PDF EndNote BibTex RIS Cite

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ÇEKİRDEĞİ: AHİLİK

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 5 - 14, 01.12.2014

Abstract

Kalite standartları, müşteri odaklılık, liderlik, tam katılım ve sürekli gelişim ilkeleriyle Toplam Kalite Yönetimi (TKY), rekabete dayalı günümüz iş dünyasında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan TKY’ye özgü bahsedilen bu ilkeler sadece günümüzde değil yüzyıllar öncesinde Ahilik teşkilatı tarafından; kalite ve standartların yaygınlığı, müşterinin velinimet sayılması, yol gösterici liderlik, istişare sistemi ustalığa kadar devam eden dinamik eğitim süreci ilkeleriyle de başarıyla uygulanmıştır. TKY’nin temel ilkeleri ışığında Ahilik teşkilatı uygulamalarının incelendiği bu çalışmada, Ahilik teşkilatının TKY ile birçok noktada kesiştiği, TKY’nin ilk uygulamaları ve çekirdeği hükmünde olduğu durumları incelenmiştir

TURKISH PUBLICATIONS INTO MEDIA LITERACY EDUCATION: AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 5 - 14, 01.12.2014

Abstract

Total Quality Management (TQM) provides important advantages to the firms with its quality standarts, focusing on customer, leadership, full participation and continuous improvment principles in today’s competitive business world. On the other hand, the principles related to TQM have been succesfully applied by Akhism organization in respect of quality, standarts widespread, customer as known benefactor, leader as known pathfinder, consultation system and dynamic system doing from not only in today’s life but also from centuries ago. In ligth of the principles of TQM, in this study in which the applications of akhism organization are discussed ıt is focused on intersection of Akhism organization and TQM in many issues and also TQM first practises and it is being basis of TQM

Details

Other ID JA28EN89KG
Journal Section Article
Authors

Ali İhsan ÇELEN This is me
ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 10

Cite

APA Çelen, A. İ. (2014). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ÇEKİRDEĞİ: AHİLİK . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 5-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27564/290011

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD