Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bîbliyografyayeke Weşanên bi Îngilîzî li ser Folklora Kurdan

Year 2015, Volume 1, Issue 3, 101 - 116, 15.06.2015

Abstract

Her xebateke akademîk ku îdîayeke wê ya reseniyê hebe, berî her tiştî divê ji

xebatên di warê xwe de çê bûne agahdar be. Ji ber vê yekê jî bîbliyografya di

pêvajoya lêkolînan de cihekî gelekî girîng digirin. Pirtûkxaneyên bi îhtîşam û

mezin li ber lêkolîneran ‘biçûk’ dikin û bi vê yekê re jî bêtir wextê lêkolînê ji

lêkolîneran re dihêlin. Ev yek ji bo her beşeke zanistê, herwiha ji bo xebatên

folklorê û ji bo folklora Kurdan jî wiha ye.

Ev xebat jî ku derbarê folklora Kurdan de weşanên bi zimanê Îngilîzî tomar

dike, bi vê armancê hatiye amadekirin û wek her bîbliyografyayekê ji bo

lêzêdekirinê vekiriye.


References

 • Bayrak, M. (2002). “Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları Üstüne Bir Bibliyografya Denemesi”, di nav Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları (Amedakar: Mehmet Bayrak), cîld.1, rp. 609-711. Öz-ge: Ankara.
 • Carlyle, A. & Hendry, D. G. (2006). “Hotlist or Bibliography? A Case of Genre on the Web”, 39th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Garadaghi, A. (1999). Kurds and Kurdistan’s Bibliography, Çapxaneya Ferheng: Silêmanî.
 • Gözaydın, N. (1992). “Yine Folklor Üzerine”, Türk Dili, S.486, Haziran, s. 1018-1021.
 • Mayor, A. (2000). “Bibliography of Classical Folklore Scholarship: Myths, Legends, and Popular Beliefs of Ancient Greece and Rome”, Folklore, 111:1.
 • Mella, J. ( 2014). A Brief Bibliography of Kurdistan and the Kurds, WKA & Kurdish Museum, Library & Archive: London.
 • Meho, I. L. & Maglaughlın, K. L. (Ed) (2001). Kurdish Culture and Society: An Annotated Bibliography (Bîbliographies and Indexes in Ethnic Studies no: 9) Greenwood: Westport.
 • Nuredin, B. (Amadekar) & Mistafa Resul, İ. (). Bîbliografiay Kitêbi Folkloriy Kurdî (2004-1860). Kitêbxaneyî Kelepurî Kurd: Silêmanî, Herema Kurdistan.
 • Yıldırım, K. & Pertev R. & Aslan, M. (2103). Ji Destpêkê Heta Niha Folklora Kurdî, weşanên Zanîngeha Mardîn Artukluyê Enstîtûya Zimanên Zindî: Stenbol.
 • http://Kurdishstudiesnetwork.net
 • www.jstor.org
 • http://www.tandfonline.com/
 • https://scholar.google.com.tr/

A Bibliography of English Publications on Kurdish Folklore

Year 2015, Volume 1, Issue 3, 101 - 116, 15.06.2015

Abstract

Each academic study that claims having

an original topic should at first be

aware of studies that have been done

in that area. Because of that, bibliographies

have an important place in the

process of researches. They make big

and glorious libraries ‘small’ for rese-archer and give extra time to researcher for their research by this way. This

is for all departments of science and for folklore studies and Kurdish folklore

studies as well.

This study in which publications in English language about Kurdish folklore

are collected is also prepared for this purpose and like all bibliographies it

is open for extension.


References

 • Bayrak, M. (2002). “Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları Üstüne Bir Bibliyografya Denemesi”, di nav Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları (Amedakar: Mehmet Bayrak), cîld.1, rp. 609-711. Öz-ge: Ankara.
 • Carlyle, A. & Hendry, D. G. (2006). “Hotlist or Bibliography? A Case of Genre on the Web”, 39th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Garadaghi, A. (1999). Kurds and Kurdistan’s Bibliography, Çapxaneya Ferheng: Silêmanî.
 • Gözaydın, N. (1992). “Yine Folklor Üzerine”, Türk Dili, S.486, Haziran, s. 1018-1021.
 • Mayor, A. (2000). “Bibliography of Classical Folklore Scholarship: Myths, Legends, and Popular Beliefs of Ancient Greece and Rome”, Folklore, 111:1.
 • Mella, J. ( 2014). A Brief Bibliography of Kurdistan and the Kurds, WKA & Kurdish Museum, Library & Archive: London.
 • Meho, I. L. & Maglaughlın, K. L. (Ed) (2001). Kurdish Culture and Society: An Annotated Bibliography (Bîbliographies and Indexes in Ethnic Studies no: 9) Greenwood: Westport.
 • Nuredin, B. (Amadekar) & Mistafa Resul, İ. (). Bîbliografiay Kitêbi Folkloriy Kurdî (2004-1860). Kitêbxaneyî Kelepurî Kurd: Silêmanî, Herema Kurdistan.
 • Yıldırım, K. & Pertev R. & Aslan, M. (2103). Ji Destpêkê Heta Niha Folklora Kurdî, weşanên Zanîngeha Mardîn Artukluyê Enstîtûya Zimanên Zindî: Stenbol.
 • http://Kurdishstudiesnetwork.net
 • www.jstor.org
 • http://www.tandfonline.com/
 • https://scholar.google.com.tr/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Necat KESKİN>

0000-0003-0884-1309


Ramazan PERTEV>

0000-0002-0961-2914

Publication Date June 15, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Keskin, N. & Pertev, R. (2015). Bîbliyografyayeke Weşanên bi Îngilîzî li ser Folklora Kurdan . Nubihar Akademi , 1 (3) , 101-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nubihar/issue/35403/548882