BibTex RIS Cite

APPLICATION OF KERNEL ESTIMATION METHOD FOR CORRECTION OF AGE DISTRIBUTION ERRORS IN CENSUS

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 61 - 71, 05.08.2016

Abstract

Bu çalışmada, 2000 genel nüfus sayımındaki yaş verilerine, çekirdek kestirim yöntemi,
uygulayıp hatalı yaş beyanlarının düzeltilmesinde bu yöntemin kullanılıp kullanılamayacağı
tartışılmıştır. Bu amaçla çekirdek kestirim yöntemi ile düzeltilen yaş verilerine, literatürde belirtilen
ve sıkça kullanılan Ariaga, Carrier-Farag, K.King-Newton, Birleşmiş Milletler, Hareketli
ortalamalar, gibi yaş düzeltme teknikleri uygulanmış, 2000 nüfus sayımı verisi ile Birleşmiş
Milletler Yaş -Cinsiyet hata indeksi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda,
uygulanan tekniğin sıralamada hata indeksi yönünden en iyi ikinci sonucu verdiği görülmüştür. Bu
nedenle çekirdek kestirim yöntemi, nüfus sayımlarındaki hatalı yaş dağılımlarını düzeltmek için
uygun ve kabul edilebilir bir yöntem olduğu kanaati ile tartışmaya açılmış ve kullanıcılara yeni bir
yöntem olarak sunulmuştur.

References

 • Canpolat, Ş. (2003), Türkiye’de Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarında Yaş Bildirim Kalitesinin Analizi. Uzmanlık Tezi, D.İ.E., Ankara.
 • Cula, S.C. (1998), Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Fonksiyonlarıyla Kestirimi. Doktora Tezi.
 • Cula, G. S. and Toktamış, Ö. (2000), Estimation of Multivariate Probability Density Function With Kernel Functions. Journal of the Turkish Statistical Association, 3, 29-39.
 • Horova, I. And Zelinka, J. (2007), Contribution to the bandwidth choice for kernel density estimates, Computational Statistics, 22, 31-47.
 • Hoşgör, Ş. (1997), Estimation of Post-Childhood Life Tables of Provinces and regions in Turkey, by Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates, (1985-1990). Ph.D. Thesis, Institute of Population Studies Hacettepe University, Ankara.
 • Jones, M. C. and Marron, J.S. (1996), A brief survey of bandwidth selection for density estimation. Journal of the American Statistical Association, 91, Issue 433, 401-407p.
 • Müller, H.G., Wang, J.L., Carey, J.R., Caswell-Chen, E.P., Chen, C., Papadopoulos, C. Yao, F. (2004), Demographic window to aging in the wild: constructing life tables and estimating survival functions from marked individuals of unknown age, Aging Cell. June, 3(3), 125-131.
 • Park, B. U., Marron, J.S., (1990), Comparison of data-driven bandwidth selectors. J. Am. Stat. Assoc, 85, 66-72.
 • Rosenblatt, M. (1956), Remarks on some Nonparametric Estimates a Density Function. Annals Math. Statististics, 27, 832-837
 • Shryock, H.S. and Siegel, J.S. (1988), Methods and Materials of Demography. Longman-Press.
 • Simonoff, J. S. (1996), Smoothing Methods in Statistics. Verlag, New York.
 • Silverman, B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, London.
 • U.N, Manual IV. (1986), New-York.
 • U.N, Manual X. (1988), New-York.
 • Wand, M.P. and Jones, M.C. (1995), Kernel Smoothing. Chapman & Hall, London.

NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI

Year 2006, Volume: 28 Issue: 1, 61 - 71, 05.08.2016

Abstract

Age is continuous variable. Most of correction techniques assume that it is discrete
variable. In this case, to correct age distribution censuses by which techniques have used it,
continuous variable is very important. This study aims to discuss if the application of kernel
estimation method to age distribution of data acquired in 2000 General Census can be utilized
to make correction of misreported age declaration.

References

 • Canpolat, Ş. (2003), Türkiye’de Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarında Yaş Bildirim Kalitesinin Analizi. Uzmanlık Tezi, D.İ.E., Ankara.
 • Cula, S.C. (1998), Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Fonksiyonlarıyla Kestirimi. Doktora Tezi.
 • Cula, G. S. and Toktamış, Ö. (2000), Estimation of Multivariate Probability Density Function With Kernel Functions. Journal of the Turkish Statistical Association, 3, 29-39.
 • Horova, I. And Zelinka, J. (2007), Contribution to the bandwidth choice for kernel density estimates, Computational Statistics, 22, 31-47.
 • Hoşgör, Ş. (1997), Estimation of Post-Childhood Life Tables of Provinces and regions in Turkey, by Using Age and Sex Distributions and Intercensal Growth Rates, (1985-1990). Ph.D. Thesis, Institute of Population Studies Hacettepe University, Ankara.
 • Jones, M. C. and Marron, J.S. (1996), A brief survey of bandwidth selection for density estimation. Journal of the American Statistical Association, 91, Issue 433, 401-407p.
 • Müller, H.G., Wang, J.L., Carey, J.R., Caswell-Chen, E.P., Chen, C., Papadopoulos, C. Yao, F. (2004), Demographic window to aging in the wild: constructing life tables and estimating survival functions from marked individuals of unknown age, Aging Cell. June, 3(3), 125-131.
 • Park, B. U., Marron, J.S., (1990), Comparison of data-driven bandwidth selectors. J. Am. Stat. Assoc, 85, 66-72.
 • Rosenblatt, M. (1956), Remarks on some Nonparametric Estimates a Density Function. Annals Math. Statististics, 27, 832-837
 • Shryock, H.S. and Siegel, J.S. (1988), Methods and Materials of Demography. Longman-Press.
 • Simonoff, J. S. (1996), Smoothing Methods in Statistics. Verlag, New York.
 • Silverman, B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, London.
 • U.N, Manual IV. (1986), New-York.
 • U.N, Manual X. (1988), New-York.
 • Wand, M.P. and Jones, M.C. (1995), Kernel Smoothing. Chapman & Hall, London.
There are 15 citations in total.

Details

Other ID JA35JG49FB
Journal Section Articles
Authors

Serpil Cula This is me

Şeref Hoşgör This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2006 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Cula, S., & Hoşgör, Ş. (2016). NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI. Nüfusbilim Dergisi, 28(1), 61-71.
AMA Cula S, Hoşgör Ş. NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;28(1):61-71.
Chicago Cula, Serpil, and Şeref Hoşgör. “NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI”. Nüfusbilim Dergisi 28, no. 1 (August 2016): 61-71.
EndNote Cula S, Hoşgör Ş (August 1, 2016) NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI. Nüfusbilim Dergisi 28 1 61–71.
IEEE S. Cula and Ş. Hoşgör, “NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 61–71, 2016.
ISNAD Cula, Serpil - Hoşgör, Şeref. “NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI”. Nüfusbilim Dergisi 28/1 (August 2016), 61-71.
JAMA Cula S, Hoşgör Ş. NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28:61–71.
MLA Cula, Serpil and Şeref Hoşgör. “NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 61-71.
Vancouver Cula S, Hoşgör Ş. NÜFUS SAYIMLARINDAKİ YAŞ DAĞILIM HATALARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KERNEL TAHMİN YÖNTEMİNİN UYGULAMASI. Nüfusbilim Dergisi. 2016;28(1):61-7.