PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF 1923 TURKISH-GREEK POPULATION EXCHANGE ON DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF AMASYA

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 40 - 49, 01.12.2014

Abstract

The Turkish-Greek Population Exchange, made in 1923, caused to arise significant results for both countries. By the exchange of population, The Turkish government deported the Greek population who caused notable troubles in the National Movements period of Turkish Independence War. Besides, while the gap of the Greek Population was filled by the refugees from the Balkans, it was also an important step in the way of establishing a National Government.Population demographics of Amasya province, where the migrants were placed with this exchange, also showed a significant change. The city where approximately 18% of non-Muslims lived before the First World War, has become 98% Turkish city during the period of Turkish Republic.Despite the difficulties the emigrants placed in Amasya province faced in the first period, they were able to promote their own values into the existing culture of the city by merging with the indigenous people in a short time. They also presented their significant contributions to the agricultural activities in Amasya by transferring their experience they brought from the regions they come from. In particular, they helped the development and expansion of tobacco farming

1923 TARİHLİ TÜRK-RUM NÜFUS MÜBADELESİNİN AMASYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİSİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 40 - 49, 01.12.2014

Abstract

1923 yılında yapılan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, her iki ülke için de önemli sonuçlar doğurdu. Nüfus Mübadelesi ile Türk hükümeti, Milli Mücadele Döneminde önemli sorunlar çıkaran Rum nüfusu ülke dışına çıkardı. Ayrıca Balkanlardan gelen muhacirler ile Rumlardan doğan boşluk doldurulduğu gibi milli bir devlet kurulması yolunda da önemli bir adım atıldı.Nüfus Mübadelesi ile göçmenlerin yerleştirildiği Amasya vilayetinin nüfus yapısı da önemli bir değişim gösterdi. I.Dünya Savaşı öncesinde %22 civarında gayrimüslimin yaşadığı şehir, Cumhuriyet Döneminde % 98 oranında Türk şehri haline geldi.Amasya vilayetine yerleştirilen mübadiller ilk dönemlerde birtakım sıkıntılar yaşamalarına rağmen, yerli ahali ile kısa sürede kaynaşarak şehir kültürüne kendi değerlerini katmayı başardılar. Ayrıca geldikleri bölgelerdeki deneyimlerini de aktararak vilayet genelinde tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sundular. Özellikle tütün tarımının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağladılar

Details

Other ID JA37TG94MC
Journal Section Article
Authors

Serdal BALCI This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 10

Cite

APA Balcı, S. (2014). 1923 TARİHLİ TÜRK-RUM NÜFUS MÜBADELESİNİN AMASYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISINA ETKİSİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 40-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27564/290015

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD