PDF EndNote BibTex RIS Cite

IN THE CONTEXT OF SOCIAL MOVEMENTS AND POLITICAL FORMATIONS, POLITICAL ACTIVISM THROUGH NEW MEDIA

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 126 - 145, 01.12.2015

Abstract

New media have many important functions including information share, organizing,
decision making and educational features. These new media channels are relativly open to
general public acces and different social movements are able to spread their messages in order
to reach their organizational goals.
New media with the information flow, consumer-drvien content and, more democratic
and less editorial standarts supports new possibilities. Ordinary people are empowered to
report on their political experiences by new media environment.
New communication technologies provide to improve a vast diversity of a new kind
of civil disobedience practices to the activists from different political perspectives. In this
article, usage of new media to mobilize for political change by Mexico’s Zapatistas movement,
Indymedia, Arab Spring and Occupy Wall Street activists who involved in the wave of mass
protests in occupy movement have been discussed.

TOPLUMSAL HAREKETLER VE POLİTİK OLUŞUMLAR BAĞLAMINDA YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA POLİTİK AKTİVİZM

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 126 - 145, 01.12.2015

Abstract

Yeni medya bilginin paylaşımından işbirliğine, örgütlenmeden karar almaya, eğitsel
özelliklerden harekete geçirmeye farklı alanlarda işlevselliğiyle dikkatleri çekmektedir. Geniş
bir kitlenin erişimine açık olan bu iletişim ortamlarında çeşitli hareketler politik hedeflerini
gerçekleştirmek üzere mesajlarını farklı kesimlere yayabilmektedirler.
Yeni medya aracılığıyla gerçekleşen iletişimde bilginin akışı, içeriğin kullanıcı
tarafından belirlenmesi ve politik içeriğin daha az editoryel süreçlerden geçip daha fazla
demokratik olan bir şekilde elden geçirilmesi yeni olanakların önünü açmaktadır. Yeni medya
ortamı sıradan insanlara politik deneyimlerini diğerleriyle paylaşma gücünü vermektedir.
Farklı politik yönelimleri olan aktivistler yeni teknolojilerle yeni sivil itiaatsizlik
yolları geliştirmektedir. Bu makale kapsamında Meksika’daki Zapatista hareketi, Indymedia
girişimi, Arap Baharı ve Wall Street’i işgal hareketiyle ortaya çıkan protesto dalgasındaki
aktivistlerin politik değişim için yeni medyanın sağladığı olanaklara yönelmeleri ele
alınmaktadır.

Details

Other ID JA47HJ35ZC
Journal Section Article
Authors

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU This is me

Publication Date December 1, 2015
Submission Date December 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 11

Cite

APA Tağ Kalafatoğlu, Ş. (2015). TOPLUMSAL HAREKETLER VE POLİTİK OLUŞUMLAR BAĞLAMINDA YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA POLİTİK AKTİVİZM . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 126-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27563/290009

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD