Translation
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 4, Issue 12, 73 - 85, 01.12.2019

Abstract

References

  • P. Rondot, La Nation Kurde en face des mouvements Arabes, Orient, no. 7, 1958. L.A. Wenner, “Arab-Kurdish Rivalries in Iraq”, Middle East Journal, 1963, pp. 68-82. J. Blau, Le probleme Kurde, Essai sociologique et historique, Brussels, 1963. D.A. Schmidt, Journey Among Brave Men, Boston, 1964. D. Adamson, The Kurdish War, London, 1964. D. Kinnane, Kurds and Kurdistan, Oxford, 1964.

Neteweperwerîya Kurdan

Year 2019, Volume 4, Issue 12, 73 - 85, 01.12.2019

Abstract

Ev çend rêzên wergirtî, ji ber îhtimala jibîrkirinê tîne bîra me ku neteweperwerîya kurdan wek hêzeke zindî hebûna xwe didomine. Ji bo înkarkirina vê yekê, bi rastî jî divê mirov kor be. Hesta neteweyî; evîna welat, niştiman û dîrok û bawerî û kevneşopîyên wê, hestên gerdûnî ne ku/û di hundirê hemû mirovan de hene û rûheke bi vî rengî bêyî ku nijad, şareza û çandên cuda yên gelên cîran bêxe bin serwerîya xwe, meşrû ye. Kurd îro wek hemû gelên din xwedî hestên kûr ên neteweyî ne. Ev haylêbûna tûj a xwemalîya nijadî helbet ji nişkê ve derneketiye holê û –wek mînak- qet nebe bi qasî neteweperwerîya Ereban an jî ya dewletên nû yên Afrîkî yên cihêreng kevin e û -herî kêm bi qasî wan jî rûniştiye û bi cih bûye-. Loma jî, tu kesekî ku ji hesta kurdan a kelegerm ku îlhamê dide çalakîyên wan ên curbicur û bertekên wan ên sîyasî bêxeber e, nikare derheqê kurdan de bibe xwedî agahîyeke tije. Em ê li vir dernekevin derveyî xêzkirina çarçoveyeke bêyî hûrgilî ku kêmzêde derheqê geşadana vê dîyardeyê û kûrahîya wê de tenê fikrekê dide.

References

  • P. Rondot, La Nation Kurde en face des mouvements Arabes, Orient, no. 7, 1958. L.A. Wenner, “Arab-Kurdish Rivalries in Iraq”, Middle East Journal, 1963, pp. 68-82. J. Blau, Le probleme Kurde, Essai sociologique et historique, Brussels, 1963. D.A. Schmidt, Journey Among Brave Men, Boston, 1964. D. Adamson, The Kurdish War, London, 1964. D. Kinnane, Kurds and Kurdistan, Oxford, 1964.

Details

Primary Language English
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Translate
Authors

Thomas BOIS This is me
SOAS
United Kingdom

Translators

Adnan Demir

Publication Date December 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 12

Cite

APA Boıs, T. (2019). Neteweperwerîya Kurdan (A. Demir, Trans.) . Nubihar Akademi , 4 (12) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nubihar/issue/55234/671227