Aim & Scope

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (NOHUSOSBİL) hakemli bir dergi olup sosyal bilimlerin bütün alt alanlarına ve disiplinler arası bilimsel çalışmalara odaklanan yılda iki defa yayımlanan akademik bir dergidir.

Dergimizin amacı sosyal bilimler alanında yapılan bilimsel etik kurallara uygun ve özgün akademik çalışmaların paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Dergimiz sosyal bilimler alanında yapılan ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara katkı sağlayıp alanında tercih edilen dergiler arasında yer almak amaçlamaktadır.

Dergimiz yılda iki kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizde Türkçe ve İnglizce yayınlar yapılmaktadır.  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Finans, Bankacılık, Ekonometri, İşletme, İktisat, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslarası Ticaret, Lojistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri, Temel İslam Bilimleri, Müzikoloji, Beden Eğitimi ve Spor ve diğer sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.


Period Months
June December
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.