Journal Contacts

Editor

Assoc. Prof. Dr. Özkan HAYKIR
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ohaykir@ohu.edu.tr

Co-Editor

Asst. Prof. Dr. Turgay DÜĞEN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
turgay.dugen@ohu.edu.tr

Technical Contact

Res. Assist. Melikşah AYDIN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
maydin@ohu.edu.tr

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü

Tel: 0 (388) 225 20 48 / WhatsApp


Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.