Yayın İlkeleri


 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilecek makalelerin imlâ ve noktalama kurallarına uygun olarak yazılmış olması gerekmektedir.
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilecek makalelerin atıf yapma, kaynak gösterme ve dergi yazım kurallarına uygunluğu ayrıca önem verilen husustur.
 • Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
 • Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.
 • Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.
 • Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden gönderilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur: Kör hakemlik uygulaması gereğince makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar ismi/isimleri, kurum, e-posta bilgileri ve verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama vs.) yer almalıdır. Makale metni ilk sayfadan ayrı olarak 2. sayfadan itibaren, yazar bilgileri verilmeden başlamalıdır. 
 • Dergimize gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan ve intihal programında taratıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Editör tarafından uygun görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir.
 • Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a DergiPark aracılığıyla yayına kabul e-postası gönderilir.
 • Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.
 • Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin telif hakkı, makalenin DergiPark üzerinden gönderilmesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi'ne devredilmiş sayılır.
 • Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
 • Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyasının ilk sayfasında belirtilmelidir.


Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.