Aim & Scope

Nüfusbilim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından süreli yayınlanan yaygın, hakemli, bilimsel bir dergidir. Nüfusbilimin çeşitli konularında bilgi üretimini özendirmek ve sunmak amacıyla 1979 yılında yayına başlamıştır. 

Dergi nüfusbilimin temel konuları olan doğurganlık, ölümlülük, göç, üreme sağlığı, kalkınma, toplumsal cinsiyet gibi konuları odağına almakla beraber, interdisipliner çalışmalara da açıktır. Dergi, yılda bir kez Aralık ayında çıkmaktadır. Nüfusbilim Dergisinde yayınlanacak makaleler, özgün, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

Period Months
December