Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (NOHUSOSBILD), yazarlara herhangi bir telif ücreti ödememekte, ayrıca yazar veya yazarlardan yayın ücreti talep etmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.