Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Yayınlanmak üzere gönderilen ve yayınlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın hakları Nüfusbilim Dergisine aittir. Nüfusbilim Dergisi açık yayıncılık ilkesi ile yayımlanmaktadır ve yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlama sürecinde hiçbir ücret talep edilmez. Derginin okuyucuları dergi arşivinde bulunan makalelerin tam metinlerini herhangi bir ücret ödemeden derginin web sayfasından dijital kopyasını indirebilir, bastırabilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Ancak açık erişim ilkesi gereğince kullanıcılarla paylaşılan bu metinler değiştirilemez, ticari amaçla değerlendirilemez ve yazar isimlerine ve makale bilgilerine atıf yapılmadan kullanılamaz. Uygun bir akademik alıntı stili (örneğin yazar(lar), dergi, makale başlığı, cilt, sayı, sayfa numaraları, DOI ve DergiPark'ta yayınlanan nihai versiyonun bağlantısı) kullanarak ve makalenin bütünlüğü korunması koşulu ile alıntı yapılabilir.