Year 2018, Volume 18 , Issue 47, Pages 45 - 64 2018-12-28

Woman Identity in Fariba Vafi's Novel of “My Bird”
FERİBA VEFİ’NİN UÇUP GİDEN BİR KUŞ ROMANINDA KADIN KİMLİĞİ

Serpil YILDIRIM [1]


Women writers have expressed their opinions and thoughts about women and their place in society by addressing the problems of women in their works on every occasion. Fariba Vafi is one of the realist writers of contemporary Iranian literature who tries to express the problems of modern women with a holistic approach and to describe their inner world with a simple and sincere language. She makes the women shape in flesh and bones in the eyes of the readers by presenting some sections of the lives of the women, especially those selected from the middle layer of the society. In her novel My Bird, Vafi starkly reveals a woman's search for identity and her identity crisis in this painstaking search.

In this novel, the woman uses her physical and intellectual power to keep up with household chores and perform the clichés of her gender role. The most important thing embodied in the eyes of the reader about this character is the role of a spouse, mother, and son, which includes various tasks such as being a housewife, parent and individual. She is solely responsible for the chores and raising of children inside her house and is therefore aware that life outside the home is not possible for her.

In this study, independent individual identity search and identity crisis of woman, who spends all of her time at home, who considers herself as responsible for protecting her family unity and performing her duty of womanhood in the aforementioned novel, will be discussed.

Kadın yazarlar, eserlerinde genellikle kadın sorunlarını ele alarak kadınlara ve onların toplumdaki yerlerine ve önemlerine dair görüş ve düşüncelerini her fırsatta dile getirmişlerdir. Feriba Vefi de, bütün çabasını holistik bir yaklaşımla modern kadınların sorunlarını dile getirmeye, sade ve içten bir dille onların iç dünyasını tasvir etmeye çalışan çağdaş İran edebiyatının realist yazarlardan birisidir. Özellikle toplumun orta sınıfından seçilen kadınların hayatlarından kesitler sunarak okuyucunun gözünde bu kadınları adeta ete kemiğe büründürmektedir. Vefi, Uçup Giden Bir Kuş romanında bir kadının kimlik arayışını ve bu sancılı arayışta onun yaşadığı kimlik buhranını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

Bu romanda kadın, olanca bedensel ve düşünsel gücünü, ev işlerine yetişmek ve cinsiyet rolünün klişelerini yerine getirmekte kullanır. Bu karaktere ait, okuyucunun gözünde somutlaşan en önemli şey, ev hanımı, ebeveyn ve birey olmak gibi çeşitli görevler içeren eş, anne ve evlat rolüdür. Romandaki kadın sürekli kendisine biçilen bu rolleri yerine getirmekle görevlidir ve evin dışında bir hayatın kendisi için mümkün olmadığının farkındadır.

Bu çalışmada, yukarıda adı geçen romanda, bütün vaktini evde geçiren, kendini sadece aile birliğini korumada ve kadınlık görevini yerine getirmede sorumlu gören kadının herkesten bağımsız bireysel kimlik arayışı ve yaşadığı kimlik buhranı ele alınacaktır.

  • Arat, Necla (2017). Feminizmin ABC’si, 3. bsk., İstanbul: Say Yayınları.
  • Azîmî, Zehra-Sadıkî, İsmail (1393). “Berresî-i Mesail-i Müşterek-i Zen Der Do Dastân-i Çerağhâ Râ Men Hâmûş Mikonem Ez Zoya Pirzâd u Perende-i Men Ez Feriba Vefi”, Feslnâme Tehassos-i Motâle’ât-i Dastânî, Yıl 2, Sayı 4, s. 94-117.
  • Bildirici, Zübeyde-Gülendam, Ramazan (2013). “Buket Uzuner’in “Önceki ve Sonraki Kadın” Hikâyesine Feminist Bir Bakış”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 30, s. 269-277. Budak, Ali (2017). Roman, Kimlik, Kültür (Kuramsal Metin İncelemeleri), Bilge Kültür Sanat Yayınları.
  • Chambers, Iain (2014). Göç, Kültür, Kimlik, çev. İsmail Türkmen-Mehmet Beşikçi, 2. bsk., İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Çetin, Nurullah (2009). Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Kitap.
  • Irzık, Sibel-Parla, Jale (2017). Kadınlar Dile Düşünce, 6. bsk., İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Köşeli, Yusuf (2016). Çağdaş Arap Kadın Anlatılarında Kadının Kimlik Arayışı, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
  • Notz, Gisela (2018). Feminizm, çev. Sinem Derya Çetinkaya, 2. bsk., Ankara: Phoenix Yayınevi.
  • Vefi, Feriba (2016). Uçup Giden Bir Kuş, çev. Lale Javanshir, İstanbul: Verita Yayınları.
  • Yücetürk, Gamze-Yıldırım, Serpil (2016). Arap ve Fars Kadın Öykücülerden İnciler, Ankara: Hece Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9566-7232
Author: Serpil YILDIRIM (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 12, 2018
Acceptance Date : November 18, 2018
Publication Date : December 28, 2018

APA Yıldırım, S . (2018). FERİBA VEFİ’NİN UÇUP GİDEN BİR KUŞ ROMANINDA KADIN KİMLİĞİ . Nüsha , 18 (47) , 45-64 . DOI: 10.32330/nusha.470128