Journal Boards

SAHİBİ


NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ADINA
Prof. Dr. Hasan USLU (Rektör)

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN

turgay.dugen@ohu.edu.tr

Arş. Gör. Melikşah AYDIN
maydin@ohu.edu.tr

EDİTÖR KURULU

Avrasya Araştırmaları Alan Editörü:

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN

 

Bankacılık ve Finans Alan Editörü:

Doç. Dr. Özkan HAYKIR

 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alan Editörü:

Prof. Dr. Serkan İBİŞ

 

Çağdaş Türk Lehçeleri Alan Editörü:

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

 

Eğitim Bilimleri Alan Editörü:

Doç. Dr. Gökhan BAŞ

 

İktisat Alan Editörü:

Doç. Dr. Fındık Özlem ALPER

 

İslami İlimler Alan Editörü:

Doç. Dr. Arslan KARAOĞLAN

 

Kamu Yönetimi Alan Editörü:

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

 

Maliye Alan Editörü:

Doç. Dr. Hünkar GÜLER

 

Muhasebe ve Finans Alan Editörü:

Prof. Dr. Haluk BENGÜ

 

Müzikoloji Alan Editörü:

Prof. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alan Editörü:

Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK

 

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Alan Editörü:

Prof. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Alan Editörü:

Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ

 

Sosyoloji Alan Editörü:

Prof. Dr. Bülent KARA

 

Tarih Alan Editörü:

Prof. Dr. Nevzat TOPAL

 

Türk Dili ve Edebiyatı Alan Editörü:

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

 

Yönetim ve Organizasyon Alan Editörü:

Prof. Dr. Murat AKIN

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Muhsin KAR, muhsinkar@yahoo.com, ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN, ali.danisman@asbu.edu.tr, ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Azmi YALÇIN, azmiyalcin@cu.edu.tr, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Prof Dr. Ahmet ŞAHBAZ, asahbaz@gmail.com, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, ilyas.gokhan@hbv.edu.tr, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Murat KIYILAR, muratkiy@istanbul.edu.tr, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erhan GÖKSU, erkan.goksu@deu.edu.tr, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yakup ÇELİK, yacelik@yildiz.edu.tr, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Sebahat DENİZ, sebahat@marmara.edu.tr, MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Metin EKİCİ, metin.ekici@ege.edu.tr, EGE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İsmet ÇETİN, icetin@gazi.edu.tr, GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İhsan ERSAN, ersan@istanbul.edu.tr, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ


Prof. Dr. Gülmira ABDRASİLOVA , ab.gulmira@mail.ru, KAZAK KIZLAR PEDAGOJİ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ – KAZAKİSTAN


Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA, valentina_31@i.ua, NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-MOHYLA ACADEMY-UKRAINE

(KİEV-MOHILA AKADEMİSİ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ – UKRAYNA )


Assoc. Prof. Dr. Andrey VERSHITSKY, vershitsky@hotmail.com, V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY - RUSSIAN FEDERATION

(V.I. VERNADSKY KIRIM FEDERAL ÜNİVERSİTESİ - RUSYA FEDERASYONU) 


Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU, m_hasanoglu@yahoo.com.tr , THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN - AZERBAIJAN (AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET İDARECİLİK AKADEMİSİ - AZERBAYCAN)

Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.