BibTex RIS Cite

PROBLEMS OF THE BURIAL REGISTERS IN TURKEY: A QUALITATIVE STUDY ON MATERNAL MORTALITY

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 29 - 46, 05.08.2016

Abstract

In this article deficiencies of the burial registers in Turkey are discussed with specific
emphasis on maternal mortality. The analysis is based on the qualitative data of “Turkey National
Maternal Mortality Study, 2005”. This article aims to understand the reasons behind the
deficiencies in reporting and registering of the maternal deaths through interviews conducted with
the officers in charge of the burial registers in urban and rural settlements as well as the persons
responsible in recording the causes of maternal deaths in the health sector. The defects related to
the reporting and recording of maternal deaths comprises various problems ranging in a wide
spectrum from culture based perception at the individual level to legal and administrative
dimensions at the public level.

References

 • BM (1994), Nüfus ve Kalkınma: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansında Kabul Edilen Eylem Planı, Kahire 5-13 Eylül 1994, Birleşmiş Milletler.
 • DİE (1993), 1989 Türkiye Nüfus Araştırması, Yayın No.1483, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Entitüsü, Ankara.
 • DİE (1997), Türkiye’de Doğum ve Ölüm Kayıtları ile İlgili Çalışma Grubu Raporu, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No. 1999 Ankara.
 • DİE (2003), 2000 Genel Nüfus Sayımı, Yayın No. 2759, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Entitüsü, Ankara.
 • Ergöçmen, B. A., Hancıoğlu A., Koç İ ve Ünalan, T (2004), Binyıl Kalkınma Hedeflerine Demografik Bakış, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ankara, Türkiye.
 • Graham, W.J. ve Hussein J. (2006); “Universal Reporting of Maternal Mortality: An achievable goal?”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, No: 94, s. 234-242.
 • Graham, W.J. ve Hussein J. (2004); “The Right to Count”, The Lancet, Vol:363, s. 67-68.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2004), Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara.
 • HÜNEE, ICON_INSTITUT Public Sector GmbH ve BNB Danışmanlık (2006), Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara.
 • Kümbetoğlu B, (2005), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları.
 • Mason J., (1996), Qualitative Researching, Sage Publication. National Research Council (1981), Data Collection: A Statement for Administrators Report No.7 Committee on Population and Demography, Washington D.C. National Academy Press.
 • Neuman W.L, (2006), Social Research Methods. Pearson Education, Inc. Boston Population Reference Bureau (PRB), (2009), World Data Sheet 2008, http:www.prb/org/publications/datasheets/2008/2008wpds.aspx (10.02.2009).
 • Ronsmans C. ve Graham W.J. (2006), “Maternal Survival 1: Maternal Mortality: Who,Where and Why”, The Lancet; Sep 30-Oct 6 2006; 368, 9542; ProQuest Health Medical Complete, s.1189
 • State Institute of Statistics (SIS) (1978). Turkish Demographic Survey 1974-1975, State Institute of Statistics, Prime Ministry of Republic of Turkey, SIS Publication No.841, Ankara.
 • Strauss A, Corbin J, (1996), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publication.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/TCEUlusaleylemplani.pdf, (25.5.2009)
 • Türkyılmaz AS, Koç İ, Schumacher R, Campbell OMR, (2009), The Turkey National Maternal Mortality Study, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 14:1,s.75-82
 • Yıldırım A, Şimşek H, (2000), Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • WHO, (1999), A Standard verbal autopsy method for investigating causes of deaths in infants and children, http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_ISR_99_4/en (12.04.2009).
 • WHO, (2001), Maternal Mortality in 1995:Estimates Developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. World Health Organization, Geneva
 • WHO, (2007), Maternal Mortality in 2005:Estimates Developed by WHO, UNICEF, UNFPA
 • and the World Bank. World Health Organization, Geneva WHO,UNICEF, UNFPA, Wolrd Bank (2005), “Maternal Mortality in 2005: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank”, www.who.int/whosis/mme¬_2005.pdf, (15.05.2009)

TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 29 - 46, 05.08.2016

Abstract

Bu makalede, defin kayıtlarının bildirimlerine ilişkin aksaklıklar, anne ölümleri kayıtları
özelinde, Ulusal Anne Ölümleri Çalışması’nın niteliksel aşamasından elde edilen veri temel
alınarak yapılmıştır. Makalenin amacı, kentsel ve kırsal alanlarda defin kayıtlarından sorumlu
olan kişilerle ve sağlık sektöründe anne ölüm nedenlerinin yazılmasının sorumluluğunu
taşıyan görevlilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde bildirim ve kayıt eksikliklerinin
nedenlerini anlamaktır. Türkiye’de anne ölümlerinin bildirilmesine ve kaydedilmesine ilişkin
aksaklıklar çeşitli sorun alanlarını içermektedir. Bu aksaklıklarda, hem toplumun kayıt
konusundaki çoğunlukla kültürel boyutlu algısının birey düzeyindeki yansımasının, hem de
kamusal düzeyde, idari sistemin yasal ve işleyiş boyutlarındaki sorunların rol oynadığı
görülmüştür.

References

 • BM (1994), Nüfus ve Kalkınma: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansında Kabul Edilen Eylem Planı, Kahire 5-13 Eylül 1994, Birleşmiş Milletler.
 • DİE (1993), 1989 Türkiye Nüfus Araştırması, Yayın No.1483, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Entitüsü, Ankara.
 • DİE (1997), Türkiye’de Doğum ve Ölüm Kayıtları ile İlgili Çalışma Grubu Raporu, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası Yayın No. 1999 Ankara.
 • DİE (2003), 2000 Genel Nüfus Sayımı, Yayın No. 2759, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Entitüsü, Ankara.
 • Ergöçmen, B. A., Hancıoğlu A., Koç İ ve Ünalan, T (2004), Binyıl Kalkınma Hedeflerine Demografik Bakış, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ankara, Türkiye.
 • Graham, W.J. ve Hussein J. (2006); “Universal Reporting of Maternal Mortality: An achievable goal?”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, No: 94, s. 234-242.
 • Graham, W.J. ve Hussein J. (2004); “The Right to Count”, The Lancet, Vol:363, s. 67-68.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2004), Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara.
 • HÜNEE, ICON_INSTITUT Public Sector GmbH ve BNB Danışmanlık (2006), Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara.
 • Kümbetoğlu B, (2005), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları.
 • Mason J., (1996), Qualitative Researching, Sage Publication. National Research Council (1981), Data Collection: A Statement for Administrators Report No.7 Committee on Population and Demography, Washington D.C. National Academy Press.
 • Neuman W.L, (2006), Social Research Methods. Pearson Education, Inc. Boston Population Reference Bureau (PRB), (2009), World Data Sheet 2008, http:www.prb/org/publications/datasheets/2008/2008wpds.aspx (10.02.2009).
 • Ronsmans C. ve Graham W.J. (2006), “Maternal Survival 1: Maternal Mortality: Who,Where and Why”, The Lancet; Sep 30-Oct 6 2006; 368, 9542; ProQuest Health Medical Complete, s.1189
 • State Institute of Statistics (SIS) (1978). Turkish Demographic Survey 1974-1975, State Institute of Statistics, Prime Ministry of Republic of Turkey, SIS Publication No.841, Ankara.
 • Strauss A, Corbin J, (1996), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publication.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/TCEUlusaleylemplani.pdf, (25.5.2009)
 • Türkyılmaz AS, Koç İ, Schumacher R, Campbell OMR, (2009), The Turkey National Maternal Mortality Study, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 14:1,s.75-82
 • Yıldırım A, Şimşek H, (2000), Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • WHO, (1999), A Standard verbal autopsy method for investigating causes of deaths in infants and children, http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_CSR_ISR_99_4/en (12.04.2009).
 • WHO, (2001), Maternal Mortality in 1995:Estimates Developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. World Health Organization, Geneva
 • WHO, (2007), Maternal Mortality in 2005:Estimates Developed by WHO, UNICEF, UNFPA
 • and the World Bank. World Health Organization, Geneva WHO,UNICEF, UNFPA, Wolrd Bank (2005), “Maternal Mortality in 2005: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank”, www.who.int/whosis/mme¬_2005.pdf, (15.05.2009)
There are 22 citations in total.

Details

Other ID JA35JD87BV
Journal Section Articles
Authors

Banu Akadlı Ergöçmen This is me

İlknur Yüksel This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2006 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Ergöçmen, B. A., & Yüksel, İ. (2016). TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. Nüfusbilim Dergisi, 28(1), 29-46.
AMA Ergöçmen BA, Yüksel İ. TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;28(1):29-46.
Chicago Ergöçmen, Banu Akadlı, and İlknur Yüksel. “TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA”. Nüfusbilim Dergisi 28, no. 1 (August 2016): 29-46.
EndNote Ergöçmen BA, Yüksel İ (August 1, 2016) TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. Nüfusbilim Dergisi 28 1 29–46.
IEEE B. A. Ergöçmen and İ. Yüksel, “TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 29–46, 2016.
ISNAD Ergöçmen, Banu Akadlı - Yüksel, İlknur. “TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA”. Nüfusbilim Dergisi 28/1 (August 2016), 29-46.
JAMA Ergöçmen BA, Yüksel İ. TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28:29–46.
MLA Ergöçmen, Banu Akadlı and İlknur Yüksel. “TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 29-46.
Vancouver Ergöçmen BA, Yüksel İ. TÜRKİYE’DE ÖLÜM KAYITLARINA İLİŞKİN SORUNLAR: ANNE ÖLÜMLERİ ÖZELİNDE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28(1):29-46.