Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 4, Issue 12, 39 - 53, 01.12.2019

Abstract

References

  • Adabeyi, F. (2005). Estanikanê Sêwregi ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Ayyıldız, Zülfükar, Hersê Zerrî, Elif Matbaası, Şanlıurfa 2014.Ballikaya, H. (2010). Dêvo Kor Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Bayraktar, N. (2014). , Dilbilim, Ankara: Nobel Yayın.Çağlayan, H. (2003). 38 ra Jü Pelg (Tertelê Dêrsımi), İstanbul: Vejiyayışê Tiji.Çağlayan, H. (2017), Ema Lenge (Esq u Dez), İstanbul: Belge Yayınları.Çağlayan, Hüseyin (2017). Hekatê Kılmi (Zazaca Kısa Öyküler), Tunceli: Kalan Yayınları.Çelker, X. (2005). Welat ra Şanikê Şani, İstanbul: Vejiyayışê Tiji.Çem, M. (2007). Gula Çemê Pêre, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Çîçek, A. A. (2012). Saye Marû Estanikanê Xinis û Tekmanî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Çîçek, M. (2014). Mêşa Dengize Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Dogan, D. (2014). Huyayîş Karode Şorişgêrane yo, Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşnayî.Grûba Xebate ya Vateyî (2013). Ferheng/Sözlük Türkçe-Kırmancca/Kirmanckî-Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2016). Ferhengê Kirmanckî (Kirmanckî)- Tirkî Kırmancca (Zazaca)-Türkçe Sözlük, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2016. Ferhengê Kirmancki (Kirmanckî)-Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2009). Ferhengê Kirmanckî -Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2011). Ferhengê Tirkî-Kirmanckî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî..Grûba Xebate ya Vateyî (2005). Rastnuştişê Kirmanckî (Kirmanckî), İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Guntaş Aldatmaz, N. (2014). Folklorê Kirmancan Ser o, Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşna.Guntaş Aldatmaz, N. (2013). Sanikanê Mamekîye Ra, Mardin Mardin: Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları.Hayıg, R. (2007). Mahmeşa Vızêr ra Ewro Istanıkê Zazayan, İstanbul: Vêjiyaişê Tiji.Hengirmen, M. (2009). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Engin Yayınevi.Îsmaîl, A. (2009). Ferhenga Dengan di Zimanê Kurdî de, Dimeşq: Daru’z-Zeman.Karasu, D. (2012). Dınya d’ yo Darê Ma Rêncber Ezîz, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Kurij, S. (2014). Arwûn û Luy Sonikî Çoligî, İstanbul: Nûbihar.Kurij, S. (2014). Deyirî Çewlîgî, İstanbul: Nas Yayınları.Lezgîn, R. (2017). Ferhengê Îdyomanê Kirdkî (Kirmanckî), Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşna.Malmîsanij (2000). Folklorê Ma ra Çend Nimûney, İstanbul: Berdan Matbaacılık. Mîrwanî, S. (2012). Kal Mûsênî Zeydûnû, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve Dilbilim, Ankara: Hece Yayınları.Zengelan, J. (2007). Gorse, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Zivingî, S. F. (2017). “Muqarenetun fî Mehakat’î-Eswatî Beyne’l-Luxeteynî El-Erebîye we’l-Kurdîyye”, The Journal of Mesopotamian Studies, V: 2/2, Summer 2017.

Kirmanckî de Vengê Siruştî

Year 2019, Volume 4, Issue 12, 39 - 53, 01.12.2019

Abstract

Heme ziwananê dinyayî de vengê siruştî cayêko muhîm de yê. Nê vengî rewşa tebî de yenê meydan. Vengê siruştî bingeyê ziwanî teşkil kenê. Ma na xebata xo de vengê siruştîyan ê kirmanckî analîz kerdî. Na xebate de amancê ma venganê siruştîyan ê kirmanckî tesbîtkerdiş û seba xebatanê muqayeseyinan bingeyêk viraştiş o. Çarçewaya na xebatî ya teorîke venganê siruştîyan û mîyanê cumle de karardişê nînan ra pê yena. Mîyanê xebate de derheqê nê vengan de sewbîna analîzî nêameyê kerdene. Zaf taybetîyê nê vengan estê labelê ma tîya de nê taybetîyan ser o nêvindertî. Na xebate de nêzdîyê 300 hebî vengê siruştî bi nimûneyan reyde ameyê dayene. Nê vengê siruştî kirmanckî de hîna zaf ê. 

References

  • Adabeyi, F. (2005). Estanikanê Sêwregi ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Ayyıldız, Zülfükar, Hersê Zerrî, Elif Matbaası, Şanlıurfa 2014.Ballikaya, H. (2010). Dêvo Kor Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Bayraktar, N. (2014). , Dilbilim, Ankara: Nobel Yayın.Çağlayan, H. (2003). 38 ra Jü Pelg (Tertelê Dêrsımi), İstanbul: Vejiyayışê Tiji.Çağlayan, H. (2017), Ema Lenge (Esq u Dez), İstanbul: Belge Yayınları.Çağlayan, Hüseyin (2017). Hekatê Kılmi (Zazaca Kısa Öyküler), Tunceli: Kalan Yayınları.Çelker, X. (2005). Welat ra Şanikê Şani, İstanbul: Vejiyayışê Tiji.Çem, M. (2007). Gula Çemê Pêre, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Çîçek, A. A. (2012). Saye Marû Estanikanê Xinis û Tekmanî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Çîçek, M. (2014). Mêşa Dengize Estanikanê Gimgimî ra, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Dogan, D. (2014). Huyayîş Karode Şorişgêrane yo, Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşnayî.Grûba Xebate ya Vateyî (2013). Ferheng/Sözlük Türkçe-Kırmancca/Kirmanckî-Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2016). Ferhengê Kirmanckî (Kirmanckî)- Tirkî Kırmancca (Zazaca)-Türkçe Sözlük, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2016. Ferhengê Kirmancki (Kirmanckî)-Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2009). Ferhengê Kirmanckî -Tirkî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Grûba Xebate ya Vateyî (2011). Ferhengê Tirkî-Kirmanckî, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî..Grûba Xebate ya Vateyî (2005). Rastnuştişê Kirmanckî (Kirmanckî), İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Guntaş Aldatmaz, N. (2014). Folklorê Kirmancan Ser o, Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşna.Guntaş Aldatmaz, N. (2013). Sanikanê Mamekîye Ra, Mardin Mardin: Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları.Hayıg, R. (2007). Mahmeşa Vızêr ra Ewro Istanıkê Zazayan, İstanbul: Vêjiyaişê Tiji.Hengirmen, M. (2009). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Engin Yayınevi.Îsmaîl, A. (2009). Ferhenga Dengan di Zimanê Kurdî de, Dimeşq: Daru’z-Zeman.Karasu, D. (2012). Dınya d’ yo Darê Ma Rêncber Ezîz, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Kurij, S. (2014). Arwûn û Luy Sonikî Çoligî, İstanbul: Nûbihar.Kurij, S. (2014). Deyirî Çewlîgî, İstanbul: Nas Yayınları.Lezgîn, R. (2017). Ferhengê Îdyomanê Kirdkî (Kirmanckî), Dîyarbekir: Weşanxaneyê Roşna.Malmîsanij (2000). Folklorê Ma ra Çend Nimûney, İstanbul: Berdan Matbaacılık. Mîrwanî, S. (2012). Kal Mûsênî Zeydûnû, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve Dilbilim, Ankara: Hece Yayınları.Zengelan, J. (2007). Gorse, İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.Zivingî, S. F. (2017). “Muqarenetun fî Mehakat’î-Eswatî Beyne’l-Luxeteynî El-Erebîye we’l-Kurdîyye”, The Journal of Mesopotamian Studies, V: 2/2, Summer 2017.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet KIRKAN> (Primary Author)
Mardin Artuklu University
0000-0003-3885-5218
Türkiye

Publication Date December 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 12

Cite

APA Kırkan, A. (2019). Kirmanckî de Vengê Siruştî . Nubihar Akademi , 4 (12) , 39-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nubihar/issue/55234/649793