL
  Pages 22 - 26
  Şehit Muksit Kaya
 4. KUTADGU BİLİG’DEKİ BAZI DUYGU FİİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 27 - 32
  Aslı Özkan , Serpil SOYDAN
 5. İBN MÂCE IŞIĞINDA HZ. MUHAMMED'İN GAZVE VE SERİYYELERİ
  Pages 33 - 41
  Hatice Nur Pişkin
 6. YEREL ESNAF ZİNCİRİNDEN KIRTASİYELERİN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ (NİĞDE ÖRNEĞİ)
  Pages 42 - 51
  R. Ezgi SEZER
 7. FANATİZMİN VE NEFRETİN BİR YANSIMASI OLARAK FUTBOL FAN SAYFALARI
  Pages 52 - 60
  ERDEM ÇİLTAŞ
 8. –sA ŞART KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
  Pages 61 - 67
  Esra Büyükeryılmaz
 9. E. DURKHEİM ve B. MALİNOWSKİ EKSENİNDE “SAPMA” VE “SUÇ” KAVRAMLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
  Pages 68 - 76
  Ayşe Akyayla
 10. ATASÖZÜ- AR -NAMIS ADLI ESER ESASINDA KIRGIZ TÜRKÇESİNDE YAPIM EKLERİ
  Pages 77 - 95
  Tuğba Özenç
 11. DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDE GRİCE’IN İŞBİRLİĞİ İLKESİ
  Pages 96 - 103
  Rabia Şeyma İlhan
 12. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN DEVLETLEŞME SÜRECİNDE KİLİT ŞAHSİYET: ALTUNCAN HATUN
  Pages 104 - 110
  Emine Akarsu
 13. ENKİ KÜLTÜ'NÜN ANADOLU'DAKİ YANSIMALARI
  Pages 111 - 117
  Seher Şentürk
 14. ARKA PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN SALT MARUZ BIRAKMA ETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 118 - 124
  Arif Erdem Köroğlu , Uğur Cebeci
 15. ESKİ TÜRKÇE VE ÇAĞDAŞ KIPÇAK BAŞKURT, TATAR, KAZAK, KIRGIZ TÜRKÇELERİNDE ʽBİZʼ ZAMİRİ
  Pages 125 - 129
  Özlem Durmaz , Özlem Durmaz
 16. ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ KAVRAMLARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ
  Pages 130 - 137
  Zahide Kübra KOÇAK , Mehmet Ali AKTAŞ
 17. Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar'da Genişleme Politikası
  Pages 138 - 147
  Mehmet Erkmen
 18. 14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLİAMI
  Pages 148 - 155
  Tunahan Hazır
 19. BAŞAT GÜÇ OLMA YOLUNDA ÇİN: ENERJİ VE PAZAR İHTİYACI BAĞLAMINDA AFRİKA POLİTİKALARI
  Pages 156 - 170
  Hacı hüseyin Yılmaztürk
 20. BATI TRAKYA GÜMÜLCİNE’DE HIDIRELLEZ’DE SÖYLENEN MANİLER
  Pages 171 - 181
  CHILAL MOLLA ACHMET