Research Article
BibTex RIS Cite

YAŞ VE SERVET: KÜRESEL EN ÜST SERVET DAĞILIMININ BİR ÇÖZÜMLEMESİ

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 25 - 44, 28.12.2020

Abstract

Bu makale, küresel en üst servet dağılımının dinamiklerini çalışmak için yaş ve servetin basit bir ekonomik modelini kullanmaktadır. Ana amaç, bir demografik belirleyen olarak yaşın, servet dağılımını etkileyip etkilemediğini ve ne ölçüde etkilediğini araştırmaktadır. Küresel en üst servet dağılımı, her yıl Forbes Dergisi tarafından dünyadaki en varlıklı insanlar olarak listelenen Forbes milyarderleri ile temsil edilmektedir. Forbes milyarderlerinin 2018 yılındaki yaş ve servetlerinin ana dağılım
özellikleri ortaya konduktan sonra, makale model ekonomiyi tanıtmakta ve iki sınanabilir hipotez türetmektedir. İlk olarak, bireyin ortalamaya göreli olan servet düzeyi, onun yaşının üstel bir fonksiyonudur. İkincisi, servetin bireyler arasındaki dağılımı Pareto şekline sahiptir. Tahmin bulguları, (i) sadece yaş farklarının göreli servetteki değişimin yaklaşık dörtte birini açıkladığını ve (ii) küresel en üst servet dağılımının bir Pareto kuyruğu taşıdığını göstermektedir. Bulgular, aynı zamanda, (i) yaş-servet ilişkisinin model ekonominin uzun-dönem dengesinden türeyen üstel biçiminin, doğrusal ve karesel biçimler ile karşılaştırıldığında, çok daha iyi performans sergilediğini ve (ii) tahmin edilen Pareto kuyruğu değerlerinin, Forbes milyarderlerinin kendileri arasında bile çok yüksek bir servet eşitsizliği olduğuna işaret ettiğini göstermektedir.

References

  • Benhabib, J. & Bisin, A. (2018). Skewed Wealth Distributions: Theory and Empirics. Journal of Economic Literature, 56(4), 1261-1291

AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 25 - 44, 28.12.2020

Abstract

This paper uses a simple economic model of age and wealth to study the dynamics of global top wealth distribution. The main purpose is to investigate whether and to what extent age—as a demographic variable—affects wealth accumulation. The global top wealth distribution is represented by that of Forbes billionaires, the wealthiest people in the world as listed each year by the Forbes Magazine. After documenting the main distributional properties of age and wealth of Forbes billionaires in the year 2018, the paper introduces the model economy and derives two testable hypotheses. First, the wealth of an individual relative to the average is an exponential function of his/her age as dictated by the theoretical model. Second, the distribution of wealth across individuals has a Pareto shape. Estimation results show that (i) age differences alone explain nearly one fourth of variation in relative wealth, and (ii) global top wealth distribution has a Pareto tail. Results also show that (i) the exponential form of the age-wealth relationship originating from the long-run equilibrium of the model economy performs significantly well in comparison to the linear and quadratic forms, and (ii) the estimated values of Pareto tails indicate that there exists a large degree of wealth inequality even among Forbes billionaires themselves.

References

  • Benhabib, J. & Bisin, A. (2018). Skewed Wealth Distributions: Theory and Empirics. Journal of Economic Literature, 56(4), 1261-1291

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

M. Aykut ATTAR This is me 0000-0003-0142-713X

Publication Date December 28, 2020
Submission Date May 15, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 42 Issue: 1

Cite

APA ATTAR, M. A. (2020). AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION. Nüfusbilim Dergisi, 42(1), 25-44.
AMA ATTAR MA. AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION. Nüfusbilim Dergisi. December 2020;42(1):25-44.
Chicago ATTAR, M. Aykut. “AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION”. Nüfusbilim Dergisi 42, no. 1 (December 2020): 25-44.
EndNote ATTAR MA (December 1, 2020) AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION. Nüfusbilim Dergisi 42 1 25–44.
IEEE M. A. ATTAR, “AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 25–44, 2020.
ISNAD ATTAR, M. Aykut. “AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION”. Nüfusbilim Dergisi 42/1 (December 2020), 25-44.
JAMA ATTAR MA. AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42:25–44.
MLA ATTAR, M. Aykut. “AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, 2020, pp. 25-44.
Vancouver ATTAR MA. AGE AND WEALTH: AN ANALYSIS OF GLOBAL TOP WEALTH DISTRIBUTION. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42(1):25-44.