Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 4 Issue: 14, 29 - 46, 31.12.2020

Abstract

References

 • Beşer, K. (2000). İlmu’l-Eswat. Kahire: Daru Xerib.
 • Bussman, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. New York: Routledge.
 • Coşkun, M. V. (2010). Türkçenin Ses Bilgisi. İstanbul: IQ Kültür Sanat.
 • Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell.
 • Demirci, K. (2014). Türkoloji İçin Dilbilim, Konular Kavramlar Teoriler. Ankara: Anı.

Segmental and Suprasegmental Levels Phonemes in Zaza

Year 2020, Volume: 4 Issue: 14, 29 - 46, 31.12.2020

Abstract

This study aims to explain the phonemes in Zazaki at the segmental and suprasegmental levels, according to the criteria of phonology, together with their sub-branches. Segmental level fragments and suprasegmental items are explained. Pieces consist mostly of phonemes and do not make sense. Elements of suprasegmental level; consist of syllables, words, and sentences, they make sense. In this study, linguistics books were used and examples of works written in Zaza are given. The study was limited to items standardized in written language. The results of the study are important in terms of analyzing Zazaca's allophone and allomorphs in their words and revealing their vocabulary scientifically. Also, considering the suprasegmental elements within the framework of certain rules are other important results.

References

 • Beşer, K. (2000). İlmu’l-Eswat. Kahire: Daru Xerib.
 • Bussman, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. New York: Routledge.
 • Coşkun, M. V. (2010). Türkçenin Ses Bilgisi. İstanbul: IQ Kültür Sanat.
 • Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell.
 • Demirci, K. (2014). Türkoloji İçin Dilbilim, Konular Kavramlar Teoriler. Ankara: Anı.

Asta Segmentale û Suprasegmental de Yewine-Vengê Zazakî

Year 2020, Volume: 4 Issue: 14, 29 - 46, 31.12.2020

Abstract

Amancê na xebate, yewine-vengê zazakî, asta segmentale û suprasegmentale de, goreyê krîteranê fonolojîyî, tewrê binbeşanê ci reyde îzahkerdiş o. Asta segmentale de parçeyî; suprasegmentale de elemanê ke parçeyan ser ra yê îzah bîyê. Parçeyî, zafane foneman û babetanê foneman ra pê yenê, mana îfade nêkenê. Labelê asta suprasegmentale de elemanî hece, çekuyî û cumleyan ra pê yenê, manayan îfade kenê. Na xebate de kitabanê ziwannasîye ra îstîfade bîyo, berhemanê zazakî ra nimûneyî deyayê. Na xebate ziwanê nuştekî reyde sinordar a. Encamê na xebate, allofon û allomorfanê çekuyanê zazakî analîzkerdişî de û xezîneya çekuyanê zazakî bi şeklêko zanistî tesbîtkerdişî de muhîm ê. Xêncê ney, elemananê asta suprasegmentale, goreyê qaydeyanê zanistî analîzkerdiş zî encamanê muhîman ê na xebate ra yo.

References

 • Beşer, K. (2000). İlmu’l-Eswat. Kahire: Daru Xerib.
 • Bussman, H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. New York: Routledge.
 • Coşkun, M. V. (2010). Türkçenin Ses Bilgisi. İstanbul: IQ Kültür Sanat.
 • Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell.
 • Demirci, K. (2014). Türkoloji İçin Dilbilim, Konular Kavramlar Teoriler. Ankara: Anı.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Kurdi
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Kırkan 0000-0003-3885-5218

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 14

Cite

APA Kırkan, A. (2020). Asta Segmentale û Suprasegmental de Yewine-Vengê Zazakî. Nubihar Akademi, 4(14), 29-46.

Nubihar Akademi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).
JI BO GIHÎŞTINA MALPERA ME YA KURDÎ BITIKÎNIN!