Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

DEVLET KONSERVATUVARLARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNİN UYGULANMASINDA ESER KİMLİĞİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI VE ÖNEMİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 50 - 57, 01.12.2014

Abstract

Üslup ve Repertuvar dersi kapsadığı alan, konu ve hedef itibarıyla Türk müziği eğitimimde kullanılan derslerin içinde, birçok dersin (içerik) bir arada bulunduğu önkoşullu bir derstir. Bu ders öğrencilerin Repertuvar gelişimine katı sağlamak ve dağarcıklarını geliştirmek amacıyla Türk Müziği Repertuvarından farklı formlardan seçilen eserlerin, belli kural ve kaidelere uyularak öğretilmesini sağlayan, derslerin başında gelmektedir. Eğitmenler bu dersin uygulaması sürecinde farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerden biriside öğretilecek eser ile ilgili bir kimlik oluşturup, bu kimlik doğrultusunda eserin öğretilmesini sağlayan “Eser Kimliği” yöntemidir. Bu çalışma; Üslup ve Repertuvar dersi eğitiminde kullanılan “Eser Kimliği” yönteminin önemini vurgulamak, dersin tanıtımını yapmak ve diğer derslere model oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

References

  • Akalın, S. (1980), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Varlık Yayınevi, İstanbul. Başer, A.F. (2001) “Türk Müziğinde Eğitime girmemiş Yitik Değerler” Müzikte 2000 Sempozyumu, Hazırlayan: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Behar, C. (1992), Zaman, Mekân, Müzik. Klasik Türk Musikisinde Eğitim (Meşk), İcra ve Aktarım, Afa Yayıncılık, İstanbul. Behar, C. (1987), Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. Berker, E. (1985), Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayınları, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Beşiroğlu, Ş. (1997), Türk Musikisinde Üslup ve Tavır Açısından Meşk,4. İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Beşiroğlu, Ş. Çolakoğlu, G., Tohumcu, Z.G., Küçükaksoy, F.M., (2010), Prof. Ercüment Berker ve Yazıları, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatvarı Yayınları, İstanbul. Çevikoğlu, T.(2009), Klasik Türk Müziğinin Bugünkü Sorunları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi – ICANAS 38, 10-15 Eylül 2007 Ankara, Panel - Klasik Türk Musikisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Bildiriler Müzik Kültürü ve Eğitimi, c. 2, Ankara. Çevikoğlu, T. (2013), Odaklanmış Görüşme, 25.12.2013, Ankara. Delice, S. (2008), Türk Musikisi İcrası ve Bir İlkellik Örneği Olarak Meral Uğurlu, Musikişinas, Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayınları, İstanbul. Delice, S. (2008), Türk Musikisi İcrası ve Bir İlkellik Örneği Olarak Meral Uğurlu, Musikişinas, Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayınları, İstanbul. Ergin, S. (1986), Türk Musikisinin Yarını Ve Cumhuriyet Çocuklarının Sorumlulukları, Türk Musikisinin Dünü Bugünü Yarını, Hazırlayan: Fevzi Halıcı, Sevinç Matbaası, Ankara. Öztuna, Y. (1990), Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi I.II., Kültür Bakanlığı Yayınları. Başbakanlık Yayınevi, Ankara. Saraçoğlu, A. (2000), Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü,Etam Yayınları, Eskişehir. Say, A. (2010), Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Sözer, V. (1996), Müzik, Ansiklopedik Sözlük, Remzi Kitapevi, Dördüncü baskı, İstanbul. Şen, H., O. (1998), Alaeddin Yavaşça, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Tanrıkorur, C. (2003), Müzik, Kültür, Dil. (1.Baskı), Dergâh Yayınları,İstanbul. Tura, Y. (1988), Türk Musikisinin Mes’eleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul. Turan, O. (1997), Selçuklular Tarihi ve İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. Uslu, R. (2011), Selçuklu Topraklarında Müzik, İl kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, II Baskı, Konya. Doğru Bilinen Yanlışlar, Onur Akdoğu http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=1093 15.04.2014 tarihinde ulaşılmıştır.

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 50 - 57, 01.12.2014

Abstract

References

  • Akalın, S. (1980), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Varlık Yayınevi, İstanbul. Başer, A.F. (2001) “Türk Müziğinde Eğitime girmemiş Yitik Değerler” Müzikte 2000 Sempozyumu, Hazırlayan: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Behar, C. (1992), Zaman, Mekân, Müzik. Klasik Türk Musikisinde Eğitim (Meşk), İcra ve Aktarım, Afa Yayıncılık, İstanbul. Behar, C. (1987), Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. Berker, E. (1985), Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayınları, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Beşiroğlu, Ş. (1997), Türk Musikisinde Üslup ve Tavır Açısından Meşk,4. İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Beşiroğlu, Ş. Çolakoğlu, G., Tohumcu, Z.G., Küçükaksoy, F.M., (2010), Prof. Ercüment Berker ve Yazıları, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatvarı Yayınları, İstanbul. Çevikoğlu, T.(2009), Klasik Türk Müziğinin Bugünkü Sorunları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi – ICANAS 38, 10-15 Eylül 2007 Ankara, Panel - Klasik Türk Musikisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Bildiriler Müzik Kültürü ve Eğitimi, c. 2, Ankara. Çevikoğlu, T. (2013), Odaklanmış Görüşme, 25.12.2013, Ankara. Delice, S. (2008), Türk Musikisi İcrası ve Bir İlkellik Örneği Olarak Meral Uğurlu, Musikişinas, Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayınları, İstanbul. Delice, S. (2008), Türk Musikisi İcrası ve Bir İlkellik Örneği Olarak Meral Uğurlu, Musikişinas, Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayınları, İstanbul. Ergin, S. (1986), Türk Musikisinin Yarını Ve Cumhuriyet Çocuklarının Sorumlulukları, Türk Musikisinin Dünü Bugünü Yarını, Hazırlayan: Fevzi Halıcı, Sevinç Matbaası, Ankara. Öztuna, Y. (1990), Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi I.II., Kültür Bakanlığı Yayınları. Başbakanlık Yayınevi, Ankara. Saraçoğlu, A. (2000), Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü,Etam Yayınları, Eskişehir. Say, A. (2010), Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Sözer, V. (1996), Müzik, Ansiklopedik Sözlük, Remzi Kitapevi, Dördüncü baskı, İstanbul. Şen, H., O. (1998), Alaeddin Yavaşça, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Tanrıkorur, C. (2003), Müzik, Kültür, Dil. (1.Baskı), Dergâh Yayınları,İstanbul. Tura, Y. (1988), Türk Musikisinin Mes’eleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul. Turan, O. (1997), Selçuklular Tarihi ve İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. Uslu, R. (2011), Selçuklu Topraklarında Müzik, İl kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, II Baskı, Konya. Doğru Bilinen Yanlışlar, Onur Akdoğu http://www.muzikegitimcileri.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=1093 15.04.2014 tarihinde ulaşılmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section ARTICLE
Authors

Yıldırım AKTAŞ

Türkiye

Publication Date December 1, 2014
Submission Date August 30, 2014
Acceptance Date October 30, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 10

Cite

APA Aktaş, Y. (2014). DEVLET KONSERVATUVARLARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNİN UYGULANMASINDA ESER KİMLİĞİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI VE ÖNEMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 50-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27564/458007

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD