PDF EndNote BibTex RIS Cite

A SURVEY ON THE IDENTIFICATION OF BURNOUT SYNDROME: THE HOUSEKEEPING DEPARTMENT AT HOTEL ESTABLISHMENTS

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 23 - 32, 01.12.2014

Abstract

Many people have been experiencing burnout syndrome in business life because of the hard working conditions recently. Especially the possibility of burnout syndrome is high in the people who work at hotel establishments in which the human relations are extremely important due to the nature of this work. One of the most important departments in hotel establishments is the housekeeping department. Considering both-the working conditions of this department and the results of burnout syndrome, this syndrome emerges as an important issue on which the establishments should focus their attention considerably. The housekeeping department employees in the hotel establishments in Belek were surveyed in order to reveal whether the housekeeping department employees experience burnout syndrome, the level of syndrome and which of the signs of syndrome they are faced with. Despite the employees experiencing emotional burnout and depersonalization in high level, it has been identified that they have high levels of the feeling of personal achievement

OTEL İŞLETMELERİNİN KAT HİZMETLERİ BİRİMİNDE ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 23 - 32, 01.12.2014

Abstract

Günümüzde çok sayıda insan çalışma şartlarından dolayı iş yaşamında tükenmişlik duygusu yaşamaktadır. Özelikle insan ilişkilerinin ön plana çıktığı otel işletmelerinde çalışanların, işin doğası gereği tükenmişlik duygusu yaşama riski yüksektir. Otel işletmelerinin en önemli birimlerinden biri de kat hizmetleridir. Birimin çalışma koşulları ve tükenmişliğin sonuçları da göz önünde alındığında işletmelerin önemle üzerinde durması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birim çalışanlarının tükenmişlik duygusu yaşayıp yaşamadığını, tükenmişlik düzeylerini, tükenmişliğin belirtilerinden hangileri ile karşı karşıya olduklarını ortaya koyabilmek amacıyla, Belek’teki otel işletmelerinin kat hizmetleri birimi çalışanlarına anket uygulanmıştır. Çalışanların, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı yüksek düzeyde yaşamalarına rağmen, yüksek düzeyde kişisel başarı hissine sahip oldukları tespit edilmiştir

Details

Other ID JA36DV76PD
Journal Section Article
Authors

Gülay ÖZDEMİR YILMAZ This is me
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ


Gülsüm DEMİR This is me
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 10

Cite

APA Özdemir Yılmaz, G. & Demir, G. (2014). OTEL İŞLETMELERİNİN KAT HİZMETLERİ BİRİMİNDE ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 23-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27564/290013

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD