Year 2019, Volume 14 , Issue 3, Pages 186 - 199 2019-07-08

Antroposen (İnsan Çağı), küresel anlamda etkileşimli kültür yapısına kısa süre önce girmiş ancak, kökleri uzun tarihsel süreçlerle bağlantılı olan, yaşamsal verilerin yeniden düzenlenme gerekliliğine dikkat çeken çağcıl bir kavramdır. Yeni dünya tasarılarının merkeze aldığı Antroposen kavramı; bazen teknolojinin yıkıcı etkisi karşısında doğa tahribatına, çevre sorunlarına dikkat çekmek, tarihi doğa/doğal yaşam kalıntılarını korumak bazen de doğa ile bütünleşmek, doğanın bir uzantısı olan insanoğluna geçiciliğin (fanilik) -var olan her şey için- kaçınılmaz nihai sonu hatırlatarak, yeni bir yaşam/düşünüş şeklinin gerekliliği üzerine yoğunlaşır. Makalede yeni dünya tasarılarının oluşumuna zemin hazırlayan oluşumlar, süreçler, sorunlar ele alınarak, irdelenmekte, sorunlara çözüm arayışları hem kuramsal veriler hem de bu bağlamda çalışmalar, projeler üreten sanatçı ve sanatçıların geniş ölçekli geçici formları, uygulamaları, performatif etkinlikleri dahilinde ele alınarak, değerlendirilmektedir.

Antroposen, Çevresel Sanat, Ekoloji, Ekolojik Sanat, Doğa, Ekolojik Sanat
 • • Baykal, E., (2012). Kendi Güvenliğiniz İçin Sorumluluk Sizin, Mona Hatoum: Hala Buradasın, (Ed. İlkay Baliç), İstanbul: Arter Yayıncılık.
 • • Bell, K., (2012). Mona Hatoum İçin Bir Haritalama Denemesi, Mona Hatoum: Hala Buradasın, (Ed. İlkay Baliç), İstanbul: Arter Yayıncılık.
 • • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji. (Çev. Emre Gözgü, Yiğit Adam) İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Dizisi.
 • • Demos, T.J., (2017). Aganist the Anthropocene: Visial Culture and Environment Today. Berlin: Sternberg Press.
 • • Erzen, J., (2006). Çevre Estetiği, Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • • Erzen, J., (2015). Üç Habitus: Yeryüzü, Kent, Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • • Haraway, D., (2015). Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. USA: Duke University Press. Environmental Humanities 6, ISSN: 2201-1919.
 • • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün. (Çev. Osman Akınhay), Londra: Phaidon Yayıncılık.
 • • Myerson, G., (2004). Ekoloji ve Postmodernliğin Sonu. (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul: Everest Yayınları.
 • • Şener, S. ve Erel, T., (2017). Şimdi Buradasınız. 21 Şubat-25 Mart 2017 Tarihleri Arasında Ankara Arte Sanatta Yapılan Sergi Katalog Yazısı.
 • • Žižek, S., (2012). Antroposen’e Hoş geldiniz. (Çev: Mehmet Budak-Encore), İstanbul: Encore Yayıncılık.
 • • Agnes Denes’in kişisel web sitesinde yer alan “Wheatfield - Bir Yüzleşme: Battery Park Deposu” adlı çalışmasına ait açıklamadan çevrilmiştir. http://www.agnesdenesstudio.com/works7.html, (Erişim Tarihi:03.06.2019).
 • • Esin Bolut, “Ekomodernist Bir Manifesto: Mükemmel Antroposen Oluşturmak Münkün müdür?”. Gaia Dergi 13 Ağustos 2016. https://gaiadergi.com/ekomodernist-bir-manifesto-mukemmel-antroposen-olusturmak-mumkun-mudur/. (Erişim Tarihi:15.05.2019).
 • • Damian Carrington, “The Anthropocene Epoch: Scientists Declare Dawn of Human-Influenced Age,”. https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthropocene-epoch-experts-urge-geological-congress-human-impact-earth (Erişim Tarihi:25.05.2019).
 • • Davis, H. and Turpin, E., (2015). Art in the Anthropocene. London: Open Humanities Press.
 • • PDF-ISBN-978-1-78542-017-7. https://tuxdoc.com/download/davis-turpin-2015-art-in-the-anthropocene_pdf (Erişim Tarihi:24.05.2019).
 • • Source: The Encyclopedia of Eath. “Welcome to the Anthropocene” .http://www.anthropocene.info/. (Erişim Tarihi:25.05.2019).
 • • Stiegler, B., (2018). The Neganthropocene (Ed. Ross, D.). London: Open Humanities Press.
 • • PDF ISBN 978-1-78542-049-8. http://openhumanitiespress.org/books/download/Stiegler_2018_The-Neganthropocene.pdf (Erişim tarihi:27.05.2019).
 • • Working Group on the ‘Anthropocene’/ Subcommission on Quaternary Stratigraphy.
 • • http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/ (Erişim tarihi:03.06.2019).
 • • Şekil 1: Kocataş Ahmet. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. (Kullanılan şekil: Nebel ve Wrigt’dan akt: Kocataş) Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • • Görsel 1: http://www.agnesdenesstudio.com/works7_2_popup.html ve http://www.agnesdenesstudio.com/works7_5_popup.html, Erişim tarihi: 05.06.2019.
 • • Görsel 2: https://walkerart.org/magazine/mel-chin-revival-field-peter-boswell-rufus-chaney-eco-art Erişim tarihi: 05.06.2019.
 • • Görsel 3: https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101550/the-green-river-series, Erişim tarihi: 06.06.2019.
 • • Görsel 4: http://www.arterritory.com/en/texts/interviews/6124-oh,_mona/,Erişim tarihi: 05.06.2019.
 • • Görsel 5: https://www.designboom.com/art/hanging-garden-by-mona-hatoum/, Erişim tarihi: 06.06.2019.
 • • Görsel 6: https://www.bucklandart.com/art/ice-texts/discount-future/, Erişim tarihi: 06.06.2019.
 • • Görsel 7: https://www.bucklandart.com/art/ice-texts/great-white-sale/, Erişim tarihi: 06.06.2019.
 • • Görsel 8: http://www.laurenberkowitz.com.au/work_Mana.html, Erişim tarihi: 06.06.2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2773-8115
Author: Burçin ÜNAL (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 8, 2019

Bibtex @art and literature { nwsafine581216, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {}, publisher = {NWSA}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {186 - 199}, doi = {}, title = {Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Burçin} }
APA ÜNAL, B . (2019). Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları. Fine Arts , 14 (3) , 186-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsafine/issue/46935/581216
MLA ÜNAL, B . "Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları". Fine Arts 14 (2019 ): 186-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsafine/issue/46935/581216>
Chicago ÜNAL, B . "Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları". Fine Arts 14 (2019 ): 186-199
RIS TY - JOUR T1 - Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları AU - Burçin ÜNAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 199 VL - 14 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fine Arts Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları %A Burçin ÜNAL %T Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları %D 2019 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD ÜNAL, Burçin . "Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları". Fine Arts 14 / 3 (July 2019): 186-199 .
AMA ÜNAL B . Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları. Fine Arts. 2019; 14(3): 186-199.
Vancouver ÜNAL B . Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları. Fine Arts. 2019; 14(3): 199-186.