Writing Rules

YAZARLARA BİLGİ

Nüfusbilim Dergisi’nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi’ne Türkçe veya İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Değerlendirmeye alınacak makalelerde;
       - özgün olma,
       - daha önce başka bir yayında yer almamış olma,
       - yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olma
       - bilimsel araştırma etiği ve yayın etiği
kriterleri aranmaktadır. Makaleler elektronik ortamda editöre gönderilmelidir (editor.nee@hacettepe.edu.tr). Ayrıca gönderilen her makale için yazar ya da sorumlu yazar tarafından Etik Beyan Formu imzalanmalı ve belgenin elektronik versiyonu makale ile birlikte gönderilmelidir. Yazışma adresine ulaşan makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenmektedir:


[1 ]       Makaleler Times New Roman yazı stiliyle, 12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

[2]       Makaleye ek olarak bir ön bilgi sayfası gönderilmelidir. Bu sayfada

                (i) makalenin başlığı,

                (ii) yazar(lar)ın ismi, bağlı olduğu kurumlar ve ORCID numaraları,

                (iii) iki ya da üç kelimeyi geçmeyecek şekilde makalenin özet başlığı,

                (iv) yazışma adresi, telefon ve elektronik posta adresi ve ile varsa faks numarası yer almalıdır.

[3]       Makaleler kaynakça dahil toplam 7500-10000 kelime arasında olmalıdır.

[4]       Makaleler 200 kelimeyi geçmeyen, yapılan çalışmanın konusunu tanımlayan  Türkçe ve İngilizce özet bölümleriyle başlamalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelime(ler) en çok 5 kelime olarak özet bölümünün sonuna eklenmelidir. uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

[5]       Metin içinde yer alan tablolar ve şekiller metin içinde geçtikleri sıraya göre  numaralandırılmalıdır.

[6]       Dipnot kullanılmamalı, notlar metin içerisinde sırasıyla numaralandırılmalı ve "Notlar" başlığı altında ayrı bir sayfada yer almalıdır.

[7]       Ekler ana metnin sonunda kaynakçadan önce verilmelidir. Ekler büyük harfler kullanılarak Ek A, Ek B, vb. sıralandırılmalıdır.

[8]       Makalelerde yer verilen grafikler siyah-beyaz baskıya uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

[9]      Kaynakça ana metnin sonunda yer almalı ve yazarların soyadlarına göre alfabetik  sırada verilmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içindeki birden fazla çalışması için kaynakçada sıralama basım yılından sonra "a", "b", "c" harflerini kullanarak  yapılmalıdır. Kaynakların listelenmesi American Psychological Association (APA) Standartlarının 6. baskısına uygun bir biçimde aşağıdaki gibi olmalıdır:

                            Kitaplar:
                            Barclay, G.W. (1958a). Techniques of Population Analysis. New York: John Wiley and Sons.

                            Makaleler:
                            Barrett, J.C. & Brass, W. (1974). Systematic and Change Components in Fertility Measurement. Population Studies, 28 (3), 473-493.

                            Derlemeler:
                            Peacock, A.T. (1963). Theory of Population and Modern Economic Analysis.  Population Theory and Policy: Selected Readings içinde, J.J. Spengler & O. D. Duncan (Ed.), New York: The Free Press of Glencoe.

Metin içindeki kaynaklar örneğin (Barclay, 1958a) ya da (Barnett ve Brass, 1974) ya da (Barclay, 1958a; Peacock, 1963) şeklinde verilmelidir. Üç yazardan beş yazara kadar kaynak gösterildiği durumlarda ilk kullanımda tüm isimler açık ullanılmalı, takip eden kullanımlarda ise "ve diğerleri" kullanılmalı, gösterim ilk yazarın isminden sonra (Brass ve diğerleri, 1980) şeklinde olmalıdır. Altı veya daha fazla yazarın olduğu durumda doğrudan “ve diğerleri” tercih edilmelidir.

[10]       Gönderilen tüm makaleler yayın kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirme için en az iki hakemin görüşüne sunulur. Yazarlara gönderdikleri makaleler ile ilgili değerlendirmeler ulaştırılacaktır. Eğer varsa, yazarların makale üzerindeki gerekli düzeltmeleri yaparak editöre ulaştırmaları gerekmektedir.

[11]      Makaleler ulusal ve uluslararası geçerliliği olan akademik yayıncılığın temel etik ilkelerine uygun bir şekilde yazılmalıdır.

[12]       Yazarın sunmuş olduğu eserin kendisine ait olduğu ve intihal edilmediği gerekli intihal programları kullanılarak incelenecektir.

[13]      Yayınlanmasına karar verilen makaleler için yazarın/sorumlu yazarın “Telif Hakkı Devir Formu” doldurması gerekmektedir.

[14]      Nüfusbilim Dergisinin 1 adet kopyası yazar(lar)a ücretsiz olarak gönderilecektir.