Ecological Life Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-7258 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher NWSA |


 

 This Journal is Open Accessed

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

Read the Budapest Open Access Initiative ... This journal conforms to the BOAI criteria.


This journal is an international peer-reviewed e-journal, also accepts Biology, Environmental Engineering, Forest Engineering, Fisheries, and Agricultural Engineering writings.

Ecological Life Sciences

e-ISSN 1308-7258 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher NWSA |
Cover Image


 

 This Journal is Open Accessed

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

Read the Budapest Open Access Initiative ... This journal conforms to the BOAI criteria.


This journal is an international peer-reviewed e-journal, also accepts Biology, Environmental Engineering, Forest Engineering, Fisheries, and Agricultural Engineering writings.

Cilt:14 Sayı:4 Last Issue
Volume 14 - Issue 4 - Oct 26, 2019
 1. Genetic Divergence Patterns of Two Sibling Species (Myotis Myotis, Myotis blythii) and Myotis Cappacinii (Mammalia: chiroptera) in Central Anatolia Region
  Pages 49 - 57
  Tuba Yağcı , Nursel Aşan Baydemir
 2. Dioksinler; Kaynakları, Gıdalara Geçiş Yolları ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
  Pages 58 - 65
  Dilek Arslan Ateşşahin
 3. Pülümür Nehri (Tunceli, Türkiye)’ndeki Barbus Lacerta Heckel, 1843’ün Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü
  Pages 66 - 73
  Ebru İfakat Özcan
 4. Bazı Yabancı Ot Tohumlarında Fungal Etmenler ve Bulunma Oranlarının Belirlenmesi
  Pages 74 - 82
  Havva Dinler , Derya Öğüt Yavuz
 5. Meyan Kökü Ekstraktı İle Zenginleştirilmiş Kitosan Kaplamanın Alabalık (Oncorhynchus Mykıss) Filetolarının Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 83 - 92
  Özlem Emir Çoban , Mehmet Zülfü Çoban
 6. Karakaya Baraj Gölü (Malatya-Türkiye) Balıkçılığının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 93 - 100
  Mürşide Dartay
 7. Karkamış Baraj Gölü (Gaziantep) Zooplanktonu
  Pages 101 - 109
  Rıdvan Tepe , Serap Saler , Hilal Bulut , Gökhan Karakaya , Ayşegül Şahin , Ahmet Sesli
 8. Kuzeydoğu Akdenizden Yakalanan Tiryaki Balığının (Uranoscopus scaber L., 1758) Otolit Boyutları-Balık Büyüklüğü İlişkileri
  Pages 110 - 118
  Nuri Başusta , Merve Tan
 9. Hazar Gölü (Elazığ/Türkiye) Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Demografik Yapısı
  Pages 119 - 124
  Mürşide Dartay
 10. Length-Weight Relationships and Condition Factor of Umbrina Cirrosa Inhabiting North-Eastern Mediterranean Sea
  Pages 125 - 128
  Nuri Başusta , Asiye Başusta , Emrah Demiroğlu
 11. The Effect of Glazing with Sumac (Rhus Coriaria, L.) Extract on The Quality of Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fillets
  Pages 129 - 138
  Eylem Ezgi Fadiloglu , Mehmet Zülfü Çoban